ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 86625
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pouzolzia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

URTICACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Tanming 848
Collected date

วันที่เก็บ

17 Sep 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Kanchanaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

28    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 15774 Pouzolzia sp. M. Norsaengsri 886
2. 45705 Pouzolzia sp. D. Khrueasan MS499
3. 51071 Pouzolzia sp. W. Pongamornkul 2677
4. 54819 Pouzolzia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1812
5. 58453 Pouzolzia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9488
6. 58776 Pouzolzia sp. M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9394
7. 62810 Pouzolzia sp. M. Norsaengsri 10022
8. 63903 Pouzolzia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9921
9. 65347 Pouzolzia sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2414
10. 68711 Pouzolzia sp. M. Norsaengsri 10622
11. 73037 Pouzolzia sp. M. Norsaengsri 11204
12. 75196 Pouzolzia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2370
13. 85079 Pouzolzia sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3314
14. 86491 Pouzolzia sp. W. Tanming 943
15. 86613 Pouzolzia sp. W. Tanming 836
16. 100790 Pouzolzia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-393
17. 111230 Pouzolzia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-178
18. 111476 Pouzolzia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-424
19. 112747 Pouzolzia sp. N. Muangyen 2234
20. 113592 Pouzolzia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-293
21. 113662 Pouzolzia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-363
22. 114502 Pouzolzia sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4840
23. 123444 Pouzolzia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-438
24. 128905 Pouzolzia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2344
25. 135893 Pouzolzia sp. W. Pongamornkul 7861
26. 136132 Pouzolzia sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 46
27. 138919 Pouzolzia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3798
28. 138945 Pouzolzia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3824

ปิด

QR code