ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 67355
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gouania leptostachya DC.
Family name

ชื่อวงศ์

RHAMNACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri & R. Insea 8178
Collected date

วันที่เก็บ

8 Sep 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber. Flowers white. Limestone foothills.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phitsanulok, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

25    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 12504 Gouania leptostachya DC. M. Norsaengsri & W. La-ongsri s.n.
2. 18192 Gouania leptostachya DC. M. Norsaengsri 963
3. 18291 Gouania leptostachya DC. M. Norsaengsri 1064
4. 20446 Gouania leptostachya DC. P. Thongson 191
5. 44654 Gouania leptostachya DC. S. Gardner ST2839
6. 44665 Gouania leptostachya DC. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2807
7. 52834 Gouania leptostachya DC. Yin-Jiantao 1708
8. 53179 Gouania leptostachya DC. Yin-Jiantao 1409
9. 56176 Gouania leptostachya DC. M. Norsaengsri & N. Tathana 8946
10. 64086 Gouania leptostachya DC. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2486
11. 64139 Gouania leptostachya DC. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2541
12. 65388 Gouania leptostachya DC. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2460
13. 65805 Gouania leptostachya DC. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10299
14. 65921 Gouania leptostachya DC. K. Srithi 156
15. 71897 Gouania leptostachya DC. J. Towaranonte s.n.
16. 72997 Gouania leptostachya DC. M. Norsaengsri 10778
17. 77602 Gouania leptostachya DC. M. Norsaengsri 11530
18. 77707 Gouania leptostachya DC. M. Norsaengsri 11626
19. 77868 Gouania leptostachya DC. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam & S. Sangvirotjanapat L1-82
20. 78037 Gouania leptostachya DC. W. Pongamornkul 4382
21. 80198 Gouania leptostachya DC. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-14
22. 86702 Gouania leptostachya DC. W. Tanming 998
23. 111111 Gouania leptostachya DC. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-059
24. 111260 Gouania leptostachya DC. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-208
25. 117028 Gouania leptostachya DC. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-221

ปิด

QR code