ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 93224
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strychnos nux-blanda A.W. Hill
Family name

ชื่อวงศ์

LOGANIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Lerng
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

D. Argyriou 306
Collected date

วันที่เก็บ

31 Apr 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree. Exposure: open. Habitat: semi-evergreen short forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Preah Vihear, Cambodia
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

42    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 568 Strychnos nux-blanda A.W. Hill W. Nanakorn et al. 568
2. 8014 Strychnos nux-blanda A.W. Hill W. Nanakorn et al. 8014
3. 8921 Strychnos nux-blanda A.W. Hill W. Nanakorn et al. 8921
4. 10137 Strychnos nux-blanda A.W. Hill W. Nanakorn et al. 10137
5. 10460 Strychnos nux-blanda A.W. Hill P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 119
6. 23942 Strychnos nux-blanda A.W. Hill C. Glamwaewwong 574
7. 24970 Strychnos nux-blanda A.W. Hill C. Glamwaewwong 945
8. 27390 Strychnos nux-blanda A.W. Hill P. Kumphet sn. 74
9. 29766 Strychnos nux-blanda A.W. Hill C. Maknoi 1087
10. 33028 Strychnos nux-blanda A.W. Hill Warintorn K. 07-012
11. 35250 Strychnos nux-blanda A.W. Hill Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8043
12. 36533 Strychnos nux-blanda A.W. Hill C. Maknoi 1853
13. 45869 Strychnos nux-blanda A.W. Hill C. Maknoi 3685
14. 45870 Strychnos nux-blanda A.W. Hill C. Maknoi 3686
15. 48699 Strychnos nux-blanda A.W. Hill M. Norsaengsri s.n.
16. 58047 Strychnos nux-blanda A.W. Hill M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9149
17. 67132 Strychnos nux-blanda A.W. Hill Jatupol K. & C. Maknoi 535
18. 67241 Strychnos nux-blanda A.W. Hill Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 755
19. 68148 Strychnos nux-blanda A.W. Hill Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 625
20. 71417 Strychnos nux-blanda A.W. Hill W. Pongamornkul 3857
21. 71732 Strychnos nux-blanda A.W. Hill Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091182
22. 73307 Strychnos nux-blanda A.W. Hill C. Lakoet 0465
23. 73775 Strychnos nux-blanda A.W. Hill W. Pongamornkul 04185
24. 75604 Strychnos nux-blanda A.W. Hill Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094630
25. 76800 Strychnos nux-blanda A.W. Hill C. Maknoi 4761
26. 79894 Strychnos nux-blanda A.W. Hill Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097127
27. 84782 Strychnos nux-blanda A.W. Hill K. Kertsawang 2268
28. 87346 Strychnos nux-blanda A.W. Hill C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-188
29. 87459 Strychnos nux-blanda A.W. Hill C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-301
30. 88746 Strychnos nux-blanda A.W. Hill N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 596
31. 90734 Strychnos nux-blanda A.W. Hill N. Muangyen 996
32. 91804 Strychnos nux-blanda A.W. Hill N. Muangyen 1172
33. 93154 Strychnos nux-blanda A.W. Hill N. Turreira-Garcia 389PR
34. 94054 Strychnos nux-blanda A.W. Hill Khin Myo Htwe 020383
35. 110021 Strychnos nux-blanda A.W. Hill TLBG 619
36. 110962 Strychnos nux-blanda A.W. Hill K. Kertsawang 4531
37. 113282 Strychnos nux-blanda A.W. Hill P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3975
38. 115106 Strychnos nux-blanda A.W. Hill W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 641
39. 115793 Strychnos nux-blanda A.W. Hill K. Wangwasit 180322-43
40. 116056 Strychnos nux-blanda A.W. Hill K. Wangwasit 180912-47
41. 116482 Strychnos nux-blanda A.W. Hill W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-106
42. 121036 Strychnos nux-blanda A.W. Hill N. Muangyen 3018

ปิด

QR code