ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 81196
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.
Family name

ชื่อวงศ์

COMBRETACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 7378
Collected date

วันที่เก็บ

4 Feb 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 20 m tall; fruits brown with silvery hairs.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sukhothai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

34    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 26 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. W. Nanakorn et al. 026
2. 4016 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. W. Nanakorn et al. 4016
3. 5198 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. W. Nanakorn et al. 5198
4. 11286 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. Thon 16
5. 13947 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. P. Srisanga & S. Watthana 613
6. 25829 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. Bot. KU 2006.26
7. 27358 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. P. Kumphet sn. 42
8. 28956 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. W. Nanakorn et al. 28956
9. 30009 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. Nittaya Huanghirun 29
10. 36935 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. P. Srisanga with S. Watthana & W. Boontia 3151
11. 37902 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. M. Norsaengsri 3939
12. 38973 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. W. Pongamornkul 2318
13. 44651 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. S. Gardner ST2859
14. 44662 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0788
15. 58016 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9118
16. 62501 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. Romklao Botanical Garden 0441/2555
17. 65728 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. M. Norsaengsri 10220
18. 67021 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. W. Pongamornkul 3603
19. 67719 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. P. Phaosrichai & M. Wongnak 29
20. 70933 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. A. Intharuksa 13021-2
21. 70934 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. A. Intharuksa 13024
22. 70935 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. A. Intharuksa 13027
23. 70936 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. A. Intharuksa 13009
24. 73919 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. M. Norsaengsri 11449
25. 80500 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-315
26. 81533 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. Kazumi Fujikawa, Kenji Kano, Mitsuo Matsumoto, Shigeo Yasuda & Hong Mang 053222
27. 83127 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. W. Pongamornkul 4662
28. 89837 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. N. Muangyen 810
29. 90681 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. N. Muangyen 943
30. 91834 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. N. Muangyen 1202
31. 105003 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. C. Maknoi 6192
32. 114361 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4704
33. 114622 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4970
34. 119047 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. K. Phromnoi 12

ปิด

QR code