ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 74784
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Melicope sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Rutaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 4258
Collected date

วันที่เก็บ

28 Apr 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 10-15 m high in dry evergreen forest. Flower greenish-white, 4-merous.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

900
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY,ALC
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

54    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 15714 Melicope sp. P. Suksathan, David J. Middleton 1816
2. 23783 Melicope sp. P. Srisanga 2704
3. 27721 Melicope sp. C. Maknoi 907
4. 34401 Melicope sp. Warintorn K. 08 231
5. 35622 Melicope sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8458
6. 35876 Melicope sp. Jatupol K. 08 217
7. 38359 Melicope sp. C. Maknoi, P. Srisanga 2131
8. 38397 Melicope sp. C. Maknoi, P. Srisanga 2169
9. 46111 Melicope sp. C. Maknoi 3806
10. 47010 Melicope sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N. Inthagool 231
11. 62281 Melicope sp. Romklao Botanical Garden 2555 568
12. 62328 Melicope sp. Romklao Botanical Garden 2555 615
13. 73712 Melicope sp. W. Pongamornkul 4122
14. 78117 Melicope sp. W. Pongamornkul 4462
15. 81427 Melicope sp. M. Norsaengsri 12222
16. 82932 Melicope sp. M. Norsaengsri 12316
17. 83035 Melicope sp. M. Norsaengsri 12419
18. 85739 Melicope sp. W. Pongamornkul et al. 5079
19. 87444 Melicope sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 286
20. 87539 Melicope sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 381
21. 95036 Melicope sp. Chusie, Khwanruethai Kamfachuea LL 180
22. 100739 Melicope sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 342
23. 100765 Melicope sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 368
24. 110157 Melicope sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1030
25. 112286 Melicope sp. Buasoy Mala 21
26. 114023 Melicope sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 273
27. 116942 Melicope sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 134
28. 116979 Melicope sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 172
29. 117683 Melicope sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 53
30. 118095 Melicope sp. N. Pan-in 55
31. 118139 Melicope sp. N. Pan-in 99
32. 118198 Melicope sp. N. Pan-in 158
33. 118899 Melicope sp. K. Inthamma 477
34. 122798 Melicope sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 268
35. 125314 Melicope sp. W. Pongamornkul 7057
36. 124483 Melicope sp. Natdanai Pan-in PSD 36
37. 124526 Melicope sp. Natdanai Pan-in PSD 79
38. 126658 Melicope sp. Henrik Balslev, N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W., S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong, B. Pakinamhang 10021
39. 132248 Melicope sp. W. Pongamornkul 7340
40. 133665 Melicope sp. Natdanai Pan-in V 450
41. 132457 Melicope sp. W. Pongamornkul 7299
42. 132600 Melicope sp. W. Pongamornkul 7537
43. 133629 Melicope sp. Natdanai Pan-in V 414
44. 133715 Melicope sp. Natdanai Pan-in V 500
45. 133917 Melicope sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3437
46. 135881 Melicope sp. W. Pongamornkul 7849
47. 136595 Melicope sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3620
48. 137815 Melicope sp. K. Inthamma 1399
49. 138291 Melicope sp. K. Inthamma 1567
50. 138680 Melicope sp. Natdanai Pan-in 555
51. 139253 Melicope sp. Natdanai Pan-in 610
52. 139257 Melicope sp. Natdanai Pan-in 614
53. 139310 Melicope sp. Natdanai Pan-in 667
54. 142876 Melicope sp. C. Maknoi et al. 5923

ปิด

QR code