ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 72949
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Garcinia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CLUSIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 10730
Collected date

วันที่เก็บ

3 Feb 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 5 m high. Flowers pale yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

738
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

116    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 449 Garcinia sp. W. Nanakorn et al. 449
2. 2456 Garcinia sp. W. Nanakorn et al. 2456
3. 2479 Garcinia sp. W. Nanakorn et al. 2479
4. 3942 Garcinia sp. W. Nanakorn et al. 3942
5. 5455 Garcinia sp. W. Nanakorn et al. 5455
6. 6204 Garcinia sp. W. Nanakorn et al. 6204
7. 9014 Garcinia sp. W. Nanakorn et al. 9014
8. 10914 Garcinia sp. W. Pongamornkul s.n.
9. 13343 Garcinia sp. McDonald et al. 5682
10. 13819 Garcinia sp. P. Srisanga 522
11. 13945 Garcinia sp. P. Srisanga & S. Watthana 611
12. 13946 Garcinia sp. P. Srisanga & S. Watthana 512
13. 14338 Garcinia sp. W. Pongamornkul, S. Watthana & P. Kumphet 424
14. 16798 Garcinia sp. P. Srisanga 1275
15. 20217 Garcinia sp. M. Norsaengsri 1276
16. 20280 Garcinia sp. M. Norsaengsri 1339
17. 20284 Garcinia sp. M. Norsaengsri 1343
18. 20635 Garcinia sp. M. Norsaengsri 1533
19. 21005 Garcinia sp. M. Norsaengsri 1578
20. 24747 Garcinia sp. K. Kertsawang 245
21. 25561 Garcinia sp. C. Glamwaewwong 1219
22. 27903 Garcinia sp. K. Wangwasit 050615-49
23. 29303 Garcinia sp. S. Watthana 2302
24. 30404 Garcinia sp. W. Pongamornkul 1912
25. 30613 Garcinia sp. P. Suksathan 4232
26. 35120 Garcinia sp. W. Pongamornkul 2198
27. 35121 Garcinia sp. W. Pongamornkul 2199
28. 35195 Garcinia sp. C. Maknoi 2423
29. 35337 Garcinia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8145
30. 35888 Garcinia sp. Jatupol K. 08-229
31. 37169 Garcinia sp. C. Maknoi 2051
32. 38525 Garcinia sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2297
33. 38779 Garcinia sp. C. Maknoi 2449
34. 38942 Garcinia sp. C. Maknoi 2612
35. 40418 Garcinia sp. C. Maknoi 2789
36. 45290 Garcinia sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3612
37. 45506 Garcinia sp. N. Romkham 156
38. 45606 Garcinia sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon (tree climber) 3318
39. 46687 Garcinia sp. M. Norsaengsri 2833
40. 50857 Garcinia sp. S. Watthana 3588
41. 52699 Garcinia sp. C. Maknoi 2868
42. 52745 Garcinia sp. C. Maknoi 2914
43. 53186 Garcinia sp. Yin-Jiantao & Shi-Xueqiang 1439
44. 53880 Garcinia sp. C. Maknoi 3162
45. 54413 Garcinia sp. T. Yingkhachorn 99
46. 55986 Garcinia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8601
47. 56015 Garcinia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8630
48. 56753 Garcinia sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1943
49. 57887 Garcinia sp. T. Phoonlap 12
50. 58797 Garcinia sp. M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9417
51. 58957 Garcinia sp. Li-Jianwu 498
52. 59335 Garcinia sp. Li-Jianwu 282
53. 60013 Garcinia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2173
54. 63434 Garcinia sp. M. Norsaengsri 6686
55. 63500 Garcinia sp. M. Norsaengsri 6759
56. 65392 Garcinia sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2465
57. 65626 Garcinia sp. M. Norsaengsri 10116
58. 66423 Garcinia sp. W. Pongamornkul 3415
59. 68145 Garcinia sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 622
60. 70443 Garcinia sp. C. Maknoi 3310
61. 70387 Garcinia sp. C. Maknoi 3254
62. 72050 Garcinia sp. W. Pongamornkul 03930
63. 72815 Garcinia sp. M. Norsaengsri 10921
64. 72816 Garcinia sp. M. Norsaengsri 10922
65. 73838 Garcinia sp. P. Phaosrichai 80
66. 75532 Garcinia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095405
67. 76127 Garcinia sp. C. Maknoi 6672
68. 76649 Garcinia sp. M. Norsaengsri 11030
69. 77657 Garcinia sp. M. Norsaengsri 11582
70. 77794 Garcinia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-9
71. 78976 Garcinia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-172
72. 78979 Garcinia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-175
73. 79039 Garcinia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-235
74. 79049 Garcinia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-245
75. 79245 Garcinia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-440
76. 79335 Garcinia sp. Cardamons Preliminary Dendroclimatological Expedition (Thomas, Ly, Siraat & Buckely) 40
77. 79774 Garcinia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097809
78. 79775 Garcinia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097778
79. 80840 Garcinia sp. K. Phoutthavong et al. 608
80. 80843 Garcinia sp. K. Phoutthavong et al. 602
81. 81354 Garcinia sp. C. Maknoi 7536
82. 82079 Garcinia sp. M. Norsaengsri 12111
83. 82087 Garcinia sp. M. Norsaengsri 12119
84. 83060 Garcinia sp. M. Norsaengsri 12444
85. 83933 Garcinia sp. S. Sawangsawat 647
86. 84083 Garcinia sp. W. Pongamornkul 4869
87. 84819 Garcinia sp. K. Kertsawang 2305
88. 85970 Garcinia sp. K. Wangwasit 050121-13
89. 86479 Garcinia sp. W. Tanming 931
90. 89438 Garcinia sp. W. Pongamornkul 5538
91. 92787 Garcinia sp. D. Argyriou 692
92. 92987 Garcinia sp. N. Turreira-Garcia 277
93. 93241 Garcinia sp. D. Argyriou 512
94. 93300 Garcinia sp. N. Turreira Garcia 578
95. 93753 Garcinia sp. K. Kertsawang 3672
96. 94798 Garcinia sp. Chusie & K. Srithi PK177
97. 96622 Garcinia sp. C. Glamwaewwong 138/60
98. 97510 Garcinia sp. C. Maknoi 5491
99. 104714 Garcinia sp. C. Maknoi 5589
100. 105754 Garcinia sp. Pimsiri PN001
101. 117077 Garcinia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-270
102. 118435 Garcinia sp. K. Inthamma 334
103. 121289 Garcinia sp. N. Boonruang 0350
104. 124687 Garcinia sp. N. Muangyen 3264
105. 131519 Garcinia sp. Chusie Trisonthi BD 97
106. 132263 Garcinia sp. W. Pongamornkul 7355
107. 132270 Garcinia sp. W. Pongamornkul 7362
108. 132276 Garcinia sp. W. Pongamornkul 7368
109. 133745 Garcinia sp. W. Pongamornkul, A. Inta, R. Kantasrila 7641
110. 134139 Garcinia sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3604
111. 134642 Garcinia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3277
112. 136378 Garcinia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3403
113. 136487 Garcinia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3512
114. 137707 Garcinia sp. K. Inthamma 1291
115. 140357 Garcinia sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100046
116. 141181 Garcinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut - 3194

ปิด

QR code