ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 63622
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eriochloa procera C.E. Hubb.
Family name

ชื่อวงศ์

Poaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 1980
Collected date

วันที่เก็บ

16 Jun 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tufted. Spikelets pale green. By paddy fields.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Ang Thong, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

48    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1757 Eriochloa procera C.E. Hubb. W. Nanakorn et al. 1757
2. 2150 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 329
3. 5058 Eriochloa procera C.E. Hubb. W. Nanakorn et al. 5058
4. 6397 Eriochloa procera C.E. Hubb. W. Nanakorn et al. 6397
5. 6479 Eriochloa procera C.E. Hubb. W. Nanakorn et al. 6479
6. 7034 Eriochloa procera C.E. Hubb. W. Nanakorn et al. 7034
7. 14100 Eriochloa procera C.E. Hubb. H. Hemadhulin 28
8. 13756 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 703
9. 13766 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 714
10. 14188 Eriochloa procera C.E. Hubb. H. Hemadhulin 70
11. 15760 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 872
12. 16676 Eriochloa procera C.E. Hubb. S. Sasrirat 125
13. 22857 Eriochloa procera C.E. Hubb. P. Srisanga 2508
14. 22302 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 1872
15. 23336 Eriochloa procera C.E. Hubb. C. Glamwaewwong 314
16. 23573 Eriochloa procera C.E. Hubb. C. Glamwaewwong 471
17. 24542 Eriochloa procera C.E. Hubb. S. Laegaard, M. norsaengsri 21884
18. 34693 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 3387
19. 39278 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 4365
20. 39291 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 4378
21. 39411 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 4497
22. 39471 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 4557
23. 39943 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 5050
24. 40193 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 5381
25. 41429 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 4116
26. 41605 Eriochloa procera C.E. Hubb. P. Wessumritt, M. Norsaengsri 231
27. 46365 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 3387
28. 46766 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 2974
29. 51293 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 2741
30. 51297 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 2745
31. 55948 Eriochloa procera C.E. Hubb. J.F. Maxwell 12 27
32. 63606 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 2005
33. 63607 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 1965
34. 63608 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 1963
35. 63627 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 2020
36. 63628 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 1973
37. 63655 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 2381
38. 63800 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 2188
39. 65521 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 2167
40. 65526 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 2164
41. 67261 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 4132
42. 67274 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 4144
43. 67380 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 2157
44. 67385 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 2383
45. 67484 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 2082
46. 67506 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 2075
47. 87701 Eriochloa procera C.E. Hubb. Saensouk et al. 87
48. 104339 Eriochloa procera C.E. Hubb. S. Kamonnate 938

ปิด

QR code