ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 81985
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair
Family name

ชื่อวงศ์

MYRTACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 12018
Collected date

วันที่เก็บ

31 Apr 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 20 m high. bud pale green. Fruits green. In dry evergreen forest, limestone.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

63    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 353 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair W. Nanakorn et al. 353
2. 5304 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair W. Nanakorn et al. 5304
3. 5577 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair W. Nanakorn et al. 5577
4. 6232 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair W. Nanakorn et al. 6232
5. 8766 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair W. Nanakorn et al. 8766
6. 8781 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair W. Nanakorn et al. 8781
7. 9008 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair W. Nanakorn et al. 9008
8. 9021 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair W. Nanakorn et al. 9021
9. 9022 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair W. Nanakorn et al. 9022
10. 13865 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair P. Srisanga 568
11. 16993 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair P. Srisanga 1310
12. 19354 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair M. Norsaengsri 1233
13. 29463 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair C. Glamwaewwong 1336
14. 29577 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair C. Maknoi & S. Watthana 1312
15. 50386 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair H. Takahashi & Minoru N. Tamura T-63442
16. 50901 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair S. Watthana 3634
17. 51728 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair M. Norsaengsri & N. Tathana 7782
18. 57030 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair M. Norsaengsri & N. Tathana 9309
19. 57896 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair T. Phoonlap 21
20. 59085 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair Yin-Jiantao 1856
21. 59217 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair M. Norsaengsri & N. Tathana 9754
22. 62762 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair M. Norsaengsri 9974
23. 64740 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair M. Norsaengsri & C. Pitaksantipap 9383
24. 66843 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair M. Norsaengsri 10441
25. 74052 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair K. Khwan 191
26. 74911 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair C. Maknoi 6557
27. 81065 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair C. Maknoi 7246
28. 81176 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair C. Maknoi 7358
29. 81897 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair M. Norsaengsri 11931
30. 82796 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair C. Maknoi 7697
31. 82854 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2720
32. 82870 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2736
33. 83021 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair M. Norsaengsri 12405
34. 83031 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair M. Norsaengsri 12415
35. 85372 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair C. Maknoi 8020
36. 88862 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair C. Maknoi 8463
37. 88926 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair C. Maknoi 8527
38. 95000 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair Chusie & Trithip Sukho MHRO019
39. 95735 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair W. Pongamornkul 6019
40. 95899 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair N. Muangyen 1855
41. 101957 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair Phiangphak Sukkharak 7
42. 104703 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair C. Maknoi 5578
43. 105467 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair C. Maknoi 6810
44. 108605 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5207
45. 110283 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5400
46. 113248 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3941
47. 116372 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair N. Boonruang 0051
48. 117130 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair N. Muangyen 2397
49. 117333 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 919
50. 117907 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-277
51. 117973 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-343
52. 121061 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair N. Muangyen 3043
53. 121589 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair N. Boonruang 0492
54. 123833 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-370
55. 123891 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5813
56. 125735 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair K. Punchay 644
57. 127402 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5910
58. 127988 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair K. Inthamma 824
59. 128009 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair K. Inthamma 845
60. 131104 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2295
61. 133309 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1098
62. 138234 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair K. Inthamma 1510
63. 139210 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair Monthon Norsaengsri, Lamthai Sasnok 13049

ปิด

QR code