ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 9633
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Uraria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 9633
Collected date

วันที่เก็บ

23 Sep 1997
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 50 cm high. Flower pinkish.*
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

77    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5274 Uraria sp. W. Nanakorn et al. 5274
2. 5394 Uraria sp. W. Nanakorn et al. 5394
3. 5587 Uraria sp. W. Nanakorn et al. 5587
4. 9759 Uraria sp. W. Nanakorn et al. 9759
5. 29685 Uraria sp. C. Maknoi 964
6. 29788 Uraria sp. C. Maknoi 1109
7. 37947 Uraria sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 2790
8. 47762 Uraria sp. S. Sawangsawat 217
9. 48761 Uraria sp. Shunsuke Tsugaru T-61898
10. 50603 Uraria sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 48
11. 51063 Uraria sp. W. Pongamornkul 2669
12. 53422 Uraria sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8102
13. 53921 Uraria sp. C. Maknoi 3203
14. 54109 Uraria sp. P. Chantaranothai et al. 552
15. 54124 Uraria sp. S. Mattapha 324
16. 55251 Uraria sp. P. Chantaranothai et al. 1041
17. 58522 Uraria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9557
18. 58523 Uraria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9558
19. 58642 Uraria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9677
20. 59523 Uraria sp. Romklao Botanical Garden 0129/2553
21. 62513 Uraria sp. Romklao Botanical Garden 0453/2555
22. 62258 Uraria sp. Romklao Botanical Garden 0545/2555
23. 62719 Uraria sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1143
24. 62976 Uraria sp. C. Lakoet 313
25. 63887 Uraria sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9905
26. 64408 Uraria sp. W. Pongamornkul 2957
27. 64448 Uraria sp. W. Pongamornkul 2997
28. 64706 Uraria sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9970
29. 67041 Uraria sp. W. Pongamornkul 3623
30. 67596 Uraria sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 863
31. 67607 Uraria sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 874
32. 67937 Uraria sp. C. Lakoet 0318
33. 68244 Uraria sp. C. Maknoi 4349
34. 70550 Uraria sp. C. Maknoi 5879
35. 71263 Uraria sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 972
36. 71366 Uraria sp. W. Pongamornkul 3806
37. 72424 Uraria sp. C. Maknoi 4272
38. 73240 Uraria sp. M. Norsaengsri 11412
39. 73253 Uraria sp. C. Lakoet 0411
40. 73263 Uraria sp. C. Lakoet 0421
41. 73370 Uraria sp. C. Lakoet 0528
42. 76816 Uraria sp. W. Tanming 590
43. 76850 Uraria sp. W. Tanming 624
44. 76963 Uraria sp. M. Norsaengsri 11500
45. 80281 Uraria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-97
46. 84600 Uraria sp. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3842
47. 84602 Uraria sp. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3844
48. 85653 Uraria sp. C. Maknoi 8352
49. 84758 Uraria sp. K. Kertsawang 2244
50. 85450 Uraria sp. C. Maknoi 8098
51. 87325 Uraria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-167
52. 87347 Uraria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-189
53. 87349 Uraria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-191
54. 87202 Uraria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-045
55. 87457 Uraria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-299
56. 88366 Uraria sp. N. Muangyen 218
57. 93072 Uraria sp. D. Argyriou 126
58. 94864 Uraria sp. S. Bunma 69
59. 96165 Uraria sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4350
60. 96179 Uraria sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4364
61. 111967 Uraria sp. Henrik Balslev with Sukhumaabhorn Kaewsangsai, Prateep Panyadee & Kittiyut Punchai (Photographer) 9172
62. 112613 Uraria sp. C. Maknoi 3410
63. 114983 Uraria sp. T. Choopan et al. 2018-292
64. 117210 Uraria sp. N. Muangyen 2477
65. 121200 Uraria sp. N. Boonruang 0261
66. 122269 Uraria sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9294
67. 127765 Uraria sp. P. Panyadee 121
68. 131922 Uraria sp. W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 111
69. 133125 Uraria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3089
70. 134292 Uraria sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2642
71. 134325 Uraria sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2675
72. 137778 Uraria sp. K. Inthamma, B. Jantakun, S. Matla 1362
73. 137519 Uraria sp. K. Inthamma 1103
74. 137567 Uraria sp. K. Inthamma 1151
75. 137606 Uraria sp. K. Inthamma 1190
76. 137799 Uraria sp. K. Inthamma, B. Jantakun, S. Matla 1383
77. 138178 Uraria sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3072

ปิด

QR code