ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 83662
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Olax scandens Roxb.
Family name

ชื่อวงศ์

Olacaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Bunma s.n.
Collected date

วันที่เก็บ

24 Jun 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

26    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1025 Olax scandens Roxb. W. Nanakorn et al. 1025
2. 6455 Olax scandens Roxb. W. Nanakorn et al. 6455
3. 7417 Olax scandens Roxb. W. Nanakorn et al. 7417
4. 8384 Olax scandens Roxb. W. Nanakorn et al. 8384
5. 14856 Olax scandens Roxb. W. Nanakorn et al. 14856
6. 20524 Olax scandens Roxb. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1423
7. 31950 Olax scandens Roxb. C. Maknoi 1394
8. 40667 Olax scandens Roxb. S. Watthana, P. Srisanga 3067
9. 45903 Olax scandens Roxb. C. Maknoi 3816
10. 50697 Olax scandens Roxb. L. kamkom 7008
11. 54749 Olax scandens Roxb. P. Chantaranothai et al. s.n.
12. 77939 Olax scandens Roxb. C. Maknoi 5135
13. 77974 Olax scandens Roxb. C. Maknoi 5171
14. 78018 Olax scandens Roxb. C. Maknoi 5215
15. 83661 Olax scandens Roxb. S. Bunma s.n.
16. 83663 Olax scandens Roxb. S. Bunma s.n.
17. 84234 Olax scandens Roxb. S. Watthana, P. Srisanga 3067
18. 84891 Olax scandens Roxb. S. Watthana, W. La-ongsri 3970
19. 88971 Olax scandens Roxb. Ubonwan Upho UBON 869
20. 93240 Olax scandens Roxb. N. Turreira-Garcia 511
21. 93809 Olax scandens Roxb. Khin Myo Htwe 32519
22. 112832 Olax scandens Roxb. N. Muangyen 2319
23. 120960 Olax scandens Roxb. N. Muangyen 2942
24. 126225 Olax scandens Roxb. Khin Myo Htwe 23935
25. 135058 Olax scandens Roxb. T. Choopan 2021 44
26. 139539 Olax scandens Roxb. T. Choopan et al. 2021 197

ปิด

QR code