ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 91983
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mallotus barbatus Muell. Arg.
Family name

ชื่อวงศ์

EUPHORBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Kertsawang 3548
Collected date

วันที่เก็บ

15 Dec 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Roadsides. Small tree 4 m high. Young shoot and petiole covered by floccose. Fruits globula covered by floccose, brownish yellow, mature dehiscent.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1282
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

50    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3062 Mallotus barbatus Muell. Arg. W. Nanakorn et al. 3062
2. 3963 Mallotus barbatus Muell. Arg. W. Nanakorn et al. 3963
3. 8314 Mallotus barbatus Muell. Arg. W. Nanakorn et al. 8314
4. 9149 Mallotus barbatus Muell. Arg. W. Nanakorn et al. 9149
5. 9248 Mallotus barbatus Muell. Arg. W. Nanakorn et al. 9248
6. 9273 Mallotus barbatus Muell. Arg. W. Nanakorn et al. 9273
7. 9502 Mallotus barbatus Muell. Arg. W. Nanakorn et al. 9502
8. 28337 Mallotus barbatus Muell. Arg. Y. Ochiai & S. Yokoyama 230804-21
9. 29670 Mallotus barbatus Muell. Arg. C. Glamwaewwong 1404
10. 29714 Mallotus barbatus Muell. Arg. C. Maknoi 993
11. 29781 Mallotus barbatus Muell. Arg. C. Maknoi 1102
12. 37557 Mallotus barbatus Muell. Arg. J.F. Maxwell 06-378
13. 41144 Mallotus barbatus Muell. Arg. Jatupol K. 09-498
14. 48534 Mallotus barbatus Muell. Arg. M. Norsaengsri & N. Tathana 7285
15. 48563 Mallotus barbatus Muell. Arg. M. Norsaengsri & N. Tathana 7314
16. 52299 Mallotus barbatus Muell. Arg. W. La-ongsri & N. Romkham 1346
17. 52564 Mallotus barbatus Muell. Arg. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1651
18. 54481 Mallotus barbatus Muell. Arg. M. Norsaengsri & P. Thongson 6968
19. 58392 Mallotus barbatus Muell. Arg. M. Norsaengsri & N. Tathana 9427
20. 59522 Mallotus barbatus Muell. Arg. Romklao Botanical Garden 0128/2553
21. 64118 Mallotus barbatus Muell. Arg. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2520
22. 65513 Mallotus barbatus Muell. Arg. K. Srithi 614
23. 68636 Mallotus barbatus Muell. Arg. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3000
24. 78964 Mallotus barbatus Muell. Arg. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-160
25. 78981 Mallotus barbatus Muell. Arg. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-177
26. 81054 Mallotus barbatus Muell. Arg. C. Maknoi 7235
27. 82227 Mallotus barbatus Muell. Arg. M. Norsaengsri 12231
28. 82247 Mallotus barbatus Muell. Arg. M. Norsaengsri 12251
29. 85801 Mallotus barbatus Muell. Arg. M. Norsaengsri 12454
30. 86106 Mallotus barbatus Muell. Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-110
31. 86123 Mallotus barbatus Muell. Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-127
32. 87374 Mallotus barbatus Muell. Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-216
33. 87302 Mallotus barbatus Muell. Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-144
34. 87335 Mallotus barbatus Muell. Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-177
35. 88368 Mallotus barbatus Muell. Arg. N. Muangyen 220
36. 88732 Mallotus barbatus Muell. Arg. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 582
37. 90567 Mallotus barbatus Muell. Arg. N. Muangyen 830
38. 90642 Mallotus barbatus Muell. Arg. N. Muangyen 905
39. 90709 Mallotus barbatus Muell. Arg. N. Muangyen 971
40. 90779 Mallotus barbatus Muell. Arg. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3387
41. 91850 Mallotus barbatus Muell. Arg. N. Muangyen 1218
42. 92618 Mallotus barbatus Muell. Arg. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-009
43. 92678 Mallotus barbatus Muell. Arg. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-069
44. 93743 Mallotus barbatus Muell. Arg. K. Kertsawang 3662
45. 94825 Mallotus barbatus Muell. Arg. Chusie & K. Srithi PK061
46. 95315 Mallotus barbatus Muell. Arg. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4127
47. 98536 Mallotus barbatus Muell. Arg. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-013
48. 98653 Mallotus barbatus Muell. Arg. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-130
49. 110101 Mallotus barbatus Muell. Arg. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 974
50. 111114 Mallotus barbatus Muell. Arg. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-062

ปิด

QR code