ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
ภาพที่ 1  Cynodon dactylon (L.) Pers.
ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 77429
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cynodon dactylon (L.) Pers.
Family name

ชื่อวงศ์

Poaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Tashiro FOK 58532
Collected date

วันที่เก็บ

26 Jul 2003
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

29    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 14118 Cynodon dactylon (L.) Pers. H. Hemadhulin 46
2. 16723 Cynodon dactylon (L.) Pers. S. Sasrirat 172
3. 30876 Cynodon dactylon (L.) Pers. J.F. Maxwell 07 385
4. 32243 Cynodon dactylon (L.) Pers. J.F. Maxwell 06 434
5. 32735 Cynodon dactylon (L.) Pers. S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK 72114
6. 33859 Cynodon dactylon (L.) Pers. J.F. Maxwell 07 626
7. 34655 Cynodon dactylon (L.) Pers. M. Norsaengsri 3290
8. 34698 Cynodon dactylon (L.) Pers. M. Norsaengsri 3395
9. 37815 Cynodon dactylon (L.) Pers. M. Norsaengsri 3771
10. 37915 Cynodon dactylon (L.) Pers. M. Norsaengsri 3951
11. 37928 Cynodon dactylon (L.) Pers. M. Norsaengsri 3964
12. 39418 Cynodon dactylon (L.) Pers. M. Norsaengsri 4504
13. 39469 Cynodon dactylon (L.) Pers. M. Norsaengsri 4555
14. 39645 Cynodon dactylon (L.) Pers. M. Norsaengsri 4733
15. 39937 Cynodon dactylon (L.) Pers. M. Norsaengsri 5044
16. 41487 Cynodon dactylon (L.) Pers. P. Wessumritt, M. Norsaengsri 63
17. 46275 Cynodon dactylon (L.) Pers. M. Norsaengsri 3290
18. 46374 Cynodon dactylon (L.) Pers. M. Norsaengsri 3395
19. 46719 Cynodon dactylon (L.) Pers. M. Norsaengsri 2916
20. 51294 Cynodon dactylon (L.) Pers. M. Norsaengsri 2742
21. 56235 Cynodon dactylon (L.) Pers. M. Norsaengsri 688
22. 56074 Cynodon dactylon (L.) Pers. M. Norsaengsri, N. Tathana 8853
23. 58637 Cynodon dactylon (L.) Pers. M. Norsaengsri, N. Tathana 9672
24. 60036 Cynodon dactylon (L.) Pers. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2197
25. 71886 Cynodon dactylon (L.) Pers. B. Pantarod 38
26. 81478 Cynodon dactylon (L.) Pers. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 11723
27. 82470 Cynodon dactylon (L.) Pers. Mu Mu Aung, Law Shine, Law Shein Aung 92484
28. 82637 Cynodon dactylon (L.) Pers. K. Wangwasit 50518 6
29. 87277 Cynodon dactylon (L.) Pers. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 119

ปิด

QR code