ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 90451
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don
Family name

ชื่อวงศ์

ACANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-373
Collected date

วันที่เก็บ

13 Mar 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Deng Yunfei (IBSC)
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 20 cm high. Fruit white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1000
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

83    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2928 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. Nanakorn et al. 2928
2. 5504 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. Nanakorn et al. 5504
3. 16825 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don P. Srisanga 1302
4. 17714 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 640
5. 19326 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don S. Watthana and C. Maknoi 1097
6. 21334 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don C. Maknoi 1322
7. 22418 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don C. Glamwaewwong 107
8. 22496 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don P. Srisanga 2335
9. 22739 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2471
10. 30786 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don J.F. Maxwell 06-1016
11. 31224 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2899
12. 32210 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don J.F. Maxwell 06-110
13. 34648 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri 3282
14. 35567 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8397
15. 36540 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don C. Maknoi 1860
16. 38095 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don S. Watthana & A. Keratikorkul 2872
17. 38740 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don S. Watthana 2970
18. 42031 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Wang Hong 4587
19. 43074 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Zhou Shi-shun 3124
20. 43353 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Zhou Shi-shun 3440
21. 44480 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Zhou Shi-shun 3257
22. 45042 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don M. Tanaros 444
23. 46476 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 2551
24. 48648 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri & N. Tathana 7399
25. 49745 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-30980
26. 50321 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don J.F. Maxwell 11-12
27. 50845 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don S. Watthana 3578
28. 51449 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri & N. Tathana 7519
29. 51600 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. La-ongsri & N. Romkham 1273
30. 51692 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. La-ongsri & N. Romkham 1367
31. 53728 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don C. Maknoi 3009
32. 55740 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri & N. Tathana 8540
33. 56128 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri & N. Tathana 8898
34. 58176 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri & N. Tathana 8708
35. 59347 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Yin-Jiantao 1989
36. 59979 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2138
37. 60262 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Zhou Shishun 3257
38. 60213 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Yin-Jiantao 1976
39. 60248 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Zhou Shishun 3222
40. 60360 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Zhou-Shishun 3124
41. 60553 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Ling Shein Man 088110
42. 61166 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086689
43. 61430 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Law Shein 088322
44. 61687 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Ling Shein Man 087029
45. 63397 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Li-Jianwu 415
46. 65682 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri 10172
47. 65684 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri 10174
48. 65875 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don K. Srithi 22
49. 65951 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don K. Srithi 22
50. 65953 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don K. Srithi 22
51. 66161 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don T. Tiptabiankarn 1464
52. 67480 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri et al. s.n.
53. 68457 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don C. Maknoi 4560
54. 71794 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091018
55. 72069 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 03949
56. 72965 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri 10746
57. 78820 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-98
58. 78827 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-105
59. 80112 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097651
60. 80113 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097095
61. 80217 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-33
62. 80584 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3086
63. 81770 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri 11805
64. 81962 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri 11995
65. 83216 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 4751
66. 83177 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 4713
67. 84271 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don S. Watthana 2872
68. 89347 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 5447
69. 89446 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 5546
70. 89589 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 5608
71. 90158 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-81
72. 90197 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-120
73. 92431 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3904
74. 95541 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don N. Muangyen 1738
75. 95519 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don N. Muangyen 1716
76. 95579 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 5940
77. 95818 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don N. Muangyen 1774
78. 96861 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don C. Glamwaewwong 377/60
79. 98314 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-194
80. 102690 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don V. Nguanchoo 982
81. 103878 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don S. Kamonnate 674
82. 106224 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 680
83. 107325 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-087

ปิด

QR code