ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 66517
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Jasminum funale Decne.
Family name

ชื่อวงศ์

OLEACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3336
Collected date

วันที่เก็บ

8 Apr 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Woody climber. Flowers white, fragrant.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Saraburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

280
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

33    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 21660 Jasminum funale Decne. P. Suksathan 3048
2. 36829 Jasminum funale Decne. P. Suksathan 4572
3. 37656 Jasminum funale Decne. J.F. Maxwell 06-599
4. 40630 Jasminum funale Decne. W. Sanchirat 1
5. 49490 Jasminum funale Decne. T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7605
6. 49491 Jasminum funale Decne. T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7651
7. 49492 Jasminum funale Decne. T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7670
8. 49493 Jasminum funale Decne. T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7604
9. 49495 Jasminum funale Decne. T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7723
10. 50984 Jasminum funale Decne. M. Norsaengsri 5472
11. 55013 Jasminum funale Decne. P. Chantaranothai et al. 1204
12. 66471 Jasminum funale Decne. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3290
13. 72668 Jasminum funale Decne. C. Maknoi 4903
14. 76819 Jasminum funale Decne. W. Tanming 593
15. 83664 Jasminum funale Decne. S. Bunma s.n.
16. 83665 Jasminum funale Decne. S. Bunma s.n.
17. 83666 Jasminum funale Decne. S. Bunma s.n.
18. 89829 Jasminum funale Decne. C. Maknoi 4788
19. 95378 Jasminum funale Decne. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4190
20. 110244 Jasminum funale Decne. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5361
21. 115006 Jasminum funale Decne. T. Choopan et al. 2018-306
22. 126772 Jasminum funale Decne. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4013
23. 126906 Jasminum funale Decne. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4148
24. 126909 Jasminum funale Decne. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4151
25. 128615 Jasminum funale Decne. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2055
26. 128783 Jasminum funale Decne. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2223
27. 128910 Jasminum funale Decne. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2349
28. 128965 Jasminum funale Decne. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2404
29. 129436 Jasminum funale Decne. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4294
30. 129446 Jasminum funale Decne. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4304
31. 129795 Jasminum funale Decne. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4193
32. 129796 Jasminum funale Decne. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4194
33. 134118 Jasminum funale Decne. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3583

ปิด

QR code