ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 80657
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Globba sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 4514
Collected date

วันที่เก็บ

19 Sep 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Perennial herb 80 cm in dry evergreen forest. Flowers dark purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Alcohol Photo
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

289    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6835 Globba sp. W. Nanakorn et al. 6835
2. 9276 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9276
3. 9279 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9279
4. 9288 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9288
5. 9613 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9613
6. 11801 Globba sp. S. Sasrirat 6
7. 13325 Globba sp. McDonald et al. 5692
8. 14685 Globba sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 897
9. 15135 Globba sp. S. Watthana 535
10. 15656 Globba sp. P. Suksathan 1739
11. 18033 Globba sp. P. Srisanga 1586
12. 18493 Globba sp. P. Suksathan 2820
13. 19424 Globba sp. P. Suksathan 2672
14. 19426 Globba sp. P. Suksathan 2674
15. 19474 Globba sp. P. Suksathan 2722
16. 20192 Globba sp. C. Maknoi T98
17. 20932 Globba sp. P. Srisanga 1944
18. 20937 Globba sp. P. Srisanga 1949
19. 21376 Globba sp. S. Watthana 1384
20. 21652 Globba sp. P. Suksathan 3040
21. 23160 Globba sp. P. Srisanga 2540
22. 23234 Globba sp. C. Glamwaewwong 255
23. 25707 Globba sp. C. Maknoi 244
24. 25733 Globba sp. C. Maknoi 270
25. 25748 Globba sp. C. Maknoi 285
26. 25764 Globba sp. C. Maknoi 301
27. 25765 Globba sp. C. Maknoi 302
28. 27637 Globba sp. C. Maknoi 823
29. 27744 Globba sp. C. Maknoi 930
30. 27764 Globba sp. C. Maknoi 345
31. 27831 Globba sp. C. Maknoi 947
32. 28037 Globba sp. S. Watthana & S. Pumicong 1990
33. 29374 Globba sp. P. Suksathan 2367
34. 29687 Globba sp. C. Maknoi 966
35. 29712 Globba sp. C. Maknoi 991
36. 29717 Globba sp. C. Maknoi 996
37. 30361 Globba sp. C. Maknoi 1500
38. 30493 Globba sp. P. Suksathan 4213
39. 30600 Globba sp. P. Suksathan 4220
40. 30987 Globba sp. K. Kertsawang 693
41. 31381 Globba sp. K. Kertsawang 845
42. 31397 Globba sp. K. Kertsawang 861
43. 31416 Globba sp. K. Kertsawang 880
44. 31585 Globba sp. A. Keratikornkol 374
45. 31687 Globba sp. C. Maknoi 1645
46. 31715 Globba sp. C. Maknoi 1673
47. 31733 Globba sp. C. Maknoi 1691
48. 32322 Globba sp. A. D. Poulsen & P. Suksathan 2398
49. 32324 Globba sp. A. D. Poulsen & P. Suksathan 2400
50. 32327 Globba sp. A. D. Poulsen & P. Suksathan 2404
51. 36803 Globba sp. P. Suksathan 4547
52. 36841 Globba sp. P. Suksathan 4584
53. 36842 Globba sp. P. Suksathan 4585
54. 36846 Globba sp. P. Suksathan 4589
55. 38064 Globba sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3928
56. 38043 Globba sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3878
57. 38046 Globba sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3892
58. 38129 Globba sp. M. Norsaengsri 4002
59. 38130 Globba sp. M. Norsaengsri 4003
60. 38554 Globba sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2326
61. 38771 Globba sp. C. Maknoi 2442
62. 38778 Globba sp. C. Maknoi 2448
63. 38781 Globba sp. C. Maknoi 2451
64. 38839 Globba sp. C. Maknoi 2509
65. 38895 Globba sp. C. Maknoi 2565
66. 40264 Globba sp. C. Maknoi 2626
67. 40265 Globba sp. C. Maknoi 2627
68. 40836 Globba sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6056
69. 41120 Globba sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5569
70. 45098 Globba sp. M. Tanaros 500
71. 45105 Globba sp. M. Tanaros 507
72. 45218 Globba sp. D. Khrueasan MS319
73. 45973 Globba sp. C. Maknoi 3885
74. 45985 Globba sp. C. Maknoi 3897
75. 45945 Globba sp. C. Maknoi 3860
76. 47972 Globba sp. M. Norsaengsri 7141
77. 48005 Globba sp. M. Norsaengsri 7173
78. 48201 Globba sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 005
79. 49218 Globba sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52102
80. 49690 Globba sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38087
81. 50306 Globba sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52223
82. 50560 Globba sp. S. Watthana 3475
83. 50756 Globba sp. S. Watthana 3483
84. 50778 Globba sp. S. Watthana 3507
85. 53063 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7636
86. 53314 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7980
87. 53382 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8055
88. 53384 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8057
89. 53399 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8076
90. 53958 Globba sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8070
91. 53713 Globba sp. M. Norsaengsri 5969
92. 54448 Globba sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6896
93. 54471 Globba sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6947
94. 54496 Globba sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 7005
95. 54498 Globba sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 7007
96. 54839 Globba sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1832
97. 54769 Globba sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1762
98. 57113 Globba sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 228
99. 58550 Globba sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9585
100. 58647 Globba sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9682
101. 58652 Globba sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9687
102. 59184 Globba sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9721
103. 59512 Globba sp. Romklao Botanical Garden 0118/2553
104. 59526 Globba sp. Romklao Botanical Garden 0132/2553
105. 59803 Globba sp. C. Pitaksantipap 37
106. 60190 Globba sp. M. Norsaengsri 6025
107. 62545 Globba sp. Romklao Botanical Garden 0485/2555
108. 62714 Globba sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1138
109. 63156 Globba sp. Li-Jianwu 856
110. 63856 Globba sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9874
111. 63923 Globba sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9942
112. 64510 Globba sp. W. Pongamornkul 3059
113. 64994 Globba sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida, Kittisak Phoutthavong, Somdy Oudomsack JSL 1734
114. 65073 Globba sp. K. Srithi 670
115. 65098 Globba sp. K. Srithi 672
116. 66792 Globba sp. M. Norsaengsri 10390
117. 66812 Globba sp. M. Norsaengsri 10410
118. 66870 Globba sp. W. Pongamornkul 3453
119. 67606 Globba sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 873
120. 67800 Globba sp. M. Norsaengsri 10480
121. 67820 Globba sp. M. Norsaengsri 10500
122. 67847 Globba sp. M. Norsaengsri 10527
123. 68164 Globba sp. C. Maknoi 4269
124. 70453 Globba sp. C. Maknoi 3320
125. 70475 Globba sp. C. Maknoi 3342
126. 68657 Globba sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3021
127. 69933 Globba sp. P. Suksathan 5038
128. 69937 Globba sp. P. Suksathan 5066
129. 69938 Globba sp. P. Suksathan 5067
130. 69939 Globba sp. P. Suksathan 5071
131. 69940 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 600
132. 69941 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 601
133. 69942 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 602
134. 69945 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 605
135. 69946 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 606
136. 69947 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 607
137. 69948 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 608
138. 69949 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 609
139. 69950 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 610
140. 69951 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 611
141. 69952 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 612
142. 69953 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 613
143. 69955 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 615
144. 69957 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 617
145. 69964 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 43
146. 69967 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 624
147. 70043 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2588
148. 70062 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2614
149. 70063 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2619
150. 70073 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2629
151. 70076 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2635
152. 70079 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2639
153. 70492 Globba sp. C. Maknoi 3359
154. 70500 Globba sp. C. Maknoi 3367
155. 70501 Globba sp. C. Maknoi 3368
156. 71491 Globba sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1028
157. 72701 Globba sp. C. Maknoi 4936
158. 72733 Globba sp. C. Maknoi 4968
159. 72736 Globba sp. C. Maknoi 4971
160. 72764 Globba sp. C. Maknoi 4999
161. 73080 Globba sp. M. Norsaengsri 11248
162. 73882 Globba sp. P. Phaosrichai 124
163. 73944 Globba sp. M. Norsaengsri 11474
164. 75250 Globba sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2427
165. 75465 Globba sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095131
166. 75717 Globba sp. W. Pongamornkul 4302
167. 75789 Globba sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094679
168. 76261 Globba sp. C. Maknoi 7111
169. 76380 Globba sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094294
170. 76613 Globba sp. C. Maknoi 7182
171. 76635 Globba sp. C. Maknoi 7204
172. 76636 Globba sp. C. Maknoi 7205
173. 78061 Globba sp. W. Pongamornkul 4406
174. 81419 Globba sp. M. Norsaengsri 12214
175. 83800 Globba sp. P. Phaosrichai 186
176. 83807 Globba sp. P. Phaosrichai 193
177. 83841 Globba sp. P. Phaosrichai 227
178. 83845 Globba sp. P. Phaosrichai 231
179. 84334 Globba sp. W. Khattiyot 425
180. 84369 Globba sp. W. Khattiyot 460
181. 84380 Globba sp. W. Khattiyot 471
182. 84828 Globba sp. S. Watthana 3906
183. 84911 Globba sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3991
184. 85303 Globba sp. C. Maknoi 7951
185. 85133 Globba sp. P. Phaosrichai 242
186. 85136 Globba sp. P. Phaosrichai 245
187. 85162 Globba sp. P. Phaosrichai 271
188. 85494 Globba sp. C. Maknoi 8193
189. 85593 Globba sp. C. Maknoi 8292
190. 85856 Globba sp. M. Norsaengsri 12509
191. 86045 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-049
192. 86067 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-071
193. 86179 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-183
194. 86230 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-234
195. 86313 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-317
196. 86409 Globba sp. M. Wongnak 719
197. 86517 Globba sp. W. Tanming 969
198. 86599 Globba sp. W. Tanming 822
199. 86627 Globba sp. W. Tanming 850
200. 86637 Globba sp. W. Tanming 860
201. 86660 Globba sp. W. Tanming 883
202. 86661 Globba sp. W. Tanming 884
203. 86910 Globba sp. C. Glamwaewwong 203/58
204. 86955 Globba sp. C. Glamwaewwong 248/58
205. 87117 Globba sp. P. Phaosrichai 295
206. 87129 Globba sp. P. Phaosrichai 307
207. 87236 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-079
208. 87238 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-081
209. 87413 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-255
210. 87495 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-337
211. 89296 Globba sp. C. Maknoi 8144
212. 90950 Globba sp. David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee & Pramote Triboun 5903
213. 92074 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 653
214. 92078 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 657
215. 92054 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 632
216. 92057 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 636
217. 92058 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 637
218. 92063 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 642
219. 92086 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 666
220. 92087 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 667
221. 92088 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 668
222. 92097 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 677
223. 92099 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 679
224. 92103 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 685
225. 92105 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 687
226. 92117 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 768
227. 92118 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 747
228. 92979 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 634
229. 93415 Globba sp. M. Wongnak 173
230. 93491 Globba sp. Natcha Sutjaritjai ZB231
231. 93558 Globba sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5741
232. 95274 Globba sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4086
233. 96286 Globba sp. Prince of Songkla University 02
234. 96289 Globba sp. Prince of Songkla University 05
235. 96410 Globba sp. Mahasarakham University 93
236. 96412 Globba sp. Mahasarakham University 95
237. 96634 Globba sp. C. Glamwaewwong 150/60
238. 96680 Globba sp. C. Glamwaewwong 196/60
239. 96695 Globba sp. C. Glamwaewwong 211/60
240. 96698 Globba sp. C. Glamwaewwong 214/60
241. 96707 Globba sp. C. Glamwaewwong 223/60
242. 97102 Globba sp. P. Phaosrichai 486
243. 97066 Globba sp. P. Phaosrichai 450
244. 97136 Globba sp. P. Phaosrichai 520
245. 100726 Globba sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-329
246. 100832 Globba sp. P. Phaosrichai 559
247. 100871 Globba sp. P. Phaosrichai 596
248. 100932 Globba sp. C. Maknoi 490
249. 100934 Globba sp. C. Maknoi 492
250. 104157 Globba sp. S. Kamonnate 780
251. 104236 Globba sp. S. Kamonnate 800
252. 104690 Globba sp. C. Maknoi 5565
253. 104628 Globba sp. C. Maknoi 5772
254. 104649 Globba sp. C. Maknoi 5882
255. 104659 Globba sp. C. Maknoi 5892
256. 104671 Globba sp. C. Maknoi 5907
257. 104672 Globba sp. C. Maknoi 5908
258. 104744 Globba sp. C. Maknoi 5619
259. 104763 Globba sp. C. Maknoi 5639
260. 104861 Globba sp. C. Maknoi 5737
261. 104975 Globba sp. C. Maknoi 6133
262. 104980 Globba sp. C. Maknoi 6138
263. 105573 Globba sp. C. Maknoi 7001
264. 105627 Globba sp. C. Maknoi 7055
265. 105636 Globba sp. C. Maknoi 7064
266. 105648 Globba sp. C. Maknoi 7076
267. 105748 Globba sp. C. Maknoi 6941
268. 105924 Globba sp. W. Pongamornkul 6400
269. 107082 Globba sp. C. Maknoi 4847
270. 107095 Globba sp. C. Maknoi 4862
271. 107208 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 35
272. 107212 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 39
273. 107215 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 42
274. 107222 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 49
275. 107225 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 52
276. 107233 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 60
277. 107237 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 64
278. 107238 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 65
279. 110212 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1085
280. 109817 Globba sp. TLBG 191
281. 110057 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 930
282. 110154 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1027
283. 110677 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1086
284. 110888 Globba sp. N. Muangyen 2104
285. 111266 Globba sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-214
286. 112633 Globba sp. N. Muangyen 2120
287. 112778 Globba sp. N. Muangyen 2265
288. 112813 Globba sp. N. Muangyen 2300
289. 113261 Globba sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3954

ปิด

QR code