ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 9161
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob.
Family name

ชื่อวงศ์

LAURACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 9161
Collected date

วันที่เก็บ

7 Jun 1997
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

C. Ngernsaengsaruay
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 30 m high; in mixed deciduous forest. Flower cream, anther yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

60    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 283 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. Nanakorn et al. 283
2. 1573 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. Nanakorn et al. 1573
3. 3342 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. Nanakorn et al. 3342
4. 3317 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. Nanakorn et al. 3317
5. 14341 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. Pongamornkul, P. Kumphet & S. Watthana 247
6. 24781 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. K. Kertsawang 337
7. 24958 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. C. Glamwaewwong 933
8. 25112 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. C. Glamwaewwong 1062
9. 25518 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. K. Wangwasit 051102.2
10. 28029 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. S. Watthana 1982
11. 30023 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. S. Chongko 582
12. 30544 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. J.F. Maxwell 09-87
13. 30903 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. K. Wangwasit & C. Lakoet 070528-10
14. 31988 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Pranee Palee 906
15. 33083 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Warintorn K. 07-067
16. 34936 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. Pongamornkul 1740
17. 37556 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. J.F. Maxwell 06-377
18. 38254 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. P. Wessumritt 220
19. 39047 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. Pongamornkul 2392
20. 40094 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. M. Norsaengsri 5200
21. 41669 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Chhang Phourin 5026
22. 43150 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. J.F. Maxwell 09-254
23. 49485 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. T. Shimizu & A. Nalamphoon T-7823
24. 51813 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. M. Norsaengsri & N. Tathana 7868
25. 52663 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1749
26. 53515 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Yin-Jiantao 1700
27. 54827 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1820
28. 55512 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. S. Mattapha s.n.
29. 55513 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. Kesornbua 98
30. 58305 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. M. Norsaengsri 5318
31. 63952 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 157
32. 64171 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2573
33. 65306 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. K. Srithi 75
34. 68504 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3076
35. 68555 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2919
36. 68743 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. M. Norsaengsri 10654
37. 68815 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089641
38. 70191 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. P. Wessumrit & S. Sawangsawat 139
39. 70197 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. P. Wessumrit & S. Sawangsawat 203
40. 70639 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Khin Myo Htwe 023958
41. 71376 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. Pongamornkul 3816
42. 75428 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095075
43. 75776 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094660
44. 76415 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094403
45. 82010 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. M. Norsaengsri 12043
46. 83952 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. S. Sawangsawat 666
47. 87857 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. R. Suksathan 2016111-09
48. 90000 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. T. Pingyot 014
49. 90822 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3431
50. 92343 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Khin Myo Htwe 032566
51. 94808 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Chusie & K. Srithi PK082
52. 95665 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Chusie & Trithip Sukho SJ105
53. 97565 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. P. Chantaranothai et al. 1147
54. 101061 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. D. Khrueasan 26
55. 103541 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Kasan and Sarayut 002
56. 108580 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5182
57. 109205 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. S.T.Chiu 05373
58. 110515 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5631
59. 114607 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4956
60. 114916 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. T. Choopan et al. 2018-179

ปิด

QR code