ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 78297
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

V. Nguanchoo 582
Collected date

วันที่เก็บ

1 May 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herbs 1.5-2 m high; rhizome widely creeping with odor of coriander, base red; pseudostems elongate. Leaves with odor of coriander, glabrous. Young inflorescence conical, arising from rhizomes with densely bract, dark red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

16    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 21183 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia P. Srisanga & C. Maknoi 2057
2. 21388 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia S. Watthana 1395
3. 29740 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia C. Maknoi 1019
4. 31124 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2799
5. 32259 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia J.F. Maxwell 06-513
6. 32825 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia N. Muangyen 141
7. 34872 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia J.F. Maxwell 08-101
8. 38460 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia C. Maknoi & P. Srisanga 2232
9. 38502 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia C. Maknoi & P. Srisanga 2274
10. 84183 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia W. Pongamornkul 4969
11. 85681 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia W. Pongamornkul 5022
12. 91025 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia N. Muangyen 1035
13. 92565 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia W. Pongamornkul 5368
14. 95738 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia W. Pongamornkul 6022
15. 112241 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia P. Panyadee 168
16. 129265 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia Akharasit Bunsongthae 101

ปิด

QR code