ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 83296
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dianella ensifolia (L.) DC.
Family name

ชื่อวงศ์

Asphodelaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 7813
Collected date

วันที่เก็บ

13 May 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb; flowers white; fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Rayong, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

105    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3981 Dianella ensifolia (L.) DC. W. Nanakorn et al. 3981
2. 4286 Dianella ensifolia (L.) DC. W. Nanakorn et al. 4286
3. 5551 Dianella ensifolia (L.) DC. W. Nanakorn et al. 5551
4. 8542 Dianella ensifolia (L.) DC. W. Nanakorn et al. 8542
5. 8973 Dianella ensifolia (L.) DC. W. Nanakorn et al. 8973
6. 23723 Dianella ensifolia (L.) DC. K. Kertsawang 63
7. 25126 Dianella ensifolia (L.) DC. C. Glamwaewwong 1067
8. 31346 Dianella ensifolia (L.) DC. K. Kertsawang 810
9. 34383 Dianella ensifolia (L.) DC. Warintorn K. 08 212
10. 35154 Dianella ensifolia (L.) DC. C. Maknoi 2382
11. 35989 Dianella ensifolia (L.) DC. Jatupol K. 08 330
12. 37110 Dianella ensifolia (L.) DC. C. Maknoi 1992
13. 41495 Dianella ensifolia (L.) DC. P. Wessumritt, M. Norsaengsri 71
14. 42048 Dianella ensifolia (L.) DC. Wang Hong 4675
15. 43119 Dianella ensifolia (L.) DC. Wang Hong 7223
16. 45652 Dianella ensifolia (L.) DC. D. Khrueasan s.n.
17. 48144 Dianella ensifolia (L.) DC. W. Boonprakop 117
18. 48713 Dianella ensifolia (L.) DC. K. Iwatsuki, G. Murata, H.G. Gutierrez s.n.
19. 51653 Dianella ensifolia (L.) DC. W. La-ongsri, N. Romkham 1326
20. 52234 Dianella ensifolia (L.) DC. W. La-ongsri, N. Romkham 1476
21. 52490 Dianella ensifolia (L.) DC. Yin-Jiangtao 1273
22. 56650 Dianella ensifolia (L.) DC. Puangpen et al. N 104
23. 57592 Dianella ensifolia (L.) DC. Sorleehah Delah 1
24. 60611 Dianella ensifolia (L.) DC. Ling Shein Mang 88041
25. 60788 Dianella ensifolia (L.) DC. Ling Shein Mang 88228
26. 60826 Dianella ensifolia (L.) DC. Ling Shein Mang 87139
27. 62003 Dianella ensifolia (L.) DC. Ling Shein Mang 87530
28. 63260 Dianella ensifolia (L.) DC. V. Nguanchoo 173
29. 63263 Dianella ensifolia (L.) DC. V. Nguanchoo 192
30. 63264 Dianella ensifolia (L.) DC. V. Nguanchoo 353
31. 65511 Dianella ensifolia (L.) DC. K. Srithi 55
32. 65609 Dianella ensifolia (L.) DC. M. Norsaengsri 10097
33. 68715 Dianella ensifolia (L.) DC. M. Norsaengsri 10626
34. 73731 Dianella ensifolia (L.) DC. W. Pongamornkul 4141
35. 75453 Dianella ensifolia (L.) DC. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95112
36. 76138 Dianella ensifolia (L.) DC. C. Maknoi 6684
37. 78172 Dianella ensifolia (L.) DC. V. Nguanchoo 420
38. 78296 Dianella ensifolia (L.) DC. V. Nguanchoo 580
39. 79899 Dianella ensifolia (L.) DC. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97946
40. 80386 Dianella ensifolia (L.) DC. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 201
41. 83561 Dianella ensifolia (L.) DC. Ubonwan Upho UBON 291
42. 83957 Dianella ensifolia (L.) DC. M. Pinyosak, P. Vessumrit 120
43. 87368 Dianella ensifolia (L.) DC. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 210
44. 93521 Dianella ensifolia (L.) DC. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5397
45. 94897 Dianella ensifolia (L.) DC. N. Turreira-Garcia 409
46. 95100 Dianella ensifolia (L.) DC. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 139
47. 95373 Dianella ensifolia (L.) DC. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4185
48. 96331 Dianella ensifolia (L.) DC. Mahasarakham University 14
49. 96516 Dianella ensifolia (L.) DC. C. Glamwaewwong 60 32
50. 98283 Dianella ensifolia (L.) DC. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 163
51. 98339 Dianella ensifolia (L.) DC. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 219
52. 101147 Dianella ensifolia (L.) DC. W. Pongamornkul 6168
53. 101185 Dianella ensifolia (L.) DC. W. Pongamornkul 6206
54. 102105 Dianella ensifolia (L.) DC. K. Kertsawang 4369
55. 102128 Dianella ensifolia (L.) DC. K. Kertsawang 4392
56. 104199 Dianella ensifolia (L.) DC. S. Kamonnate 738
57. 105973 Dianella ensifolia (L.) DC. W. Pongamornkul 6449
58. 106220 Dianella ensifolia (L.) DC. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 676
59. 106274 Dianella ensifolia (L.) DC. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 730
60. 106461 Dianella ensifolia (L.) DC. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 916
61. 106980 Dianella ensifolia (L.) DC. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 691
62. 107296 Dianella ensifolia (L.) DC. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 55
63. 107499 Dianella ensifolia (L.) DC. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 277
64. 108389 Dianella ensifolia (L.) DC. W. Pongamornkul 6597
65. 108596 Dianella ensifolia (L.) DC. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5198
66. 110042 Dianella ensifolia (L.) DC. P. Panyadee 126
67. 111252 Dianella ensifolia (L.) DC. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 200
68. 113397 Dianella ensifolia (L.) DC. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 98
69. 114491 Dianella ensifolia (L.) DC. N. Muangyen 1929
70. 115254 Dianella ensifolia (L.) DC. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 789
71. 116410 Dianella ensifolia (L.) DC. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 34
72. 117241 Dianella ensifolia (L.) DC. N. Muangyen 2508
73. 118053 Dianella ensifolia (L.) DC. N. Pan-in 13
74. 120759 Dianella ensifolia (L.) DC. N. Muangyen 2741
75. 122561 Dianella ensifolia (L.) DC. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1521
76. 122985 Dianella ensifolia (L.) DC. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 456
77. 123498 Dianella ensifolia (L.) DC. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 36
78. 124986 Dianella ensifolia (L.) DC. N. Muangyen 3562
79. 125342 Dianella ensifolia (L.) DC. W. Pongamornkul 7085
80. 126075 Dianella ensifolia (L.) DC. Stephan Gale, Khin Myo Htwe 35039
81. 126663 Dianella ensifolia (L.) DC. Henrik Balslev, N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W., S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong, B. Pakinamhang 10028
82. 127819 Dianella ensifolia (L.) DC. Natdanai Pan-in 195
83. 127852 Dianella ensifolia (L.) DC. Natdanai Pan-in 228
84. 127887 Dianella ensifolia (L.) DC. Natdanai Pan-in 263
85. 129361 Dianella ensifolia (L.) DC. Akharasit Bunsongthae 229
86. 133416 Dianella ensifolia (L.) DC. Natdanai Pan-in V 200
87. 133464 Dianella ensifolia (L.) DC. Natdanai Pan-in V 248
88. 133676 Dianella ensifolia (L.) DC. Natdanai Pan-in V 461
89. 133724 Dianella ensifolia (L.) DC. W. Pongamornkul, A. Inta, R. Kantasrila 7620
90. 136000 Dianella ensifolia (L.) DC. W. Pongamornkul 7962
91. 137752 Dianella ensifolia (L.) DC. K. Inthamma 1336
92. 138043 Dianella ensifolia (L.) DC. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2937
93. 138123 Dianella ensifolia (L.) DC. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3017
94. 138156 Dianella ensifolia (L.) DC. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3050
95. 138316 Dianella ensifolia (L.) DC. K. Inthamma 1592
96. 138671 Dianella ensifolia (L.) DC. Natdanai Pan-in 546
97. 138706 Dianella ensifolia (L.) DC. Natdanai Pan-in 581
98. 139190 Dianella ensifolia (L.) DC. Monthon Norsaengsri, Lamthai Sasnok 12817
99. 139255 Dianella ensifolia (L.) DC. Natdanai Pan-in 612
100. 139268 Dianella ensifolia (L.) DC. Natdanai Pan-in 625
101. 139300 Dianella ensifolia (L.) DC. Natdanai Pan-in 657
102. 140292 Dianella ensifolia (L.) DC. Kazumi Fujikawa, Yumiko Baba, Santi Watthana, Htike San Soe 101701
103. 141495 Dianella ensifolia (L.) DC. S. Watthana 3422
104. 142450 Dianella ensifolia (L.) DC. W. Pongamornkul 8751
105. 142841 Dianella ensifolia (L.) DC. C. Maknoi et al. 5817

ปิด

QR code