ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 93950
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Solanum torvum Sw.
Family name

ชื่อวงศ์

SOLANACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Kha Yan Ka Zaw
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Khin Myo Htwe 023984
Collected date

วันที่เก็บ

12 Aug 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Nobuyuki Tanaka
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mandalay, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

63    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 502 Solanum torvum Sw. W. Nanakorn et al. 502
2. 1361 Solanum torvum Sw. W. Nanakorn et al. 1361
3. 1607 Solanum torvum Sw. W. Nanakorn et al. 1607
4. 1877 Solanum torvum Sw. W. Nanakorn et al. 1877
5. 3528 Solanum torvum Sw. W. Nanakorn et al. 3528
6. 9051 Solanum torvum Sw. P. Thongson 25
7. 10969 Solanum torvum Sw. Sucheera s.n.
8. 12787 Solanum torvum Sw. S. Watthana 180
9. 28366 Solanum torvum Sw. Y. Ochiai & S. Yokoyama 260804-7(3)
10. 28389 Solanum torvum Sw. Y. Ochiai & S. Yokoyama 200805-3B
11. 30163 Solanum torvum Sw. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-29
12. 33230 Solanum torvum Sw. Jatupol K. 07-011
13. 35325 Solanum torvum Sw. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8132
14. 36043 Solanum torvum Sw. Jatupol K. 08-384
15. 37000 Solanum torvum Sw. P. Srisanga 3220
16. 39232 Solanum torvum Sw. M. Norsaengsri 4319
17. 40811 Solanum torvum Sw. M. Norsaengsri 6011
18. 41051 Solanum torvum Sw. K. Kertsawang 988
19. 43304 Solanum torvum Sw. Chosita Wichayong 008
20. 44861 Solanum torvum Sw. Piyawan Winichainan HN1245
21. 45549 Solanum torvum Sw. N. Romkham 199
22. 45356 Solanum torvum Sw. N. Romkham 6
23. 45466 Solanum torvum Sw. N. Romkham 116
24. 46328 Solanum torvum Sw. M. Norsaengsri 3323
25. 47294 Solanum torvum Sw. Chusie KY191
26. 48187 Solanum torvum Sw. W. Boonprakop 0207
27. 53482 Solanum torvum Sw. Yin-Jiantao,Shi-Xueqiang 1240
28. 53099 Solanum torvum Sw. Yin-Jiantao 1558
29. 53176 Solanum torvum Sw. Yin-Jiantao 1406
30. 55925 Solanum torvum Sw. Pavlos Georgiadis 486
31. 60581 Solanum torvum Sw. Ling Shein Man 088072
32. 61052 Solanum torvum Sw. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086627
33. 61084 Solanum torvum Sw. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086711
34. 61375 Solanum torvum Sw. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086766
35. 61396 Solanum torvum Sw. Law Shein 088370
36. 61506 Solanum torvum Sw. Ling Shein Man 087170
37. 61650 Solanum torvum Sw. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086914
38. 63252 Solanum torvum Sw. V. Nguanchoo 224
39. 63361 Solanum torvum Sw. Zhou-Shishun 7594
40. 64554 Solanum torvum Sw. W. Pongamornkul 3103
41. 66342 Solanum torvum Sw. W. Pongamornkul 3382
42. 66950 Solanum torvum Sw. W. Pongamornkul 3532
43. 69789 Solanum torvum Sw. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Tun Tin, Ling Shein Man & Law Shein 090739
44. 71930 Solanum torvum Sw. J. Towaranonte s.n.
45. 72104 Solanum torvum Sw. W. Pongamornkul 03984
46. 72820 Solanum torvum Sw. M. Norsaengsri 10926
47. 73977 Solanum torvum Sw. K. Khwan 052
48. 74504 Solanum torvum Sw. Zhou-Shishun 8437
49. 74734 Solanum torvum Sw. W. Pongamornkul 04208
50. 80961 Solanum torvum Sw. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097239
51. 84573 Solanum torvum Sw. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3815
52. 86934 Solanum torvum Sw. C. Glamwaewwong 227/58
53. 87182 Solanum torvum Sw. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-025
54. 90332 Solanum torvum Sw. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-255
55. 94735 Solanum torvum Sw. Pornthip Kanta 29
56. 94983 Solanum torvum Sw. Kamonrat Panta 095
57. 96767 Solanum torvum Sw. C. Glamwaewwong 283/60
58. 102383 Solanum torvum Sw. V. Nguanchoo 618
59. 105980 Solanum torvum Sw. W. Pongamornkul 6456
60. 108462 Solanum torvum Sw. T. Choopan et al. 2018-76
61. 113514 Solanum torvum Sw. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-215
62. 114902 Solanum torvum Sw. T. Choopan et al. 2017-119
63. 119122 Solanum torvum Sw. N. Boonruang 0232

ปิด

QR code