ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 75876
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Vitex sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LAMIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094421
Collected date

วันที่เก็บ

23 Aug 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Evergreen forest. Sunny place. Tree 3-4 m in height. Fruits green turn to dark.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

2400
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

86    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4553 Vitex sp. W. Nanakorn et al. 4553
2. 9592 Vitex sp. W. Nanakorn et al. 9592
3. 17708 Vitex sp. W. Pongamornkul 634
4. 19114 Vitex sp. W. Nanakorn et al. 19114
5. 19520 Vitex sp. W. Pongamornkul 687
6. 19854 Vitex sp. S. Watthana 1154
7. 19869 Vitex sp. S. Watthana 1170
8. 24770 Vitex sp. K. Kertsawang 308
9. 27510 Vitex sp. C. Maknoi 697
10. 29055 Vitex sp. S. Suddee et al. 2629
11. 34369 Vitex sp. W. Pongamornkul 1728
12. 36248 Vitex sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3895
13. 38361 Vitex sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2133
14. 40862 Vitex sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6082
15. 46780 Vitex sp. M. Tanaros 181
16. 47760 Vitex sp. S. Sawangsawat 155
17. 51059 Vitex sp. W. Pongamornkul 2665
18. 53244 Vitex sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7713
19. 53092 Vitex sp. Yin-Jiantao 1355
20. 53925 Vitex sp. C. Maknoi 3207
21. 54396 Vitex sp. T. Yingkhachorn 77
22. 54644 Vitex sp. Sawai & Rob s.n.
23. 54645 Vitex sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
24. 54676 Vitex sp. KKU Staff. s.n.
25. 57831 Vitex sp. Pooma, R.; Karaket, P., Pattharahirantricin, P., Saenggrit, S. 6947
26. 58088 Vitex sp. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9840
27. 61846 Vitex sp. Ling Shein Man 087318
28. 61898 Vitex sp. Thin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087410
29. 62072 Vitex sp. D. Khrueasan MS-152
30. 62670 Vitex sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 178
31. 62548 Vitex sp. Romklao Botanical Garden 0488/2555
32. 63166 Vitex sp. Li-Jianwu 591
33. 64352 Vitex sp. W. Pongamornkul 2901
34. 65288 Vitex sp. K. Srithi 662
35. 66125 Vitex sp. M. Norsaengsri 6827
36. 66818 Vitex sp. M. Norsaengsri 10416
37. 67189 Vitex sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 702
38. 67217 Vitex sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 730
39. 70357 Vitex sp. C. Maknoi 3224
40. 70384 Vitex sp. C. Maknoi 3251
41. 68494 Vitex sp. C. Maknoi 4597
42. 68753 Vitex sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089571
43. 68852 Vitex sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089682
44. 71105 Vitex sp. S. Watthana 3822
45. 73137 Vitex sp. M. Norsaengsri 11306
46. 73154 Vitex sp. M. Norsaengsri 11324
47. 75080 Vitex sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2518
48. 75512 Vitex sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095217
49. 76566 Vitex sp. C. Maknoi 7135
50. 77564 Vitex sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11041
51. 77929 Vitex sp. C. Maknoi 5125
52. 79145 Vitex sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-340
53. 79173 Vitex sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-368
54. 85279 Vitex sp. C. Maknoi 7927
55. 85443 Vitex sp. C. Maknoi 8091
56. 85547 Vitex sp. C. Maknoi 8246
57. 86061 Vitex sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-065
58. 86241 Vitex sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-245
59. 86844 Vitex sp. C. Glamwaewwong 138/58
60. 87659 Vitex sp. Saensouk et al. 45
61. 90849 Vitex sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3458
62. 91215 Vitex sp. W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3653
63. 92701 Vitex sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-092
64. 95148 Vitex sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-187
65. 97056 Vitex sp. P. Phaosrichai 440
66. 100746 Vitex sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-349
67. 102583 Vitex sp. V. Nguanchoo 842
68. 104517 Vitex sp. W. Pongamornkul 6294
69. 104602 Vitex sp. W. Pongamornkul 6379
70. 104639 Vitex sp. C. Maknoi 5783
71. 104730 Vitex sp. C. Maknoi 5605
72. 105233 Vitex sp. C. Maknoi 6469
73. 105243 Vitex sp. C. Maknoi 6479
74. 106426 Vitex sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 881
75. 107042 Vitex sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 754
76. 110847 Vitex sp. N. Muangyen 2061
77. 110861 Vitex sp. N. Muangyen 2076
78. 111100 Vitex sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-048
79. 111335 Vitex sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-283
80. 111534 Vitex sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-057
81. 111632 Vitex sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-155
82. 112584 Vitex sp. C. Maknoi 3381
83. 112703 Vitex sp. N. Muangyen 2190
84. 112801 Vitex sp. N. Muangyen 2288
85. 113419 Vitex sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-120
86. 113779 Vitex sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-029

ปิด

QR code