ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 84078
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Grangea maderaspatana (L.) Poir.
Family name

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 4864
Collected date

วันที่เก็บ

9 Mar 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 30-50 cm high.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

970
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

33    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4091 Grangea maderaspatana (L.) Poir. W. Nanakorn et al. 4091
2. 11883 Grangea maderaspatana (L.) Poir. S. Sasrirat 88
3. 20539 Grangea maderaspatana (L.) Poir. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1438
4. 30241 Grangea maderaspatana (L.) Poir. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070323-17
5. 39953 Grangea maderaspatana (L.) Poir. M. Norsaengsri 5060
6. 40027 Grangea maderaspatana (L.) Poir. M. Norsaengsri 5132
7. 46486 Grangea maderaspatana (L.) Poir. W. Pongamornkul 2561
8. 55053 Grangea maderaspatana (L.) Poir. KKU Staff. s.n.
9. 56055 Grangea maderaspatana (L.) Poir. M. Norsaengsri & N. Tathana 8834
10. 57935 Grangea maderaspatana (L.) Poir. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9037
11. 66382 Grangea maderaspatana (L.) Poir. W. Pongamornkul & Pongsri 3167
12. 68453 Grangea maderaspatana (L.) Poir. C. Maknoi 4556
13. 70249 Grangea maderaspatana (L.) Poir. S. Sawangsawat & W. Boonchai 201
14. 71180 Grangea maderaspatana (L.) Poir. Santi 927
15. 74149 Grangea maderaspatana (L.) Poir. Zhou-Shishun 7440
16. 76767 Grangea maderaspatana (L.) Poir. C. Maknoi 4689
17. 76782 Grangea maderaspatana (L.) Poir. C. Maknoi 4743
18. 79259 Grangea maderaspatana (L.) Poir. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-454
19. 85940 Grangea maderaspatana (L.) Poir. K. Wangwasit 050316-4
20. 98369 Grangea maderaspatana (L.) Poir. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-249
21. 106303 Grangea maderaspatana (L.) Poir. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 758
22. 108479 Grangea maderaspatana (L.) Poir. T. Choopan et al. 2018-42
23. 110806 Grangea maderaspatana (L.) Poir. N. Muangyen 2019
24. 113330 Grangea maderaspatana (L.) Poir. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-31
25. 113072 Grangea maderaspatana (L.) Poir. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6677
26. 124665 Grangea maderaspatana (L.) Poir. N. Muangyen 3242
27. 125200 Grangea maderaspatana (L.) Poir. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1615
28. 130332 Grangea maderaspatana (L.) Poir. N. Muangyen 3828
29. 130888 Grangea maderaspatana (L.) Poir. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1161
30. 130990 Grangea maderaspatana (L.) Poir. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1263
31. 133400 Grangea maderaspatana (L.) Poir. Natdanai Pan-in V 183
32. 134691 Grangea maderaspatana (L.) Poir. T. Choopan et al. 2020-98
33. 141052 Grangea maderaspatana (L.) Poir. W. Pongamornkul - 8217

ปิด

QR code