ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 62654
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.
Family name

ชื่อวงศ์

DIPTEROCARPACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Pinyosak 229
Collected date

วันที่เก็บ

16 Feb 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

K. Kertsawang
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree. Leaves with hairs; petiole hairy. Fruit nut. Fruiting calyx tube globose, glabrous, with 2 long and 3 shorted wings.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Rayong, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

55    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 137 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. W. Nanakorn et al. 137
2. 886 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. W. Nanakorn et al. 886
3. 1595 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. W. Nanakorn et al. 1595
4. 8181 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. W. Nanakorn et al. 8181
5. 8460 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. W. Nanakorn et al. 8460
6. 9952 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. W. Nanakorn et al. 9952
7. 10567 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. S. Watthana 67
8. 12811 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Serm 40
9. 14257 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Morakot 63
10. 24895 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. C. Glamwaewwong 891
11. 25121 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. K. Kertsawang 499
12. 25652 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. W. Nanakorn et al. 25652
13. 28864 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. W. Nanakorn et al. 28864
14. 31306 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. P. Srisanga 2981
15. 33102 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Warintorn K. 07-086
16. 35806 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. C. Maknoi 1738
17. 36538 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. C. Maknoi 1858
18. 45015 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. R. Champanul & W. Kornram s.n.
19. 45797 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. C. Maknoi 3613
20. 45730 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Panumad Ussadong, Urailuk Atpanun s.n.
21. 50328 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Pichet Moonraht 3
22. 58205 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. M. Norsaengsri & N. Tathana 8737
23. 65737 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. M. Norsaengsri 10229
24. 66743 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. C. Maknoi 4237
25. 70186 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. M. Pinyosak 227
26. 74030 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. K. Khwan 151
27. 76694 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11130
28. 76706 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11152
29. 81750 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. M. Norsaengsri 11785
30. 81842 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. M. Norsaengsri 11876
31. 82125 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. M. Norsaengsri 12157
32. 83690 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. S. Bunma s.n.
33. 84495 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. K. Kertsawang 3348
34. 87621 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Saensouk et al. 7
35. 88582 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 433
36. 90676 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. N. Muangyen 938
37. 92009 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. K. Kertsawang 3574
38. 92917 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. D. Argyriou 47
39. 93163 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. N. Turreira-Garcia 383PR
40. 93629 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Rukarcha 39
41. 94243 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. N. Muangyen 1371
42. 94409 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. N. Muangyen 1536
43. 105350 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. T. Khambai 258
44. 105351 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. T. Khambai 259
45. 105352 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. T. Khambai 260
46. 105355 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. T. Khambai 263
47. 105357 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. T. Khambai 265
48. 105360 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. T. Khambai 268
49. 105409 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. T. Khambai 375
50. 109659 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Ratchada K. 50003
51. 115411 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. C. Maknoi 5255
52. 116392 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-016
53. 120969 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. N. Muangyen 2951
54. 120887 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. N. Muangyen 2869
55. 120947 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. N. Muangyen 2929

ปิด

QR code