ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 93947
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Solanum nigrum L.
Family name

ชื่อวงศ์

SOLANACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Ling Shein Man 093206
Collected date

วันที่เก็บ

20 Jul 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Deciduous forest, roadside. Herb. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1200
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

46    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 331 Solanum nigrum L. W. Nanakorn et al. 331
2. 1057 Solanum nigrum L. W. Nanakorn et al. 1057
3. 1102 Solanum nigrum L. W. Nanakorn et al. 1102
4. 4076 Solanum nigrum L. W. Nanakorn et al. 4076
5. 5585 Solanum nigrum L. W. Nanakorn et al. 5585
6. 6647 Solanum nigrum L. W. Nanakorn et al. 6647
7. 7727 Solanum nigrum L. W. Nanakorn et al. 7727
8. 8024 Solanum nigrum L. W. Nanakorn et al. 8024
9. 11372 Solanum nigrum L. P. Thongson 32
10. 28358 Solanum nigrum L. Y. Ochiai & S. Yokoyama 260804-2
11. 33254 Solanum nigrum L. Jatupol K. 07-035
12. 33713 Solanum nigrum L. Y. Aoki FOK-614487
13. 44858 Solanum nigrum L. Piyawan Winichainan HN1243
14. 45696 Solanum nigrum L. D. Khrueasan MS63
15. 51440 Solanum nigrum L. M. Norsaengsri & N. Tathana 7510
16. 52473 Solanum nigrum L. Yin-Jiantao, Wang Hong and Shi--Xuegiang 1178
17. 55733 Solanum nigrum L. M. Norsaengsri & N. Tathana 8533
18. 56365 Solanum nigrum L. M. Norsaengsri & N. Tathana 9002
19. 57941 Solanum nigrum L. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9043
20. 61405 Solanum nigrum L. Law Shein 088360
21. 63997 Solanum nigrum L. S. Sawangsawat 61
22. 65110 Solanum nigrum L. K. Srithi 27
23. 66413 Solanum nigrum L. W. Pongamornkul 3198
24. 67528 Solanum nigrum L. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 794
25. 69093 Solanum nigrum L. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089358
26. 71929 Solanum nigrum L. J. Towaranonte s.n.
27. 74032 Solanum nigrum L. K. Khwan 153
28. 75891 Solanum nigrum L. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi & Tin Mya Soe 094443
29. 87378 Solanum nigrum L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-220
30. 89658 Solanum nigrum L. W. Pongamornkul 5644
31. 90436 Solanum nigrum L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-358
32. 95237 Solanum nigrum L. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-276
33. 96027 Solanum nigrum L. P. Phaosrichai 425
34. 98133 Solanum nigrum L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-013
35. 105984 Solanum nigrum L. W. Pongamornkul 6460
36. 108382 Solanum nigrum L. W. Pongamornkul 6590
37. 109450 Solanum nigrum L. K. Yamaoka, A. Sakamoto et al. FOK-073084
38. 111442 Solanum nigrum L. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-390
39. 113303 Solanum nigrum L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-4
40. 113583 Solanum nigrum L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-284
41. 115311 Solanum nigrum L. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 846
42. 120653 Solanum nigrum L. N. Muangyen 2636
43. 120985 Solanum nigrum L. N. Muangyen 2967
44. 126365 Solanum nigrum L. Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020623
45. 130797 Solanum nigrum L. N. Muangyen 3846
46. 136176 Solanum nigrum L. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 90

ปิด

QR code