ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 77783
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult.
Family name

ชื่อวงศ์

GENTIANACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Tanming 749
Collected date

วันที่เก็บ

1 Dec 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herbs to 30 cm high. Flowers pink. In mixed pine-evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

29    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2339 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. W. Nanakorn et al. 2339
2. 10454 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 113
3. 12478 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. P. Suksathan 1373
4. 12767 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. S. Watthana 160
5. 12930 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. Serm & Thon 37
6. 16060 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. P. Suksathan 1925
7. 16926 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. P. Suksathan 2335
8. 19547 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. W. Pongamornkul 593
9. 21875 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. S. Watthana and P. Suksathan 1667
10. 23596 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. P. Srisanga 2605
11. 34359 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. W. Pongamornkul 1718
12. 35351 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8161
13. 35490 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8313
14. 35746 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8604
15. 42810 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6275
16. 49884 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. M. Norsaengsri 6404
17. 61237 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. Ling Shein Man 087952
18. 61665 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086895
19. 62767 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. M. Norsaengsri 9979
20. 62939 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. C. Lakoet 276
21. 69799 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Ling Shein Man, Law Shein & Aung Htay 090831
22. 73496 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. C. Lakoet 0656
23. 73648 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. W. Pongamornkul 04058
24. 81825 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. M. Norsaengsri 11859
25. 95935 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. P. Phaosrichai 333
26. 101779 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. P. Panyadee & W. Pongamornkul 075
27. 125272 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. W. Pongamornkul 7015
28. 130114 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 2760
29. 130118 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 2764

ปิด

QR code