ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 86049
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Solanum erianthum D.Don
Family name

ชื่อวงศ์

Solanaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 53
Collected date

วันที่เก็บ

17 Jul 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub; flowers white; fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

890
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

81    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 359 Solanum erianthum D.Don W. Nanakorn et al. 359
2. 2892 Solanum erianthum D.Don W. Nanakorn et al. 2892
3. 6090 Solanum erianthum D.Don W. Nanakorn et al. 6090
4. 11361 Solanum erianthum D.Don P. Thongson 21
5. 12568 Solanum erianthum D.Don P. Srisanga 329
6. 22631 Solanum erianthum D.Don W. Pongamornkul 8495
7. 28282 Solanum erianthum D.Don NULL
8. 28493 Solanum erianthum D.Don Y. Ochiai, S. Yokoyama 240805 23
9. 33267 Solanum erianthum D.Don Jatupol K. 07 48
10. 35559 Solanum erianthum D.Don Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8387
11. 36047 Solanum erianthum D.Don Jatupol K. 08 388
12. 44239 Solanum erianthum D.Don S. Gardner, P. Sidisunthon ST 2716
13. 44860 Solanum erianthum D.Don Piyawan Winichainan HN 1241
14. 44935 Solanum erianthum D.Don Jitipon Tasaneeyakon HN 1853
15. 45518 Solanum erianthum D.Don N. Romkham 168
16. 52960 Solanum erianthum D.Don C. Maknoi 3959
17. 56919 Solanum erianthum D.Don M. Norsaengsri, N. Tathana 9229
18. 65651 Solanum erianthum D.Don M. Norsaengsri 10141
19. 66188 Solanum erianthum D.Don W. Pongamornkul 3222
20. 66514 Solanum erianthum D.Don P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 3333
21. 66985 Solanum erianthum D.Don W. Pongamornkul 3567
22. 69618 Solanum erianthum D.Don V. Nguanchoo 569
23. 69619 Solanum erianthum D.Don V. Nguanchoo 308
24. 69623 Solanum erianthum D.Don V. Nguanchoo 278
25. 69678 Solanum erianthum D.Don V. Nguanchoo 242
26. 70811 Solanum erianthum D.Don Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack et al. 13
27. 71622 Solanum erianthum D.Don Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91058
28. 71837 Solanum erianthum D.Don B. Pantarod 106
29. 72105 Solanum erianthum D.Don W. Pongamornkul 3985
30. 72684 Solanum erianthum D.Don C. Maknoi 4919
31. 74053 Solanum erianthum D.Don K. Khwan 195
32. 74899 Solanum erianthum D.Don C. Maknoi 6545
33. 78343 Solanum erianthum D.Don V. Nguanchoo 278
34. 80622 Solanum erianthum D.Don W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 3124
35. 81153 Solanum erianthum D.Don C. Maknoi 7334
36. 81195 Solanum erianthum D.Don C. Maknoi 7377
37. 84572 Solanum erianthum D.Don P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia, P. Panyachan 3814
38. 88795 Solanum erianthum D.Don C. Maknoi 8397
39. 88918 Solanum erianthum D.Don C. Maknoi 8519
40. 90103 Solanum erianthum D.Don C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 26
41. 95025 Solanum erianthum D.Don Chusie, Khwanruethai Kamfachuea PNK 82
42. 95989 Solanum erianthum D.Don P. Phaosrichai 387
43. 98125 Solanum erianthum D.Don C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 6
44. 98401 Solanum erianthum D.Don C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 281
45. 98831 Solanum erianthum D.Don C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 308
46. 98836 Solanum erianthum D.Don C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 313
47. 100725 Solanum erianthum D.Don C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 328
48. 101727 Solanum erianthum D.Don P. Panyadee, W. Pongamornkul 6
49. 102369 Solanum erianthum D.Don V. Nguanchoo 604
50. 104302 Solanum erianthum D.Don S. Kamonnate 868
51. 107537 Solanum erianthum D.Don C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 321
52. 109862 Solanum erianthum D.Don TLBG 404
53. 111128 Solanum erianthum D.Don C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 76
54. 111137 Solanum erianthum D.Don C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 85
55. 111386 Solanum erianthum D.Don C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 334
56. 115619 Solanum erianthum D.Don P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1511
57. 115642 Solanum erianthum D.Don K. Wangwasit 180123 16
58. 116123 Solanum erianthum D.Don K. Wangwasit 180914 36
59. 116194 Solanum erianthum D.Don W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6846
60. 116534 Solanum erianthum D.Don W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 158
61. 116576 Solanum erianthum D.Don W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 200
62. 116680 Solanum erianthum D.Don W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 303
63. 117432 Solanum erianthum D.Don P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1524
64. 117925 Solanum erianthum D.Don C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 295
65. 118759 Solanum erianthum D.Don N. Boonruang 109
66. 119058 Solanum erianthum D.Don N. Boonruang 166
67. 123666 Solanum erianthum D.Don C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 203
68. 123918 Solanum erianthum D.Don W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 5840
69. 124748 Solanum erianthum D.Don N. Muangyen 3325
70. 126364 Solanum erianthum D.Don N. Tanaka, T. Sugawara, S. Sakai, K. Aoki, A. Tanaka, H. Miwa, Than Than Aye, Khin Myo Htwe 21948
71. 130229 Solanum erianthum D.Don P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2405
72. 132305 Solanum erianthum D.Don W. Pongamornkul 7431
73. 134064 Solanum erianthum D.Don P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3529
74. 132709 Solanum erianthum D.Don Anchalee Nuammee 587
75. 136120 Solanum erianthum D.Don W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 34
76. 137950 Solanum erianthum D.Don P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2844
77. 140773 Solanum erianthum D.Don Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100039
78. 140774 Solanum erianthum D.Don Kazumi Fujikawa, Yumiko Baba, Santi Watthana, Htike San Soe 101755
79. 141816 Solanum erianthum D.Don W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3802
80. 142088 Solanum erianthum D.Don W. Pongamornkul 8591
81. 142725 Solanum erianthum D.Don C. Maknoi et al. 5303

ปิด

QR code