ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 80633
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd.
Family name

ชื่อวงศ์

URTICACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3135
Collected date

วันที่เก็บ

22 Jan 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Woranat Thammarong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 4 m high by roadside. Flowers green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phayao, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

787
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

77    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 17 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. Nanakorn et al. 017
2. 4267 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. Nanakorn et al. 4267
3. 5757 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. Nanakorn et al. 5757
4. 7884 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. Nanakorn et al. 7884
5. 10464 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 123
6. 15923 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. P. Srisanga & C. Puff 1101
7. 16447 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. P. Suksathan 2120
8. 25820 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Bot. KU 2006.17
9. 29455 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. C. Glamwaewwong 1293
10. 30784 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. J.F. Maxwell 06-1014
11. 33326 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Jatupol K. 07-107
12. 35376 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8189
13. 35497 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8320
14. 36500 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. C. Maknoi 1820
15. 37725 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. J.F. Maxwell 06-687
16. 38457 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. C. Maknoi & P. Srisanga 2229
17. 40456 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. C. Maknoi 2827
18. 42373 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Wang Hong 4057
19. 45052 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. M. Tanaros 454
20. 48639 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. M. Norsaengsri & N. Tathana 7390
21. 51576 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. La-ongsri & N. Romkham 1249
22. 53455 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1485
23. 53609 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1222
24. 54211 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. M. Norsaengsri & C. Maknoi 8231
25. 59132 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Yin-Jiantao, Li-Jianwu 1920
26. 60506 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Ling Shein Man 088178
27. 60767 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Law Shein 088262
28. 60887 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Ling Shein Man 087247
29. 61223 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Ling Shein Man 087966
30. 65061 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. K. Srithi 678
31. 68729 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. M. Norsaengsri 10640
32. 68730 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. M. Norsaengsri 10641
33. 68757 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089575
34. 69668 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. V. Nguanchoo 490
35. 69684 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. V. Nguanchoo 148
36. 69807 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Law Shein 091543
37. 71776 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091229
38. 71971 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Ratchuporn Spanuchat s.n.
39. 73019 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. M. Norsaengsri 10800
40. 73458 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. C. Lakoet 0618
41. 80705 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. Pongamornkul 4562
42. 80999 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097342
43. 81000 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097717
44. 88450 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. N. Muangyen 302
45. 89314 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. Pongamornkul 5414
46. 89644 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. Pongamornkul 5630
47. 90460 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-382
48. 93994 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. N. Tanaka, T. Sugawara, S. Sakai, K. Aoki, A. Tanaka, H. Miwa, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021788
49. 94186 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. Pongamornkul 5886
50. 94528 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. N. Muangyen 1655
51. 95574 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. Pongamornkul 5936
52. 98238 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-118
53. 98436 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-316
54. 98493 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-373
55. 104251 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. S. Kamonnate 815
56. 106013 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. Pongamornkul 6489
57. 106889 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 600
58. 107431 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-199
59. 107549 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-335
60. 109570 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. S. Wanchan 32
61. 114232 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-048
62. 116156 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6808
63. 116441 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-065
64. 116683 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-306
65. 118411 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. K. Inthamma 310
66. 128042 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. K. Inthamma 878
67. 129258 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Akharasit Bunsongthae 93
68. 133600 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Natdanai Pan-in V 385
69. 137253 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103332
70. 137254 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103369
71. 137255 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Prachaya Srisanga, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung Myo Lin 103858
72. 137256 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin m-518
73. 137257 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Yumiko Baba, Cameron Kilgour, Phyu Phyu Hnin, Aung San m-592
74. 138644 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Natdanai Pan-in 519
75. 138686 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Natdanai Pan-in 561
76. 139771 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 4013
77. 139772 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 4014

ปิด

QR code