ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 81368
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Combretum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

COMBRETACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 7544
Collected date

วันที่เก็บ

29 Mar 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber; fruits grayish green; s-winged.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sukhothai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

106    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3788 Combretum sp. W. Nanakorn et al. 3788
2. 9039 Combretum sp. W. Nanakorn et al. 9039
3. 10509 Combretum sp. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 168
4. 19359 Combretum sp. M. Norsaengsri 1238
5. 19861 Combretum sp. S. Watthana 1161
6. 20602 Combretum sp. M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1501
7. 28390 Combretum sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 200805-4
8. 28881 Combretum sp. W. Nanakorn et al. 28881
9. 29031 Combretum sp. S. Suddee et al. 2597
10. 32828 Combretum sp. N. Muangyen 144
11. 34284 Combretum sp. W. Pongamornkul 1642
12. 34285 Combretum sp. W. Pongamornkul 1643
13. 35946 Combretum sp. Jatupol K. 08-287
14. 37781 Combretum sp. M. Norsaengsri 3736
15. 38983 Combretum sp. W. Pongamornkul 2328
16. 40238 Combretum sp. M. Norsaengsri 5427
17. 42764 Combretum sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6229
18. 45833 Combretum sp. C. Maknoi 3649
19. 45872 Combretum sp. C. Maknoi 3688
20. 46589 Combretum sp. M. Norsaengsri 3560
21. 46450 Combretum sp. W. Pongamornkul 2525
22. 46495 Combretum sp. W. Pongamornkul 2570
23. 46532 Combretum sp. W. Pongamornkul 2607
24. 46553 Combretum sp. M. Norsaengsri 3524
25. 46919 Combretum sp. M. Tanaros 392
26. 47057 Combretum sp. C. Maknoi 3547
27. 47072 Combretum sp. C. Maknoi 3562
28. 47773 Combretum sp. S. Sawangsawat & W. Boonchai 209
29. 49909 Combretum sp. M. Norsaengsri 6429
30. 49817 Combretum sp. M. Norsaengsri 6337
31. 50915 Combretum sp. S. Watthana 3648
32. 50969 Combretum sp. M. Norsaengsri 5456
33. 53772 Combretum sp. C. Maknoi 3053
34. 53775 Combretum sp. C. Maknoi 3056
35. 53512 Combretum sp. Yin-Jiantao 1703
36. 53812 Combretum sp. C. Maknoi 3093
37. 55795 Combretum sp. M. Norsaengsri 5508
38. 55426 Combretum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8414
39. 56206 Combretum sp. M. Norsaengsri 5777
40. 57041 Combretum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9320
41. 57172 Combretum sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 287
42. 62419 Combretum sp. Romklao Botanical Garden 0359/2554
43. 63869 Combretum sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9887
44. 64375 Combretum sp. W. Pongamornkul 2924
45. 64386 Combretum sp. W. Pongamornkul 2935
46. 65660 Combretum sp. M. Norsaengsri 10150
47. 65985 Combretum sp. M. Norsaengsri & K. Waengwanit 3134
48. 66276 Combretum sp. W. Pongamornkul 3314
49. 66260 Combretum sp. W. Pongamornkul 3298
50. 66303 Combretum sp. W. Pongamornkul 3342
51. 66494 Combretum sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3313
52. 66852 Combretum sp. M. Norsaengsri 10450
53. 67020 Combretum sp. W. Pongamornkul 3602
54. 67303 Combretum sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8125
55. 67737 Combretum sp. M. Norsaengsri 5795
56. 67752 Combretum sp. M. Norsaengsri 5810
57. 67760 Combretum sp. M. Norsaengsri 5818
58. 67761 Combretum sp. M. Norsaengsri 5819
59. 67914 Combretum sp. M. Norsaengsri 10594
60. 71223 Combretum sp. M. Norsaengsri & K. Waengwasit 2949
61. 71632 Combretum sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091070
62. 72848 Combretum sp. M. Norsaengsri 10961
63. 72896 Combretum sp. M. Norsaengsri 11013
64. 73133 Combretum sp. M. Norsaengsri 11302
65. 73653 Combretum sp. W. Pongamornkul 04063
66. 74872 Combretum sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10854
67. 76206 Combretum sp. C. Maknoi 6752
68. 77688 Combretum sp. M. Norsaengsri 11607
69. 77839 Combretum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-54
70. 78428 Combretum sp. Law Shein 088436
71. 78429 Combretum sp. Law Shein 091647
72. 78853 Combretum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-131
73. 80804 Combretum sp. K. Phoutthavong et al. 490
74. 81272 Combretum sp. C. Maknoi 7454
75. 81526 Combretum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097872
76. 81545 Combretum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest department) 097276
77. 81546 Combretum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097846
78. 81907 Combretum sp. M. Norsaengsri 11941
79. 85276 Combretum sp. C. Maknoi 7924
80. 85463 Combretum sp. C. Maknoi 8162
81. 86426 Combretum sp. M. Wongnak 345
82. 86427 Combretum sp. M. Wongnak 344
83. 88048 Combretum sp. C. Maknoi 7734
84. 88053 Combretum sp. C. Maknoi 7739
85. 88287 Combretum sp. W. Pongamornkul 5293
86. 88835 Combretum sp. C. Maknoi 8436
87. 89481 Combretum sp. W. Pongamornkul 5581
88. 90499 Combretum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-421
89. 90558 Combretum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-479
90. 90609 Combretum sp. N. Muangyen 872
91. 93022 Combretum sp. D. Argyriou 230
92. 93245 Combretum sp. D. Argyriou 516
93. 94952 Combretum sp. N. Turreira Garcia 471
94. 95394 Combretum sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4206
95. 95603 Combretum sp. W. Pongamornkul 5964
96. 95625 Combretum sp. W. Pongamornkul 5986
97. 96176 Combretum sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4361
98. 96214 Combretum sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4399
99. 98214 Combretum sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-094
100. 101676 Combretum sp. W. Pongamornkul 6217
101. 104939 Combretum sp. C. Maknoi 6096
102. 105242 Combretum sp. C. Maknoi 6478
103. 106431 Combretum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 886
104. 106458 Combretum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 913
105. 109791 Combretum sp. TLBG 110
106. 109852 Combretum sp. TLBG 240

ปิด

QR code