ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 73102
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hypoxis sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Hypoxidaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 11270
Collected date

วันที่เก็บ

9 Jun 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 20 cm high. Flowers yellow. Limestone foothill.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

466
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

23    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 21051 Hypoxis sp. M. Norsaengsri 1624
2. 36240 Hypoxis sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3663
3. 43403 Hypoxis sp. D. Khrueasan MS 344
4. 48508 Hypoxis sp. K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh, D. Chaiglom T 11121
5. 54450 Hypoxis sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6898
6. 63562 Hypoxis sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6634
7. 65987 Hypoxis sp. M. Norsaengsri 3791
8. 67812 Hypoxis sp. M. Norsaengsri 10492
9. 67821 Hypoxis sp. M. Norsaengsri 10501
10. 71280 Hypoxis sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 989
11. 73216 Hypoxis sp. M. Norsaengsri 11388
12. 101690 Hypoxis sp. W. Pongamornkul 6231
13. 104735 Hypoxis sp. C. Maknoi 5610
14. 118142 Hypoxis sp. N. Pan-in 102
15. 118167 Hypoxis sp. N. Pan-in 127
16. 127840 Hypoxis sp. Natdanai Pan-in 216
17. 128301 Hypoxis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2102
18. 130553 Hypoxis sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 830
19. 130627 Hypoxis sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 904
20. 132594 Hypoxis sp. W. Pongamornkul 7531
21. 133137 Hypoxis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3101
22. 133154 Hypoxis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3118
23. 136537 Hypoxis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3562

ปิด

QR code