ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 79218
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

MORACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-413
Collected date

วันที่เก็บ

29 May 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dry evergreen forest. Limestone bedrock. Tree, ca. 10 m high.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang , Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

255    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 12088 Ficus sp. S. Sasrirat s.n.
2. 19510 Ficus sp. W. Pongamornkul 677
3. 19511 Ficus sp. W. Pongamornkul 678
4. 20805 Ficus sp. S. Watthana 1186
5. 27551 Ficus sp. C. Maknoi 738
6. 29539 Ficus sp. P. Suksathan & Wat. 3143
7. 28433 Ficus sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210805-18
8. 29777 Ficus sp. C. Maknoi 1098
9. 30290 Ficus sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1245
10. 30336 Ficus sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1291
11. 31004 Ficus sp. K. Kertsawang 710
12. 31156 Ficus sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2831
13. 32169 Ficus sp. J.F. Maxwell 06-166
14. 35782 Ficus sp. C. Maknoi 1714
15. 37178 Ficus sp. C. Maknoi 2060
16. 40668 Ficus sp. S. Watthana & P. Srisanga 3068
17. 40761 Ficus sp. S. Watthana & P. Srisanga 3184
18. 41142 Ficus sp. Jatupol K. 09-496
19. 41130 Ficus sp. Jatupol K. 09-484
20. 41391 Ficus sp. M. Norsaengsri 4063
21. 44748 Ficus sp. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2334
22. 46820 Ficus sp. M. Tanaros 221
23. 46840 Ficus sp. M. Tanaros 312
24. 50470 Ficus sp. Li-Jianwu Cx00025
25. 50488 Ficus sp. Li-Jianwu Cx00049
26. 50808 Ficus sp. S. Watthana 3537
27. 51238 Ficus sp. M. Norsaengsri 2660
28. 51239 Ficus sp. M. Norsaengsri 2661
29. 51360 Ficus sp. M. Norsaengsri 2808
30. 52752 Ficus sp. C. Maknoi 2921
31. 52753 Ficus sp. C. Maknoi 2922
32. 52967 Ficus sp. C. Maknoi 3966
33. 53074 Ficus sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7647
34. 53321 Ficus sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7988
35. 53501 Ficus sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1512
36. 58318 Ficus sp. M. Norsaengsri 5338
37. 59012 Ficus sp. Li-Jianwu 295
38. 61513 Ficus sp. Ling Shein Man 087161
39. 63012 Ficus sp. Li-Jianwu 881
40. 63100 Ficus sp. Li Jianwu 1017
41. 63125 Ficus sp. Li-Jianwu 975
42. 64584 Ficus sp. W. Pongamornkul 3133
43. 64644 Ficus sp. S. Watthana 3729
44. 66541 Ficus sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3361
45. 68347 Ficus sp. C. Maknoi 4450
46. 68452 Ficus sp. C. Maknoi 4555
47. 70371 Ficus sp. C. Maknoi 3238
48. 70426 Ficus sp. C. Maknoi 3293
49. 70460 Ficus sp. C. Maknoi 3327
50. 71800 Ficus sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091024
51. 73768 Ficus sp. W. Pongamornkul 04178
52. 74227 Ficus sp. Zhou-Shishun 7542
53. 77797 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-12
54. 77799 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-14
55. 77800 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-15
56. 77801 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-16
57. 77803 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-18
58. 77808 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-23
59. 77809 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-24
60. 77810 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-25
61. 77932 Ficus sp. C. Maknoi 5128
62. 77980 Ficus sp. C. Maknoi 5177
63. 77992 Ficus sp. C. Maknoi 5189
64. 78275 Ficus sp. V. Nguanchoo 527
65. 78837 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-115
66. 78844 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-122
67. 78851 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-129
68. 78854 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-132
69. 78951 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-147
70. 79035 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-231
71. 79037 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-233
72. 79104 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-299
73. 80014 Ficus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 098025
74. 80020 Ficus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 098022
75. 80021 Ficus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 098019
76. 80022 Ficus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097965
77. 80023 Ficus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097740
78. 80024 Ficus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097661
79. 80472 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-287
80. 80497 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-312
81. 80572 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-387
82. 80644 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3146
83. 81348 Ficus sp. C. Maknoi 7530
84. 81301 Ficus sp. C. Maknoi 7483
85. 82859 Ficus sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2725
86. 84360 Ficus sp. W. Khattiyot 451
87. 85381 Ficus sp. C. Maknoi 8029
88. 85403 Ficus sp. C. Maknoi 8051
89. 85413 Ficus sp. C. Maknoi 8061
90. 85415 Ficus sp. C. Maknoi 8063
91. 83294 Ficus sp. C. Maknoi 7811
92. 83722 Ficus sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2748
93. 83724 Ficus sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2750
94. 84235 Ficus sp. S. Watthana & P. Srisanga 3068
95. 84385 Ficus sp. W. Khattiyot 476
96. 85332 Ficus sp. C. Maknoi 7980
97. 85240 Ficus sp. C. Maknoi 7888
98. 85502 Ficus sp. C. Maknoi 8201
99. 88763 Ficus sp. C. Maknoi 8365
100. 88781 Ficus sp. C. Maknoi 8383
101. 88854 Ficus sp. C. Maknoi 8455
102. 85613 Ficus sp. C. Maknoi 8312
103. 86287 Ficus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-291
104. 86429 Ficus sp. M. Wongnak 354
105. 86505 Ficus sp. W. Tanming 957
106. 86899 Ficus sp. C. Glamwaewwong 192/58
107. 86990 Ficus sp. C. Glamwaewwong 283/58
108. 87002 Ficus sp. C. Glamwaewwong 295/58
109. 87080 Ficus sp. C. Glamwaewwong 373/58
110. 87635 Ficus sp. Saensouk et al. 21
111. 88929 Ficus sp. C. Maknoi 8530
112. 88546 Ficus sp. N. Muangyen 398
113. 90147 Ficus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-70
114. 89370 Ficus sp. W. Pongamornkul 5470
115. 89399 Ficus sp. W. Pongamornkul 5499
116. 89592 Ficus sp. W. Pongamornkul 5611
117. 89771 Ficus sp. C. Maknoi 4800
118. 90280 Ficus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-203
119. 90358 Ficus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-280
120. 90375 Ficus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-297
121. 90401 Ficus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-323
122. 90431 Ficus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-353
123. 90794 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3402
124. 91193 Ficus sp. C. Maknoi 6390
125. 91971 Ficus sp. K. Kertsawang 3536
126. 92525 Ficus sp. W. Pongamornkul 5328
127. 92544 Ficus sp. W. Pongamornkul 5347
128. 92549 Ficus sp. W. Pongamornkul 5352
129. 93742 Ficus sp. K. Kertsawang 3661
130. 94159 Ficus sp. W. Pongamornkul 5859
131. 94162 Ficus sp. W. Pongamornkul 5862
132. 94657 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4026
133. 94665 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4034
134. 94680 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4049
135. 96229 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4414
136. 95586 Ficus sp. W. Pongamornkul 5947
137. 95753 Ficus sp. W. Pongamornkul 6037
138. 95756 Ficus sp. W. Pongamornkul 6040
139. 95994 Ficus sp. P. Phaosrichai 392
140. 96271 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha 4453
141. 96528 Ficus sp. C. Glamwaewwong 044/60
142. 96705 Ficus sp. C. Glamwaewwong 221/60
143. 96846 Ficus sp. C. Glamwaewwong 362/60
144. 96988 Ficus sp. C. Maknoi 4808
145. 97096 Ficus sp. P. Phaosrichai 480
146. 97151 Ficus sp. P. Phaosrichai 535
147. 97495 Ficus sp. C. Maknoi 5476
148. 97508 Ficus sp. C. Maknoi 5489
149. 98674 Ficus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-151
150. 98760 Ficus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-237
151. 98927 Ficus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-404
152. 101077 Ficus sp. W. Pongamornkul 6098
153. 101109 Ficus sp. W. Pongamornkul 6130
154. 101175 Ficus sp. W. Pongamornkul 6196
155. 101176 Ficus sp. W. Pongamornkul 6197
156. 102202 Ficus sp. K. Kertsawang 4466
157. 104743 Ficus sp. C. Maknoi 5618
158. 104334 Ficus sp. S. Kamonnate s.n.
159. 105232 Ficus sp. C. Maknoi 6468
160. 104571 Ficus sp. W. Pongamornkul 6348
161. 104699 Ficus sp. C. Maknoi 5574
162. 105039 Ficus sp. C. Maknoi 6228
163. 105247 Ficus sp. C. Maknoi 6483
164. 105269 Ficus sp. C. Maknoi 6505
165. 105440 Ficus sp. C. Maknoi 6783
166. 105456 Ficus sp. C. Maknoi 6799
167. 105514 Ficus sp. C. Maknoi 6857
168. 105543 Ficus sp. C. Maknoi 6886
169. 105649 Ficus sp. C. Maknoi 7077
170. 105907 Ficus sp. W. Pongamornkul 6520
171. 105774 Ficus sp. Pimsiri PN040
172. 105954 Ficus sp. W. Pongamornkul 6430
173. 105792 Ficus sp. Pimsiri PN064
174. 105800 Ficus sp. Pimsiri PN081
175. 106018 Ficus sp. W. Pongamornkul 6494
176. 106215 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 671
177. 106259 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 715
178. 106284 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 739
179. 106336 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 791
180. 106409 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 864
181. 106943 Ficus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 654
182. 106915 Ficus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 626
183. 106922 Ficus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 633
184. 106816 Ficus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 536
185. 107012 Ficus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 724
186. 107019 Ficus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 731
187. 107032 Ficus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 744
188. 107033 Ficus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 745
189. 107039 Ficus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 751
190. 108330 Ficus sp. W. Pongamornkul 6538
191. 109542 Ficus sp. W. Tanming 1009
192. 110279 Ficus sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5396
193. 110355 Ficus sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5472
194. 111253 Ficus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-201
195. 110715 Ficus sp. N. Muangyen 1922
196. 110511 Ficus sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5627
197. 110569 Ficus sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5684
198. 110597 Ficus sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5712
199. 110631 Ficus sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5746
200. 110645 Ficus sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5760
201. 110771 Ficus sp. N. Muangyen 1984
202. 110817 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4838
203. 110828 Ficus sp. N. Muangyen 2042
204. 110840 Ficus sp. N. Muangyen 2054
205. 111685 Ficus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-208
206. 112519 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1296
207. 112551 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1328
208. 112677 Ficus sp. N. Muangyen 2164
209. 112819 Ficus sp. N. Muangyen 2306
210. 112848 Ficus sp. K. Kertsawang 3678
211. 112878 Ficus sp. K. Kertsawang 3716
212. 112900 Ficus sp. K. Kertsawang 3738
213. 112905 Ficus sp. K. Kertsawang 3743
214. 113216 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3910
215. 113277 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3970
216. 113617 Ficus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-318
217. 113907 Ficus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-157
218. 113913 Ficus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-163
219. 113937 Ficus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-187
220. 114012 Ficus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-262
221. 114039 Ficus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-289
222. 114057 Ficus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-307
223. 114117 Ficus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-367
224. 114501 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4839
225. 114374 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4717
226. 114421 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4764
227. 114423 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4766
228. 114582 Ficus sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4931
229. 114603 Ficus sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4952
230. 115387 Ficus sp. C. Maknoi 5232
231. 115865 Ficus sp. K. Wangwasit 180426-29
232. 115909 Ficus sp. K. Wangwasit 180717-36
233. 115914 Ficus sp. K. Wangwasit 180717-41
234. 115503 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1395
235. 115641 Ficus sp. K. Wangwasit 180123-14
236. 115645 Ficus sp. K. Wangwasit 180124-1
237. 115741 Ficus sp. K. Wangwasit 180321-38
238. 115767 Ficus sp. K. Wangwasit 180322-17
239. 115814 Ficus sp. K. Wangwasit 180425-9
240. 116032 Ficus sp. K. Wangwasit 180912-21
241. 116035 Ficus sp. K. Wangwasit 180912-24
242. 116074 Ficus sp. K. Wangwasit 180913-8
243. 116079 Ficus sp. K. Wangwasit 180913-13
244. 117166 Ficus sp. N. Muangyen 2433
245. 117272 Ficus sp. N. Muangyen 2539
246. 117453 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1545
247. 117472 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1564
248. 117473 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1565
249. 117782 Ficus sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-152
250. 118254 Ficus sp. K. Inthamma 142
251. 117969 Ficus sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-339
252. 117972 Ficus sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-342
253. 117999 Ficus sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-369
254. 118268 Ficus sp. K. Inthamma 156
255. 118333 Ficus sp. K. Inthamma 221

ปิด

QR code