ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 93388
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Micromelum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Rutaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Aomtip petbanna 19
Collected date

วันที่เก็บ

20 Apr 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree ca. 4 m high. Fruits green with hairs.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

119    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2837 Micromelum sp. W. Nanakorn et al. 2837
2. 2488 Micromelum sp. W. Nanakorn et al. 2488
3. 3116 Micromelum sp. W. Nanakorn et al. 3116
4. 3791 Micromelum sp. W. Nanakorn et al. 3791
5. 5992 Micromelum sp. W. Nanakorn et al. 5992
6. 14278 Micromelum sp. M. Norsaengsri 849
7. 16624 Micromelum sp. P. Srisanga 1218
8. 17929 Micromelum sp. P. Srisanga 1482
9. 17939 Micromelum sp. P. Srisanga 1492
10. 18289 Micromelum sp. M. Norsaengsri 1062
11. 19755 Micromelum sp. W. La-ongsri 117
12. 20086 Micromelum sp. C. Maknoi 135
13. 23771 Micromelum sp. P. Srisanga 2692
14. 28327 Micromelum sp. NULL
15. 31435 Micromelum sp. P. Wessumritt, W. Boonchai 15
16. 33245 Micromelum sp. Jatupol K. 07 26
17. 34808 Micromelum sp. M. Norsaengsri 3196
18. 36563 Micromelum sp. C. Maknoi 1883
19. 38437 Micromelum sp. C. Maknoi, P. Srisanga 2209
20. 41209 Micromelum sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 5598
21. 41889 Micromelum sp. P. Wessumritt 322
22. 46458 Micromelum sp. W. Pongamornkul 2533
23. 48168 Micromelum sp. W. Boonprakop 188
24. 49789 Micromelum sp. M. Norsaengsri 6308
25. 49871 Micromelum sp. M. Norsaengsri 6391
26. 50177 Micromelum sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 31405
27. 50179 Micromelum sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 30869
28. 50566 Micromelum sp. S. Watthana 3481
29. 50653 Micromelum sp. S. Sawangsawat 144
30. 50841 Micromelum sp. S. Watthana 3574
31. 52653 Micromelum sp. W. La-ongsri, P. Tatiya, S. Satatha 1739
32. 57161 Micromelum sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 276
33. 58583 Micromelum sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9618
34. 59811 Micromelum sp. Romklao Botanical Garden 2554 202
35. 62613 Micromelum sp. W. Pongamornkul 2866
36. 64382 Micromelum sp. W. Pongamornkul 2931
37. 64469 Micromelum sp. W. Pongamornkul 3018
38. 66464 Micromelum sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 3283
39. 66983 Micromelum sp. W. Pongamornkul 3565
40. 67012 Micromelum sp. W. Pongamornkul 3594
41. 67298 Micromelum sp. M. Norsaengsri, R. Insea 8120
42. 70857 Micromelum sp. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack, Lee VEU et al. 74
43. 72702 Micromelum sp. C. Maknoi 4937
44. 72873 Micromelum sp. M. Norsaengsri 10990
45. 73195 Micromelum sp. M. Norsaengsri 11366
46. 79036 Micromelum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 232
47. 79067 Micromelum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 262
48. 80004 Micromelum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97709
49. 82780 Micromelum sp. C. Maknoi 7681
50. 83896 Micromelum sp. S. Sawangsawat 610
51. 84798 Micromelum sp. K. Kertsawang 2284
52. 85395 Micromelum sp. C. Maknoi 8043
53. 88677 Micromelum sp. N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 528
54. 90174 Micromelum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 97
55. 89822 Micromelum sp. C. Maknoi 4780
56. 90786 Micromelum sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan, P. Tatiya 3394
57. 92582 Micromelum sp. W. Pongamornkul 5385
58. 95585 Micromelum sp. W. Pongamornkul 5946
59. 95793 Micromelum sp. W. Pongamornkul 6077
60. 95986 Micromelum sp. P. Phaosrichai 384
61. 96138 Micromelum sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4323
62. 96529 Micromelum sp. C. Glamwaewwong 60 45
63. 96532 Micromelum sp. C. Glamwaewwong 60 48
64. 97112 Micromelum sp. P. Phaosrichai 496
65. 98440 Micromelum sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 320
66. 101115 Micromelum sp. W. Pongamornkul 6136
67. 104592 Micromelum sp. W. Pongamornkul 6369
68. 104525 Micromelum sp. W. Pongamornkul 6302
69. 104942 Micromelum sp. C. Maknoi 6099
70. 106019 Micromelum sp. W. Pongamornkul 6495
71. 106828 Micromelum sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 548
72. 112430 Micromelum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk 1207
73. 112865 Micromelum sp. K. Kertsawang 3703
74. 114631 Micromelum sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Tongnak 4979
75. 116179 Micromelum sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6831
76. 116304 Micromelum sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6956
77. 116993 Micromelum sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 186
78. 117018 Micromelum sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 211
79. 118613 Micromelum sp. K. Kertsawang 3919
80. 121148 Micromelum sp. N. Muangyen 3130
81. 121547 Micromelum sp. C. Maknoi 5348
82. 123122 Micromelum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 116
83. 124679 Micromelum sp. N. Muangyen 3256
84. 125270 Micromelum sp. W. Pongamornkul 7013
85. 126845 Micromelum sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4086
86. 127323 Micromelum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 1958
87. 127514 Micromelum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2014
88. 128484 Micromelum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2285
89. 128519 Micromelum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2320
90. 128600 Micromelum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2040
91. 128997 Micromelum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2436
92. 129391 Micromelum sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4249
93. 129775 Micromelum sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4173
94. 130254 Micromelum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2430
95. 130447 Micromelum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2588
96. 130461 Micromelum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2602
97. 132255 Micromelum sp. W. Pongamornkul 7347
98. 132306 Micromelum sp. W. Pongamornkul 7432
99. 132607 Micromelum sp. W. Pongamornkul 7544
100. 132640 Micromelum sp. Anchalee Nuammee 518
101. 132786 Micromelum sp. Anchalee Nuammee 664
102. 132816 Micromelum sp. W. Pongamornkul 7584
103. 134600 Micromelum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3235
104. 135859 Micromelum sp. W. Pongamornkul 7827
105. 136002 Micromelum sp. W. Pongamornkul 7964
106. 136055 Micromelum sp. W. Pongamornkul 8017
107. 136141 Micromelum sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 55
108. 136391 Micromelum sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3416
109. 137405 Micromelum sp. K. Kertsawang 2659
110. 137676 Micromelum sp. K. Inthamma 1260
111. 137933 Micromelum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2827
112. 139564 Micromelum sp. T. Choopan et al. 2021 164
113. 140759 Micromelum sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100080
114. 140760 Micromelum sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100153
115. 140761 Micromelum sp. Yumiko baba, Win Win Nwe 101645
116. 140921 Micromelum sp. W. Pongamornkul 8086
117. 141646 Micromelum sp. Suchanya Kantasa SK 151
118. 142503 Micromelum sp. W. Pongamornkul 8804
119. 142704 Micromelum sp. C. Maknoi et al. 5282

ปิด

QR code