ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 76205
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Getonia floribunda Roxb.
Family name

ชื่อวงศ์

COMBRETACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 6751
Collected date

วันที่เก็บ

12 Mar 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber; flowers greenish.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Trat, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

71    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5958 Getonia floribunda Roxb. W. Nanakorn et al. 5958
2. 6024 Getonia floribunda Roxb. W. Nanakorn et al. 6024
3. 8845 Getonia floribunda Roxb. W. Nanakorn et al. 8845
4. 19837 Getonia floribunda Roxb. S. Watthana 1136
5. 23877 Getonia floribunda Roxb. W. Nanakorn et al. 23877
6. 23927 Getonia floribunda Roxb. K. Kertsawang 157
7. 27507 Getonia floribunda Roxb. C. Maknoi 694
8. 27224 Getonia floribunda Roxb. P. Suksathan 3877
9. 30230 Getonia floribunda Roxb. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070323-6
10. 31921 Getonia floribunda Roxb. C. Maknoi 1365
11. 31423 Getonia floribunda Roxb. P. Wessumritt & W. Boonchai 2
12. 33166 Getonia floribunda Roxb. Warintorn K. 08-150
13. 33211 Getonia floribunda Roxb. Warintorn K. 08-195
14. 34672 Getonia floribunda Roxb. M. Norsaengsri 3317
15. 34713 Getonia floribunda Roxb. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3474
16. 36772 Getonia floribunda Roxb. P. Suksathan 4516
17. 39014 Getonia floribunda Roxb. W. Pongamornkul 2359
18. 39753 Getonia floribunda Roxb. M. Norsaengsri 4860
19. 39831 Getonia floribunda Roxb. M. Norsaengsri 4938
20. 39838 Getonia floribunda Roxb. M. Norsaengsri 4945
21. 40136 Getonia floribunda Roxb. M. Norsaengsri 5241
22. 41574 Getonia floribunda Roxb. P. Wessumritt 295
23. 46105 Getonia floribunda Roxb. C. Maknoi 3800
24. 46321 Getonia floribunda Roxb. M. Norsaengsri 3317
25. 46595 Getonia floribunda Roxb. M. Norsaengsri 3566
26. 46626 Getonia floribunda Roxb. M. Norsaengsri 3597
27. 48182 Getonia floribunda Roxb. W. Boonprakop 0202
28. 50015 Getonia floribunda Roxb. K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-7278
29. 57962 Getonia floribunda Roxb. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9064
30. 58074 Getonia floribunda Roxb. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9826
31. 59417 Getonia floribunda Roxb. Romklao Botanical Garden 0023/2553
32. 60106 Getonia floribunda Roxb. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2267
33. 61776 Getonia floribunda Roxb. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086926
34. 61884 Getonia floribunda Roxb. Ling Shein Man 087297
35. 63947 Getonia floribunda Roxb. M. Pinyosak & P. Wessumritt 217
36. 66722 Getonia floribunda Roxb. C. Maknoi 4216
37. 66753 Getonia floribunda Roxb. C. Maknoi 4247
38. 71704 Getonia floribunda Roxb. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091151
39. 72019 Getonia floribunda Roxb. B. Pantarod 19
40. 72095 Getonia floribunda Roxb. W. Pongamornkul 03975
41. 78411 Getonia floribunda Roxb. J. Murata, H. Nagamasu, N. Kawakubo, H. Akiyama, N. Kuroiwa, A. Maeda and Khin Myo Htwe 022096A
42. 78412 Getonia floribunda Roxb. J. Murata, H. Nagamasu, N. Kawakubo, H. Akiyama, N. Kuroiwa, A. Maeda and Khin Myo Htwe 022515
43. 78413 Getonia floribunda Roxb. N. Kuroiwa, K. Fujikawa & H. Sonoki 030395
44. 78414 Getonia floribunda Roxb. Hidetoshi Nagamasu, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035490
45. 81265 Getonia floribunda Roxb. C. Maknoi 7447
46. 81531 Getonia floribunda Roxb. N. Kuroiwa, K. Fujikawa & H. Sonoki 090390
47. 81532 Getonia floribunda Roxb. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest department) 097184
48. 81911 Getonia floribunda Roxb. M. Norsaengsri 11945
49. 82740 Getonia floribunda Roxb. C. Maknoi 7641
50. 83701 Getonia floribunda Roxb. S. Bunma s.n.
51. 85971 Getonia floribunda Roxb. K. Wangwasit 050318-14
52. 86430 Getonia floribunda Roxb. M. Wongnak 342
53. 92190 Getonia floribunda Roxb. N. Kuroiwa, A. Maeda, Khin Myo Htwe & Kyaw Kine 028931
54. 94627 Getonia floribunda Roxb. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3996
55. 95912 Getonia floribunda Roxb. N. Muangyen 1868
56. 114320 Getonia floribunda Roxb. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4663
57. 114381 Getonia floribunda Roxb. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4724
58. 121049 Getonia floribunda Roxb. N. Muangyen 3031
59. 120968 Getonia floribunda Roxb. N. Muangyen 2950
60. 128055 Getonia floribunda Roxb. K. Inthamma 891
61. 130272 Getonia floribunda Roxb. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2448
62. 130761 Getonia floribunda Roxb. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2807
63. 130774 Getonia floribunda Roxb. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2820
64. 131213 Getonia floribunda Roxb. W. La-ongsri, P. Tatiya, C. Duangdang & U. Thongnak 4563
65. 131236 Getonia floribunda Roxb. W. La-ongsri, P. Tatiya, C. Duangdang & U. Thongnak 4586
66. 133722 Getonia floribunda Roxb. W. Pongamornkul, A. Inta, R. Kantasrila 7618
67. 134699 Getonia floribunda Roxb. T. Choopan et al. 2020-113
68. 134868 Getonia floribunda Roxb. T. Choopan et al. 2020-399
69. 135057 Getonia floribunda Roxb. T. Choopan 2021-43
70. 135353 Getonia floribunda Roxb. W. Rujichaipimon, T. Pingyot, A. Nuammee, S. Yokyo, M. Tabut 137
71. 139594 Getonia floribunda Roxb. T. Choopan et al. 2022-18

ปิด

QR code