ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 79625
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Olea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Oleaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Philip Thomas, Thin Maung Soe, U Pone Yin 335
Collected date

วันที่เก็บ

29 Oct 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Small tree to 4 m; flower white. Tall evergreen forest to 30 m with Fagaceae, Lauraceae, Myrtaceae and Araliaceae.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

2250
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

17    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6324 Olea sp. W. Nanakorn et al. 6324
2. 23907 Olea sp. W. Nanakorn et al. 23907
3. 48275 Olea sp. M. Norsaengsri 6518
4. 51601 Olea sp. W. La-ongsri, N. Romkham 1274
5. 55015 Olea sp. C. Kantachot 76
6. 66233 Olea sp. W. Pongamornkul 3271
7. 67049 Olea sp. W. Pongamornkul 3631
8. 72847 Olea sp. M. Norsaengsri 10960
9. 82381 Olea sp. D.J. Middleton, C. Hemrat, P. Karaket, C. Puglisi, S. Suddee 5727
10. 105130 Olea sp. C. Maknoi 6321
11. 108320 Olea sp. W. Pongamornkul 6528
12. 110736 Olea sp. N. Muangyen 1944
13. 132271 Olea sp. W. Pongamornkul 7363
14. 133756 Olea sp. W. Pongamornkul, A. Inta, R. Kantasrila 7652
15. 137867 Olea sp. K. Inthamma 1451
16. 137071 Olea sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Prachaya Srisanga, Phyu Phyu Hnin, Yo El 103498
17. 142082 Olea sp. W. Pongamornkul 8585

ปิด

QR code