ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 758
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aphaenandra uniflora (Wall. ex G.Don) Bremek.
Family name

ชื่อวงศ์

Rubiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 758
Collected date

วันที่เก็บ

3 Jan 1994
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb on ground. stem and leaves with hair. Flower white, outer surface of calyx and corolla with white hair.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

29    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3739 Aphaenandra uniflora (Wall. ex G.Don) Bremek. W. Nanakorn et al. 3739
2. 3740 Aphaenandra uniflora (Wall. ex G.Don) Bremek. W. Nanakorn et al. 3740
3. 9292 Aphaenandra uniflora (Wall. ex G.Don) Bremek. W. Nanakorn 9292
4. 11335 Aphaenandra uniflora (Wall. ex G.Don) Bremek. Serm 76
5. 11761 Aphaenandra uniflora (Wall. ex G.Don) Bremek. W. Nanakorn et al. 11761
6. 37553 Aphaenandra uniflora (Wall. ex G.Don) Bremek. J.F. Maxwell 06 374
7. 41241 Aphaenandra uniflora (Wall. ex G.Don) Bremek. S. Watthana 3231
8. 45138 Aphaenandra uniflora (Wall. ex G.Don) Bremek. M. Tanaros 541
9. 46096 Aphaenandra uniflora (Wall. ex G.Don) Bremek. C. Maknoi 3791
10. 51075 Aphaenandra uniflora (Wall. ex G.Don) Bremek. W. Pongamornkul 2681
11. 66778 Aphaenandra uniflora (Wall. ex G.Don) Bremek. M. Norsaengsri 10376
12. 73071 Aphaenandra uniflora (Wall. ex G.Don) Bremek. M. Norsaengsri 11239
13. 75619 Aphaenandra uniflora (Wall. ex G.Don) Bremek. W. Tanming 507
14. 79117 Aphaenandra uniflora (Wall. ex G.Don) Bremek. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 312
15. 84910 Aphaenandra uniflora (Wall. ex G.Don) Bremek. S. Watthana, W. La-ongsri 3990
16. 86174 Aphaenandra uniflora (Wall. ex G.Don) Bremek. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 178
17. 87279 Aphaenandra uniflora (Wall. ex G.Don) Bremek. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 121
18. 87470 Aphaenandra uniflora (Wall. ex G.Don) Bremek. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 312
19. 109890 Aphaenandra uniflora (Wall. ex G.Don) Bremek. TLBG 451
20. 115198 Aphaenandra uniflora (Wall. ex G.Don) Bremek. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 733
21. 116350 Aphaenandra uniflora (Wall. ex G.Don) Bremek. N. Boonruang 29
22. 117415 Aphaenandra uniflora (Wall. ex G.Don) Bremek. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 1001
23. 126957 Aphaenandra uniflora (Wall. ex G.Don) Bremek. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1688
24. 127002 Aphaenandra uniflora (Wall. ex G.Don) Bremek. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1733
25. 127035 Aphaenandra uniflora (Wall. ex G.Don) Bremek. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1766
26. 127198 Aphaenandra uniflora (Wall. ex G.Don) Bremek. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1929
27. 127597 Aphaenandra uniflora (Wall. ex G.Don) Bremek. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, N. Toolmal 2564
28. 128845 Aphaenandra uniflora (Wall. ex G.Don) Bremek. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2285
29. 143124 Aphaenandra uniflora (Wall. ex G.Don) Bremek. C. Maknoi et al. 6963

ปิด

QR code