ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 63143
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Clematis sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Ranunculaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Li-Jianwu 869
Collected date

วันที่เก็บ

29 Aug 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

In limestone mountain. Vine.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1500
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

33    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 18738 Clematis sp. P. Srisanga 1896
2. 55841 Clematis sp. S. Mattapha 135
3. 60407 Clematis sp. Zhou-Shishun 2923
4. 61197 Clematis sp. Ling Shein Mang 87998
5. 62585 Clematis sp. W. Pongamornkul 2835
6. 71692 Clematis sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91136
7. 71798 Clematis sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91022
8. 75395 Clematis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95503
9. 79911 Clematis sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97265
10. 79914 Clematis sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97916
11. 79917 Clematis sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Law Shine 97044
12. 81294 Clematis sp. C. Maknoi 7476
13. 90455 Clematis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 377
14. 90456 Clematis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 378
15. 93596 Clematis sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5779
16. 93607 Clematis sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5790
17. 101699 Clematis sp. W. Pongamornkul 6240
18. 104175 Clematis sp. S. Kamonnate 763
19. 122839 Clematis sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 309
20. 130475 Clematis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2616
21. 131496 Clematis sp. Chusie Trisonthi BD 79
22. 131499 Clematis sp. Chusie Trisonthi BD 82
23. 132405 Clematis sp. W. Pongamornkul 7247
24. 133304 Clematis sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1093
25. 133383 Clematis sp. Thunchanok Somnoo 9
26. 136099 Clematis sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 13
27. 137150 Clematis sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Pugliri, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103167
28. 137151 Clematis sp. Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung San 103463
29. 137152 Clematis sp. Yumiko Baba, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Zayar Win 103826
30. 137944 Clematis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2838
31. 140728 Clematis sp. Yumiko baba, Win Win Nwe 101659
32. 140729 Clematis sp. Yumiko baba, Win Win Nwe 101798
33. 142008 Clematis sp. W. Pongamornkul 706

ปิด

QR code