ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 80373
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rungia pectinata (L.) Nees
Family name

ชื่อวงศ์

ACANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-188
Collected date

วันที่เก็บ

12 Dec 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Deng Yunfei
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Hill evergreen forest. Forest edge. Herb. Flowers purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Shan State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

61    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1314 Rungia pectinata (L.) Nees W. Nanakorn et al. 1314
2. 1337 Rungia pectinata (L.) Nees W. Nanakorn et al. 1337
3. 1512 Rungia pectinata (L.) Nees W. Nanakorn et al. 1512
4. 1792 Rungia pectinata (L.) Nees W. Nanakorn et al. 1792
5. 4740 Rungia pectinata (L.) Nees W. Nanakorn et al. 4740
6. 10043 Rungia pectinata (L.) Nees W. Nanakorn et al. 10043
7. 9816 Rungia pectinata (L.) Nees W. Nanakorn et al. 9816
8. 12193 Rungia pectinata (L.) Nees W. La-ongsri 26
9. 12809 Rungia pectinata (L.) Nees Serm 38
10. 13894 Rungia pectinata (L.) Nees P. Srisanga 597
11. 15857 Rungia pectinata (L.) Nees P. Srisanga & C. Puff 1056
12. 16373 Rungia pectinata (L.) Nees P. Suksathan 2048
13. 19015 Rungia pectinata (L.) Nees W. Nanakorn et al. 19015
14. 19067 Rungia pectinata (L.) Nees M. Norsaengsri s.n.
15. 29588 Rungia pectinata (L.) Nees C. Maknoi 1330
16. 35287 Rungia pectinata (L.) Nees Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8086
17. 35443 Rungia pectinata (L.) Nees Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8264
18. 35525 Rungia pectinata (L.) Nees Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8349
19. 36366 Rungia pectinata (L.) Nees P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3009
20. 36444 Rungia pectinata (L.) Nees P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3088
21. 43277 Rungia pectinata (L.) Nees Zhou Shi-shun 3136
22. 45069 Rungia pectinata (L.) Nees M. Tanaros 471
23. 45246 Rungia pectinata (L.) Nees D. Khrueasan s.n.
24. 50545 Rungia pectinata (L.) Nees Li-Jianwu Cx00207
25. 51657 Rungia pectinata (L.) Nees W. La-ongsri & N. Romkham 1330
26. 54908 Rungia pectinata (L.) Nees P. Chantaranothai et al. s.n.
27. 56129 Rungia pectinata (L.) Nees M. Norsaengsri & N. Tathana 8899
28. 59293 Rungia pectinata (L.) Nees Li-Jianwu 235
29. 60214 Rungia pectinata (L.) Nees Yin-Jiantao 1986
30. 60290 Rungia pectinata (L.) Nees Zhou Shishun 3136
31. 60952 Rungia pectinata (L.) Nees Ling Shein Man 087695
32. 60984 Rungia pectinata (L.) Nees Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086613
33. 61602 Rungia pectinata (L.) Nees Ling Shein Man 087211
34. 61663 Rungia pectinata (L.) Nees Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086898
35. 64431 Rungia pectinata (L.) Nees W. Pongamornkul 2980
36. 65685 Rungia pectinata (L.) Nees M. Norsaengsri 10175
37. 65733 Rungia pectinata (L.) Nees M. Norsaengsri 10225
38. 70878 Rungia pectinata (L.) Nees Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 098
39. 71617 Rungia pectinata (L.) Nees Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091053
40. 73261 Rungia pectinata (L.) Nees C. Lakoet 0419
41. 79246 Rungia pectinata (L.) Nees P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-441
42. 80108 Rungia pectinata (L.) Nees Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097136
43. 81077 Rungia pectinata (L.) Nees C. Maknoi 7258
44. 81151 Rungia pectinata (L.) Nees C. Maknoi 7332
45. 82699 Rungia pectinata (L.) Nees C. Maknoi 7600
46. 83859 Rungia pectinata (L.) Nees S. Sawangsawat 573
47. 88219 Rungia pectinata (L.) Nees W. Pongamornkul 5225
48. 88405 Rungia pectinata (L.) Nees N. Muangyen 257
49. 88519 Rungia pectinata (L.) Nees N. Muangyen 371
50. 88911 Rungia pectinata (L.) Nees C. Maknoi 8512
51. 89242 Rungia pectinata (L.) Nees C. Maknoi 4036
52. 90180 Rungia pectinata (L.) Nees C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-103
53. 90315 Rungia pectinata (L.) Nees C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-238
54. 94590 Rungia pectinata (L.) Nees W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3959
55. 95534 Rungia pectinata (L.) Nees N. Muangyen 1731
56. 98192 Rungia pectinata (L.) Nees C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-072
57. 100883 Rungia pectinata (L.) Nees P. Phaosrichai 608
58. 103877 Rungia pectinata (L.) Nees S. Kamonnate 673
59. 104173 Rungia pectinata (L.) Nees S. Kamonnate 765
60. 104329 Rungia pectinata (L.) Nees S. Kamonnate 899
61. 122809 Rungia pectinata (L.) Nees W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-279

ปิด

QR code