ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 86356
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Quercus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FAGACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Wongnak s.n.
Collected date

วันที่เก็บ

7 Jan 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 10 m tall. Fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

118    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3812 Quercus sp. W. Nanakorn et al. 3812
2. 4885 Quercus sp. S. Watthana & M. Norsaengsri 56
3. 4906 Quercus sp. S. Watthana & M. Norsaengsri 77
4. 6294 Quercus sp. W. Nanakorn et al. 6294
5. 8081 Quercus sp. W. Nanakorn et al. 8081
6. 8090 Quercus sp. W. Nanakorn et al. 8090
7. 8115 Quercus sp. W. Nanakorn et al. 8115
8. 13058 Quercus sp. P. Srisanga 454
9. 16642 Quercus sp. P. Srisanga 1236
10. 18117 Quercus sp. P. Srisanga 1670
11. 18304 Quercus sp. M. Norsaengsri 1077
12. 18658 Quercus sp. P. Srisanga 1818
13. 18814 Quercus sp. W. Nanakorn 1026
14. 19101 Quercus sp. W. Nanakorn et al. 19101
15. 19820 Quercus sp. S. Watthana 1108
16. 21008 Quercus sp. M. Norsaengsri 1581
17. 21025 Quercus sp. M. Norsaengsri 1598
18. 21032 Quercus sp. M. Norsaengsri 1605
19. 21044 Quercus sp. M. Norsaengsri 1617
20. 21045 Quercus sp. M. Norsaengsri 1618
21. 21049 Quercus sp. M. Norsaengsri 1622
22. 21339 Quercus sp. C. Maknoi 1355
23. 23889 Quercus sp. W. Nanakorn et al. 23889
24. 24026 Quercus sp. C. Glamwaewwong 628
25. 24703 Quercus sp. C. Glamwaewwong 852
26. 24862 Quercus sp. C. Glamwaewwong 867
27. 25225 Quercus sp. C. Glamwaewwong 1108
28. 25476 Quercus sp. M. Norsaengsri 294
29. 25634 Quercus sp. C. Maknoi 674
30. 25911 Quercus sp. P. Suksathan 3568
31. 25912 Quercus sp. P. Suksathan 3569
32. 28838 Quercus sp. W. Nanakorn et al. 28838
33. 28952 Quercus sp. W. Nanakorn et al. 28952
34. 28979 Quercus sp. W. Nanakorn et al. 28979
35. 30189 Quercus sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-53
36. 30215 Quercus sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-3-91
37. 40788 Quercus sp. S. Watthana 3199
38. 36654 Quercus sp. C. Maknoi 1974
39. 41196 Quercus sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5585
40. 42662 Quercus sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6146
41. 42664 Quercus sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6148
42. 42672 Quercus sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6156
43. 42702 Quercus sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6165
44. 42708 Quercus sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6171
45. 44843 Quercus sp. Yaovanit Polpim HN1407
46. 47182 Quercus sp. Chusie KY414
47. 48737 Quercus sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51733
48. 48740 Quercus sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-79053
49. 48745 Quercus sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51712
50. 48746 Quercus sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51714
51. 49773 Quercus sp. M. Norsaengsri 6292
52. 49874 Quercus sp. M. Norsaengsri 6394
53. 49934 Quercus sp. M. Norsaengsri 6454
54. 50744 Quercus sp. L. Kamkom 02001
55. 52722 Quercus sp. C. Maknoi 2891
56. 54692 Quercus sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
57. 59043 Quercus sp. Li-Jianwu 440
58. 58973 Quercus sp. Li-Jianwu 443
59. 59888 Quercus sp. Romklao Botanical Garden 0279/2554
60. 59952 Quercus sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2111
61. 61143 Quercus sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086574
62. 62239 Quercus sp. Romklao Botanical Garden 0526/2555
63. 62737 Quercus sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1161
64. 63101 Quercus sp. Li Jianwu 1016
65. 67795 Quercus sp. M. Norsaengsri 10475
66. 70413 Quercus sp. C. Maknoi 3280
67. 71368 Quercus sp. W. Pongamornkul 3808
68. 72882 Quercus sp. M. Norsaengsri 10999
69. 73790 Quercus sp. W. Pongamornkul 04200
70. 73942 Quercus sp. M. Norsaengsri 11472
71. 75070 Quercus sp. M. Norsaengsri 11118
72. 76607 Quercus sp. C. Maknoi 7176
73. 77884 Quercus sp. M. Norsaengsri 11146
74. 78069 Quercus sp. W. Pongamornkul 4414
75. 79357 Quercus sp. Cardamons Preliminary Dendroclimatological Expedition (Thomas, Ly, Siraat & Buckely) 22
76. 79796 Quercus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097979
77. 79797 Quercus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097944
78. 79798 Quercus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097710
79. 81386 Quercus sp. M. Norsaengsri 12181
80. 81838 Quercus sp. M. Norsaengsri 11872
81. 82019 Quercus sp. M. Norsaengsri 12052
82. 82878 Quercus sp. M. Norsaengsri 12262
83. 82886 Quercus sp. M. Norsaengsri 12270
84. 85070 Quercus sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3305
85. 85887 Quercus sp. M. Norsaengsri 12540
86. 86348 Quercus sp. M. Wongnak s.n.
87. 86362 Quercus sp. M. Wongnak s.n.
88. 88194 Quercus sp. W. Pongamornkul 5200
89. 93420 Quercus sp. M. Wongnak s.n.
90. 93535 Quercus sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5718
91. 98776 Quercus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-253
92. 98822 Quercus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-299
93. 103686 Quercus sp. Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-20
94. 103710 Quercus sp. Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-44
95. 107272 Quercus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-029
96. 111197 Quercus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-145
97. 111238 Quercus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-186
98. 113439 Quercus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-140
99. 113685 Quercus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-386
100. 114914 Quercus sp. T. Choopan et al. 2018-182
101. 115129 Quercus sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 664
102. 118408 Quercus sp. K. Inthamma 307
103. 118450 Quercus sp. K. Inthamma 349
104. 118461 Quercus sp. K. Inthamma 360
105. 118468 Quercus sp. K. Inthamma 367
106. 118968 Quercus sp. K. Inthamma 555
107. 119006 Quercus sp. K. Inthamma 593
108. 122964 Quercus sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-435
109. 125334 Quercus sp. W. Pongamornkul 7077
110. 128528 Quercus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2329
111. 132885 Quercus sp. S. Pumikong 2019 39
112. 133623 Quercus sp. Natdanai Pan-in V 408
113. 133441 Quercus sp. Natdanai Pan-in V 225
114. 133560 Quercus sp. Natdanai Pan-in V 345
115. 134254 Quercus sp. P. Srisanga, C. Maknoi 3688
116. 135772 Quercus sp. W. Pongamornkul 7740
117. 137658 Quercus sp. K. Inthamma 1242
118. 137837 Quercus sp. K. Inthamma 1421

ปิด

QR code