ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 71909
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob.
Family name

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

J. Towaranonte s.n.
Collected date

วันที่เก็บ

24 Oct 1995
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 1-2 m high.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

900-1000
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

70    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 23594 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. P. Srisanga 2603
2. 24020 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. K. Kertsawang 163
3. 33323 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. Jatupol K. 07-104
4. 34051 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. W. Pongamornkul 1976
5. 34611 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. M. Norsaengsri 3237
6. 35425 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8245
7. 36025 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. Jatupol K. 08-366
8. 38635 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. W. Pongamornkul 2485
9. 39426 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. M. Norsaengsri 4512
10. 39040 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. W. Pongamornkul 2385
11. 39578 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. M. Norsaengsri 4667
12. 41887 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. P. Wessumritt 320
13. 45023 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. Piyawan Winichainan HN1072
14. 45244 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. D. Khrueasan MS750
15. 45729 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. Sermsak Nunphithak s.n.
16. 46234 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. M. Norsaengsri 3237
17. 53951 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. S. Sriboonrueng 5
18. 61420 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. Law Shein 088336
19. 62406 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. Romklao Botanical Garden 0346/2554
20. 62623 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. W. Pongamornkul & Lisa (D1) 2876
21. 64604 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. W. Pongamornkul & Lisa (I15) 3239
22. 65652 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. M. Norsaengsri 10142
23. 65999 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. K. Srithi 495
24. 66324 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. W. Pongamornkul 3364
25. 66391 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. W. Pongamornkul & Pongsri 3176
26. 67025 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. W. Pongamornkul 3607
27. 67140 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. Jatupol K. & C. Maknoi 543
28. 70693 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. Khin Myo Htwe 032867
29. 71311 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. W. Pongamornkul 3751
30. 71437 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. W. Pongamornkul 3877
31. 73622 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. W. Pongamornkul 04032
32. 78116 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. W. Pongamornkul 4461
33. 78268 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. V. Nguanchoo 515
34. 78277 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. V. Nguanchoo 541
35. 78890 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. N. Muangyen 134
36. 82330 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. S. Watthana 4319
37. 83684 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. S. Bunma s.n.
38. 83094 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. W. Pongamornkul 4629
39. 83142 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. W. Pongamornkul 4677
40. 83992 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. M. Pinyosak & P. Wessumritt 315
41. 84761 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. K. Kertsawang 2247
42. 84797 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. K. Kertsawang 2283
43. 87695 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. Saensouk et al. 81
44. 88119 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3594
45. 88238 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. W. Pongamornkul 5244
46. 88572 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 423
47. 88625 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 476
48. 89308 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. W. Pongamornkul 5408
49. 89362 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. W. Pongamornkul 5462
50. 92204 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Man, Thaw Min Min Moe 084024
51. 94294 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. N. Muangyen 1422
52. 94550 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. N. Muangyen 1676
53. 95617 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. W. Pongamornkul 5978
54. 96367 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. Mahasarakham University 50
55. 101760 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. P. Panyadee & W. Pongamornkul 048
56. 102389 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. V. Nguanchoo 624
57. 102679 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. V. Nguanchoo 970
58. 103967 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. Nittaya Sangwan 58
59. 105767 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. Pimsiri PN021
60. 106043 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. Suphanan Putta 02
61. 120778 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. N. Muangyen 2760
62. 120793 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. N. Muangyen 2775
63. 122017 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1351
64. 125625 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. N. Muangyen 3705
65. 126548 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9901
66. 126707 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10077
67. 133820 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. R. Kantasrila MSD 20
68. 137477 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. K. Kertsawang 2731
69. 138476 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. K. Inthamma 1752
70. 139283 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. Natdanai Pan-in 640

ปิด

QR code