ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 90642
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mallotus barbatus Mull. Arg.
Family name

ชื่อวงศ์

EUPHORBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Muangyen 905
Collected date

วันที่เก็บ

26 Apr 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 5-7 m high in dry evergreen forest. Flower yellow-greenish.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

542
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

56    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3062 Mallotus barbatus Mull. Arg. W. Nanakorn et al. 3062
2. 3963 Mallotus barbatus Mull. Arg. W. Nanakorn et al. 3963
3. 8314 Mallotus barbatus Mull. Arg. W. Nanakorn et al. 8314
4. 9149 Mallotus barbatus Mull. Arg. W. Nanakorn et al. 9149
5. 9248 Mallotus barbatus Mull. Arg. W. Nanakorn et al. 9248
6. 9273 Mallotus barbatus Mull. Arg. W. Nanakorn et al. 9273
7. 9502 Mallotus barbatus Mull. Arg. W. Nanakorn et al. 9502
8. 28337 Mallotus barbatus Mull. Arg. Y. Ochiai & S. Yokoyama 230804-21
9. 29670 Mallotus barbatus Mull. Arg. C. Glamwaewwong 1404
10. 29714 Mallotus barbatus Mull. Arg. C. Maknoi 993
11. 29781 Mallotus barbatus Mull. Arg. C. Maknoi 1102
12. 37557 Mallotus barbatus Mull. Arg. J.F. Maxwell 06-378
13. 41144 Mallotus barbatus Mull. Arg. Jatupol K. 09-498
14. 48534 Mallotus barbatus Mull. Arg. M. Norsaengsri & N. Tathana 7285
15. 48563 Mallotus barbatus Mull. Arg. M. Norsaengsri & N. Tathana 7314
16. 52299 Mallotus barbatus Mull. Arg. W. La-ongsri & N. Romkham 1346
17. 52564 Mallotus barbatus Mull. Arg. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1651
18. 54481 Mallotus barbatus Mull. Arg. M. Norsaengsri & P. Thongson 6968
19. 58392 Mallotus barbatus Mull. Arg. M. Norsaengsri & N. Tathana 9427
20. 59522 Mallotus barbatus Mull. Arg. Romklao Botanical Garden 0128/2553
21. 64118 Mallotus barbatus Mull. Arg. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2520
22. 65513 Mallotus barbatus Mull. Arg. K. Srithi 614
23. 68636 Mallotus barbatus Mull. Arg. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3000
24. 78964 Mallotus barbatus Mull. Arg. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-160
25. 78981 Mallotus barbatus Mull. Arg. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-177
26. 81054 Mallotus barbatus Mull. Arg. C. Maknoi 7235
27. 82227 Mallotus barbatus Mull. Arg. M. Norsaengsri 12231
28. 82247 Mallotus barbatus Mull. Arg. M. Norsaengsri 12251
29. 85801 Mallotus barbatus Mull. Arg. M. Norsaengsri 12454
30. 86106 Mallotus barbatus Mull. Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-110
31. 86123 Mallotus barbatus Mull. Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-127
32. 87302 Mallotus barbatus Mull. Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-144
33. 87335 Mallotus barbatus Mull. Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-177
34. 87374 Mallotus barbatus Mull. Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-216
35. 88368 Mallotus barbatus Mull. Arg. N. Muangyen 220
36. 88732 Mallotus barbatus Mull. Arg. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 582
37. 90567 Mallotus barbatus Mull. Arg. N. Muangyen 830
38. 90709 Mallotus barbatus Mull. Arg. N. Muangyen 971
39. 90779 Mallotus barbatus Mull. Arg. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3387
40. 91850 Mallotus barbatus Mull. Arg. N. Muangyen 1218
41. 91983 Mallotus barbatus Mull. Arg. K. Kertsawang 3548
42. 92618 Mallotus barbatus Mull. Arg. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-009
43. 92678 Mallotus barbatus Mull. Arg. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-069
44. 93743 Mallotus barbatus Mull. Arg. K. Kertsawang 3662
45. 94825 Mallotus barbatus Mull. Arg. Chusie & K. Srithi PK061
46. 95315 Mallotus barbatus Mull. Arg. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4127
47. 98536 Mallotus barbatus Mull. Arg. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-013
48. 98653 Mallotus barbatus Mull. Arg. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-130
49. 110101 Mallotus barbatus Mull. Arg. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 974
50. 111114 Mallotus barbatus Mull. Arg. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-062
51. 113191 Mallotus barbatus Mull. Arg. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3885
52. 113426 Mallotus barbatus Mull. Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-127
53. 113694 Mallotus barbatus Mull. Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-395
54. 113718 Mallotus barbatus Mull. Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-419
55. 113719 Mallotus barbatus Mull. Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-420
56. 113737 Mallotus barbatus Mull. Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-438

ปิด

QR code