ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 79027
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyalthia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Annonaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 223
Collected date

วันที่เก็บ

24 May 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Deciduous forest. Tree, ca. 20 m high. Fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

70    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 8702 Polyalthia sp. W. Nanakorn et al. 8702
2. 15485 Polyalthia sp. S. Watthana 655
3. 16064 Polyalthia sp. P. Suksathan 1929
4. 19219 Polyalthia sp. S. Watthana, T. Riyapan 930
5. 19229 Polyalthia sp. S. Watthana, T. Riyapan 940
6. 20213 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 1272
7. 20267 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 1326
8. 20268 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 1327
9. 20315 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 1374
10. 20316 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 1375
11. 20533 Polyalthia sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1432
12. 24612 Polyalthia sp. M. Norsaengsri s.n.
13. 28945 Polyalthia sp. W. Nanakorn et al. 28945
14. 29075 Polyalthia sp. S. Suddee et al. 2655
15. 30994 Polyalthia sp. K. Kertsawang 700
16. 29873 Polyalthia sp. C. Maknoi 1465
17. 34436 Polyalthia sp. Warintorn K. 08 266
18. 34480 Polyalthia sp. Warintorn K. 08 311
19. 41216 Polyalthia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 5605
20. 45131 Polyalthia sp. M. Tanaros 534
21. 49016 Polyalthia sp. Shigeyuki Mitsuta T 19433
22. 49031 Polyalthia sp. Tatemi Shimizu, Hideo Toyokuni, Hiroshige Koyama, Tetsukazu Yahara, Dhanee Phanichaphol T 23263
23. 49131 Polyalthia sp. S. Watthana 3394
24. 49132 Polyalthia sp. S. Watthana 3395
25. 51322 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 2770
26. 54370 Polyalthia sp. T. Yingkhachorn 48
27. 55277 Polyalthia sp. S. Mattapha Sawai 327
28. 55281 Polyalthia sp. S. Mattapha Sawai 610
29. 55289 Polyalthia sp. P. Chantaranothai et al. 18
30. 56698 Polyalthia sp. Puangpen et al. N 380
31. 57151 Polyalthia sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 266
32. 60145 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 5934
33. 60146 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 5935
34. 62223 Polyalthia sp. Romklao Botanical Garden 2555 510
35. 62461 Polyalthia sp. Romklao Botanical Garden 2555 401
36. 62577 Polyalthia sp. W. Pongamornkul 2827
37. 63693 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 3639
38. 66825 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 10423
39. 67351 Polyalthia sp. M. Norsaengsri, R. Insea 8174
40. 72687 Polyalthia sp. C. Maknoi 4922
41. 73308 Polyalthia sp. C. Lakoet 466
42. 76822 Polyalthia sp. W. Tanming 596
43. 76913 Polyalthia sp. W. Tanming 687
44. 79003 Polyalthia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 199
45. 79076 Polyalthia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 271
46. 79174 Polyalthia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 369
47. 82839 Polyalthia sp. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan 2705
48. 84681 Polyalthia sp. K. Kertsawang 3462
49. 84879 Polyalthia sp. S. Watthana, W. La-ongsri 3958
50. 85582 Polyalthia sp. C. Maknoi 8281
51. 86126 Polyalthia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 130
52. 86302 Polyalthia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 306
53. 87258 Polyalthia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 4
54. 89774 Polyalthia sp. C. Maknoi 4803
55. 94230 Polyalthia sp. N. Muangyen 1358
56. 95221 Polyalthia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 260
57. 97144 Polyalthia sp. P. Phaosrichai 528
58. 110960 Polyalthia sp. K. Kertsawang 4529
59. 117780 Polyalthia sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 150
60. 125549 Polyalthia sp. N. Muangyen 3630
61. 126714 Polyalthia sp. Pattararat Wongman 28
62. 129385 Polyalthia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4243
63. 131035 Polyalthia sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1308
64. 131490 Polyalthia sp. Chusie Trisonthi BD 71
65. 134085 Polyalthia sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3550
66. 134314 Polyalthia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2664
67. 136628 Polyalthia sp. Prachaya Srisanga, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung Myo Lin 103923
68. 137809 Polyalthia sp. K. Inthamma, B. Jantakun, S. Matla 1393
69. 142873 Polyalthia sp. C. Maknoi et al. 5920
70. 143120 Polyalthia sp. C. Maknoi et al. 6959

ปิด

QR code