ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 987
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Balakata baccata (Roxb.) Esser
Family name

ชื่อวงศ์

EUPHORBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 987
Collected date

วันที่เก็บ

22 Jun 1994
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

40    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 438 Balakata baccata (Roxb.) Esser W. Nanakorn et al. 438
2. 456 Balakata baccata (Roxb.) Esser W. Nanakorn et al. 456
3. 9372 Balakata baccata (Roxb.) Esser W. Nanakorn et al. 9372
4. 13828 Balakata baccata (Roxb.) Esser P. Srisanga 531
5. 23903 Balakata baccata (Roxb.) Esser W. Nanakorn et al. 23903
6. 29481 Balakata baccata (Roxb.) Esser C. Glamwaewwong 1299
7. 30413 Balakata baccata (Roxb.) Esser W. Pongamornkul 1921
8. 37523 Balakata baccata (Roxb.) Esser J.F. Maxwell 06-342
9. 38885 Balakata baccata (Roxb.) Esser C. Maknoi 2555
10. 44359 Balakata baccata (Roxb.) Esser S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0490
11. 44360 Balakata baccata (Roxb.) Esser S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0747
12. 46447 Balakata baccata (Roxb.) Esser W. Pongamornkul 2522
13. 47109 Balakata baccata (Roxb.) Esser C. Maknoi 3599
14. 56116 Balakata baccata (Roxb.) Esser M. Norsaengsri & N. Tathana 8886
15. 57026 Balakata baccata (Roxb.) Esser M. Norsaengsri & N. Tathana 9305
16. 59479 Balakata baccata (Roxb.) Esser Romklao Botanical Garden 0085/2553
17. 59988 Balakata baccata (Roxb.) Esser W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2147
18. 62231 Balakata baccata (Roxb.) Esser Romklao Botanical Garden 0518/2555
19. 66832 Balakata baccata (Roxb.) Esser M. Norsaengsri 10430
20. 67844 Balakata baccata (Roxb.) Esser M. Norsaengsri 10524
21. 69909 Balakata baccata (Roxb.) Esser Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano, Shigeo Yasuda, Ling Shein Man & Hong Mang 053215
22. 72709 Balakata baccata (Roxb.) Esser C. Maknoi 4944
23. 72810 Balakata baccata (Roxb.) Esser M. Norsaengsri 10916
24. 81873 Balakata baccata (Roxb.) Esser M. Norsaengsri 11907
25. 83587 Balakata baccata (Roxb.) Esser Ubonwan Upho UBON 1216
26. 84101 Balakata baccata (Roxb.) Esser W. Pongamornkul 4887
27. 90766 Balakata baccata (Roxb.) Esser W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3374
28. 92293 Balakata baccata (Roxb.) Esser Ling Shein Mang 093124
29. 95068 Balakata baccata (Roxb.) Esser W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-107
30. 98807 Balakata baccata (Roxb.) Esser C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-284
31. 105832 Balakata baccata (Roxb.) Esser Chusie Trisonthi & Kamonnate Srithi TVK080
32. 106888 Balakata baccata (Roxb.) Esser W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 599
33. 114436 Balakata baccata (Roxb.) Esser W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4783
34. 114093 Balakata baccata (Roxb.) Esser C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-343
35. 118625 Balakata baccata (Roxb.) Esser K. Kertsawang 3931
36. 123335 Balakata baccata (Roxb.) Esser W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-329
37. 127352 Balakata baccata (Roxb.) Esser P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1984
38. 131034 Balakata baccata (Roxb.) Esser S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1307
39. 134261 Balakata baccata (Roxb.) Esser P. Srisanga, C. Maknoi 3695
40. 135862 Balakata baccata (Roxb.) Esser W. Pongamornkul 7830

ปิด

QR code