ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 73506
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Toddalia asiatica (L.) Lam.
Family name

ชื่อวงศ์

RUTACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Lakoet 0666
Collected date

วันที่เก็บ

21 Nov 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Woody climber. Fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1166
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

73    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 269 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Nanakorn et al. 269
2. 789 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Nanakorn et al. 789
3. 5773 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Nanakorn et al. 5773
4. 6672 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Nanakorn et al. 6672
5. 7137 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Nanakorn et al. 7137
6. 8729 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Nanakorn et al. 8729
7. 9225 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Nanakorn et al. 9225
8. 9309 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Nanakorn et al. 9309
9. 9747 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Nanakorn et al. 9747
10. 11725 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Nanakorn et al. 11725
11. 15342 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul, S. Watthana & R. Panya 449
12. 15411 Toddalia asiatica (L.) Lam. S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 603
13. 17015 Toddalia asiatica (L.) Lam. P. Srisanga 1332
14. 19331 Toddalia asiatica (L.) Lam. M. Norsaengsri 1210
15. 22948 Toddalia asiatica (L.) Lam. C. Glamwaewwong 197
16. 24553 Toddalia asiatica (L.) Lam. C. Glamwaewwong 768
17. 31632 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 1955
18. 33337 Toddalia asiatica (L.) Lam. Jatupol K. 07-118
19. 35040 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 1844
20. 35468 Toddalia asiatica (L.) Lam. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8290
21. 35669 Toddalia asiatica (L.) Lam. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8514
22. 35894 Toddalia asiatica (L.) Lam. Jatupol K. 08-235
23. 37466 Toddalia asiatica (L.) Lam. J.F. Maxwell 06-283
24. 38479 Toddalia asiatica (L.) Lam. C. Maknoi & P. Srisanga 2251
25. 39092 Toddalia asiatica (L.) Lam. Jatupol K. 08-441
26. 47281 Toddalia asiatica (L.) Lam. Chusie KY202
27. 48839 Toddalia asiatica (L.) Lam. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-31552
28. 50137 Toddalia asiatica (L.) Lam. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32589
29. 50916 Toddalia asiatica (L.) Lam. S. Watthana 3649
30. 50866 Toddalia asiatica (L.) Lam. S. Watthana 3598
31. 52526 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1605
32. 53164 Toddalia asiatica (L.) Lam. Yin-Jiantao & Shi-Xueqiang 1454
33. 59937 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2095
34. 60586 Toddalia asiatica (L.) Lam. Ling Shein Man 088067
35. 61204 Toddalia asiatica (L.) Lam. Ling Shein Man 087992
36. 61508 Toddalia asiatica (L.) Lam. Ling Shein Man 087167
37. 62091 Toddalia asiatica (L.) Lam. D. Khrueasan MS-172
38. 63605 Toddalia asiatica (L.) Lam. M. Norsaengsri & P. Thongson 6681
39. 64424 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 2973
40. 65751 Toddalia asiatica (L.) Lam. M. Norsaengsri 10243
41. 65939 Toddalia asiatica (L.) Lam. K. Srithi 458
42. 66166 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 3200
43. 67048 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 3630
44. 70839 Toddalia asiatica (L.) Lam. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 048
45. 73632 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 04042
46. 73654 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 04064
47. 74251 Toddalia asiatica (L.) Lam. Zhou-Shishun 7396
48. 75117 Toddalia asiatica (L.) Lam. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2510
49. 78099 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 4444
50. 79241 Toddalia asiatica (L.) Lam. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-436
51. 80006 Toddalia asiatica (L.) Lam. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097746
52. 83074 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 4609
53. 84823 Toddalia asiatica (L.) Lam. K. Kertsawang 2309
54. 88136 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 5142
55. 89499 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 5599
56. 90470 Toddalia asiatica (L.) Lam. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-392
57. 92576 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 5379
58. 93903 Toddalia asiatica (L.) Lam. T. Akiyama, N. Kuroiwa, K .Fujikawa, H. Sonoki & K.M.Htwe 030175
59. 94532 Toddalia asiatica (L.) Lam. N. Muangyen 1659
60. 95623 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 5984
61. 95783 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 6067
62. 95985 Toddalia asiatica (L.) Lam. P. Phaosrichai 383
63. 98243 Toddalia asiatica (L.) Lam. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-123
64. 98351 Toddalia asiatica (L.) Lam. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-231
65. 104206 Toddalia asiatica (L.) Lam. S. Kamonnate 732
66. 107472 Toddalia asiatica (L.) Lam. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-246
67. 108355 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 6563
68. 108887 Toddalia asiatica (L.) Lam. C.M.Wang & C.Y.Li 04750
69. 108970 Toddalia asiatica (L.) Lam. C.M.Wang & H.H.Yang 06616
70. 109061 Toddalia asiatica (L.) Lam. C.M.Wang 08086
71. 109108 Toddalia asiatica (L.) Lam. C.M.Wang, C.H.Chen, S.Q.Yu & P.F.Lu 08022
72. 118855 Toddalia asiatica (L.) Lam. K. Inthamma 433
73. 120601 Toddalia asiatica (L.) Lam. N. Muangyen 2367

ปิด

QR code