ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 76924
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lindernia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LINDERNIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Tanming 698
Collected date

วันที่เก็บ

14 Oct 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 20 cm high. Flowers purple with yellow tint. In paddy fields.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Kanchanaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

60
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

75    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7337 Lindernia sp. W. Nanakorn et al. 7337
2. 16297 Lindernia sp. P. Srisanga 1154
3. 21208 Lindernia sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2082
4. 23287 Lindernia sp. C. Glamwaewwong 306
5. 47041 Lindernia sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 262
6. 46232 Lindernia sp. M. Norsaengsri 3235
7. 51285 Lindernia sp. M. Norsaengsri 2733
8. 51286 Lindernia sp. M. Norsaengsri 2734
9. 55796 Lindernia sp. M. Norsaengsri 5509
10. 55968 Lindernia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8583
11. 70420 Lindernia sp. C. Maknoi 3287
12. 70887 Lindernia sp. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 109
13. 73100 Lindernia sp. M. Norsaengsri 11268
14. 75458 Lindernia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095117
15. 76902 Lindernia sp. W. Tanming 676
16. 76903 Lindernia sp. W. Tanming 677
17. 76905 Lindernia sp. W. Tanming 679
18. 78985 Lindernia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-181
19. 79188 Lindernia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-383
20. 81689 Lindernia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11729
21. 83289 Lindernia sp. C. Maknoi 7806
22. 83290 Lindernia sp. C. Maknoi 7807
23. 84529 Lindernia sp. K. Kertsawang 3382
24. 84679 Lindernia sp. K. Kertsawang 3460
25. 85754 Lindernia sp. W. Pongamornkul et al. 5094
26. 86956 Lindernia sp. C. Glamwaewwong 249/58
27. 87488 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-330
28. 87606 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-446
29. 89286 Lindernia sp. C. Maknoi 8134
30. 90118 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-41
31. 90132 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-55
32. 92657 Lindernia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-048
33. 93446 Lindernia sp. S. Daoh 8
34. 94566 Lindernia sp. N. Muangyen 1692
35. 95089 Lindernia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-128
36. 95092 Lindernia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-131
37. 95117 Lindernia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-156
38. 95780 Lindernia sp. W. Pongamornkul 6064
39. 98642 Lindernia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-119
40. 98894 Lindernia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-371
41. 100786 Lindernia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-389
42. 100715 Lindernia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-318
43. 100836 Lindernia sp. P. Phaosrichai 563
44. 104144 Lindernia sp. S. Kamonnate 791
45. 104894 Lindernia sp. C. Maknoi 6050
46. 105153 Lindernia sp. C. Maknoi 6344
47. 108485 Lindernia sp. T. Choopan et al. 2018-70
48. 110971 Lindernia sp. K. Kertsawang 4540
49. 111072 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-021
50. 111074 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-023
51. 111291 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-239
52. 111297 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-245
53. 111333 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-281
54. 111499 Lindernia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-022
55. 111580 Lindernia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-103
56. 113490 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-191
57. 113679 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-380
58. 113681 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-382
59. 114647 Lindernia sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4995
60. 115014 Lindernia sp. T. Choopan s.n.
61. 122755 Lindernia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-225
62. 122914 Lindernia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-384
63. 122916 Lindernia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-386
64. 122917 Lindernia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-387
65. 123802 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-339
66. 123698 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-235
67. 123702 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-239
68. 123732 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-269
69. 123844 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-381
70. 126770 Lindernia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4011
71. 135827 Lindernia sp. W. Pongamornkul 7795
72. 136171 Lindernia sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 85
73. 137003 Lindernia sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Phyu Phyu Hnin, Aung San 103701
74. 137004 Lindernia sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Prachaya Srisanga, Phyu Phyu Hnin, Yo El 103518
75. 138413 Lindernia sp. K. Inthamma 1689

ปิด

QR code