ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 82473
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dichanthium sp.
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097177
Collected date

วันที่เก็บ

22 Feb 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Deciduous forest, sunny forest edge, very hot and dry. Herb 20 cm high.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

461
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

20    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2355 Dichanthium sp. W. Nanakorn et al. 2355
2. 2364 Dichanthium sp. W. Nanakorn et al. 2364
3. 5060 Dichanthium sp. W. Nanakorn et al. 5060
4. 6574 Dichanthium sp. W. Nanakorn et al. 6574
5. 24341 Dichanthium sp. S. Laegaard 21656
6. 24423 Dichanthium sp. S. Laegaard 21752
7. 35580 Dichanthium sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8413
8. 37959 Dichanthium sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3033
9. 39518 Dichanthium sp. M. Norsaengsri 4607
10. 39520 Dichanthium sp. M. Norsaengsri 4609
11. 39567 Dichanthium sp. M. Norsaengsri 4656
12. 40203 Dichanthium sp. M. Norsaengsri 5391
13. 41521 Dichanthium sp. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 128
14. 46608 Dichanthium sp. M. Norsaengsri 3579
15. 55473 Dichanthium sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8461
16. 55721 Dichanthium sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8521
17. 59274 Dichanthium sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9811
18. 60021 Dichanthium sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2181
19. 60198 Dichanthium sp. M. Norsaengsri 6033
20. 80536 Dichanthium sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-351

ปิด

QR code