ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 83879
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cinnamomum iners Reinw. ex Blume
Family name

ชื่อวงศ์

Lauraceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Sawangsawat 593
Collected date

วันที่เก็บ

17 Mar 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Rogier de Kok
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 17 m high. Sepal green. Young fruits green, mature fruits black. Evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chanthaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

56    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 396 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume W. Nanakorn et al. 396
2. 5660 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume W. Nanakorn et al. 5660
3. 5978 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume W. Nanakorn et al. 5978
4. 6247 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume W. Nanakorn et al. 6247
5. 8536 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume W. Nanakorn et al. 8536
6. 8952 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume W. Nanakorn et al. 8952
7. 8962 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume W. Nanakorn et al. 8962
8. 13085 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume P. Srisanga 481
9. 16975 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume W. La-ongsri 90
10. 19196 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume S. Watthana, T. Riyapan 907
11. 25069 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume C. Glamwaewwong 1019
12. 25968 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume P. Suksathan 3624
13. 27478 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume P. Kumphet s.n.
14. 28978 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume W. Nanakorn et al. 28978
15. 32175 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume J.F. Maxwell 06 173
16. 34935 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 1739
17. 36775 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume P. Suksathan 4519
18. 45711 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume Niruch Srikasem 25205358
19. 47194 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume Chusie KY 83
20. 48244 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume M. Norsaengsri 6486
21. 50819 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume S. Watthana 3549
22. 52395 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume M. Norsaengsri 1534
23. 56378 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume M. Norsaengsri, N. Tathana 9015
24. 57926 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume M. Norsaengsri s.n.
25. 59660 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume T. Khambai 71
26. 62092 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume D. Khrueasan MS 189
27. 62626 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume W. Pongamornkul, Lisa (D7) 2879
28. 64603 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume W. Pongamornkul, Lisa (I14) 3238
29. 65307 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume K. Srithi 250
30. 69540 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume Zhou-Shishun 7117
31. 69609 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume Zhou-Shishun 7094
32. 74093 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume Zhou-Shishun 7282
33. 74318 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume Zhou-Shishun 7416
34. 74621 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume Zhou-Shishun 7615
35. 74927 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume C. Maknoi 6573
36. 74963 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume C. Maknoi 6609
37. 77898 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume M. Norsaengsri, W. La-ongsri 11170
38. 83535 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume Ubonwan Upho UBON 679
39. 83794 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan 2821
40. 84028 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 4814
41. 88177 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 5183
42. 95030 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume Chusie, Khwanruethai Kamfachuea LL 12
43. 101046 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume D. Khrueasan 4
44. 101053 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume D. Khrueasan 16
45. 101054 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume D. Khrueasan 17
46. 101059 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume D. Khrueasan 24
47. 105555 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume C. Maknoi 6898
48. 105824 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume Chusie Trisonthi, Kamonnate Srithi TVK 38
49. 106167 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 641
50. 106762 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 482
51. 106968 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 679
52. 118445 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume K. Inthamma 344
53. 123909 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 5831
54. 125697 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume K. Punchay 509
55. 131937 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume W. Pongamornkul, P. Kumphet MED 126
56. 132617 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 7554

ปิด

QR code