ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 73693
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rubus ellipticus Smith var. obcordatus Franch.
Family name

ชื่อวงศ์

ROSACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 04103
Collected date

วันที่เก็บ

27 Feb 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Scandent shrub in dry evergreen forest. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

951
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

27    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5458 Rubus ellipticus Smith var. obcordatus Franch. W. Nanakorn et al. 5458
2. 5733 Rubus ellipticus Smith var. obcordatus Franch. W. Nanakorn et al. 5733
3. 5863 Rubus ellipticus Smith var. obcordatus Franch. W. Nanakorn et al. 5863
4. 6146 Rubus ellipticus Smith var. obcordatus Franch. W. Nanakorn et al. 6146
5. 8286 Rubus ellipticus Smith var. obcordatus Franch. W. Nanakorn et al. 8286
6. 18651 Rubus ellipticus Smith var. obcordatus Franch. P. Srisanga 1811
7. 22494 Rubus ellipticus Smith var. obcordatus Franch. P. Srisanga 2333
8. 23664 Rubus ellipticus Smith var. obcordatus Franch. P. Srisanga 2673
9. 25602 Rubus ellipticus Smith var. obcordatus Franch. C. Maknoi 638
10. 28382 Rubus ellipticus Smith var. obcordatus Franch. Y. Ochiai & S. Yokoyama 260804-23
11. 31291 Rubus ellipticus Smith var. obcordatus Franch. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2966
12. 49818 Rubus ellipticus Smith var. obcordatus Franch. M. Norsaengsri 6338
13. 71924 Rubus ellipticus Smith var. obcordatus Franch. J. Towaranonte s.n.
14. 72093 Rubus ellipticus Smith var. obcordatus Franch. W. Pongamornkul 03973
15. 73774 Rubus ellipticus Smith var. obcordatus Franch. W. Pongamornkul 04184
16. 74437 Rubus ellipticus Smith var. obcordatus Franch. Zhou-Shishun 8450
17. 77038 Rubus ellipticus Smith var. obcordatus Franch. V. Nguanchoo 153
18. 78224 Rubus ellipticus Smith var. obcordatus Franch. V. Nguanchoo 378
19. 84065 Rubus ellipticus Smith var. obcordatus Franch. W. Pongamornkul 4851
20. 84139 Rubus ellipticus Smith var. obcordatus Franch. W. Pongamornkul 4925
21. 98272 Rubus ellipticus Smith var. obcordatus Franch. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-152
22. 98446 Rubus ellipticus Smith var. obcordatus Franch. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-326
23. 101963 Rubus ellipticus Smith var. obcordatus Franch. Phiangphak Sukkharak 19
24. 105849 Rubus ellipticus Smith var. obcordatus Franch. Pimsiri PN030
25. 108354 Rubus ellipticus Smith var. obcordatus Franch. W. Pongamornkul 6562
26. 118446 Rubus ellipticus Smith var. obcordatus Franch. K. Inthamma 345
27. 125647 Rubus ellipticus Smith var. obcordatus Franch. K. Punchay 293

ปิด

QR code