ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 94149
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hedyotis sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 5849
Collected date

วันที่เก็บ

14 Dec 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 10 cm high in dry evergreen forest. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1100
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

271    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3404 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 3404
2. 3424 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 3424
3. 3738 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 3738
4. 3794 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 3794
5. 3977 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 3977
6. 4495 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 4495
7. 4657 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 4657
8. 5156 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 5156
9. 5292 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 5292
10. 6936 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 6936
11. 7583 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 7583
12. 8725 Hedyotis sp. W. Nanakorn 8725
13. 9230 Hedyotis sp. W. Nanakorn 9230
14. 10499 Hedyotis sp. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 158
15. 10534 Hedyotis sp. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 195
16. 11610 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 209
17. 11667 Hedyotis sp. P. Srisanga 255
18. 13619 Hedyotis sp. P. Suksathan 1385
19. 14396 Hedyotis sp. P. Suksathan 1701
20. 14398 Hedyotis sp. P. Suksathan 1703
21. 14756 Hedyotis sp. K. Larsen et al. 45737
22. 14901 Hedyotis sp. S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 441
23. 15281 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 809
24. 15718 Hedyotis sp. P. Suksathan & David J. Middleton 1820
25. 15732 Hedyotis sp. P. Suksathan s.n.
26. 16198 Hedyotis sp. S. Intamusik 66
27. 16847 Hedyotis sp. P. Suksathan 2256
28. 16899 Hedyotis sp. P. Suksathan 2308
29. 16925 Hedyotis sp. P. Suksathan 2334
30. 17085 Hedyotis sp. P. Suksathan 2414
31. 17104 Hedyotis sp. P. Suksathan 2433
32. 18266 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 1038
33. 18782 Hedyotis sp. W. Nanakorn 620
34. 19440 Hedyotis sp. P. Suksathan 2688
35. 20259 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 1318
36. 21059 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 1632
37. 21116 Hedyotis sp. C. Maknoi 114.1
38. 21326 Hedyotis sp. P. Srisanga 2177
39. 21360 Hedyotis sp. S. Watthana 1367
40. 22363 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 1933
41. 23437 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 962
42. 25655 Hedyotis sp. C. Maknoi 191
43. 27213 Hedyotis sp. P. Suksathan 3866
44. 27635 Hedyotis sp. C. Maknoi 821
45. 27658 Hedyotis sp. C. Maknoi 844
46. 27730 Hedyotis sp. C. Maknoi 916
47. 27734 Hedyotis sp. C. Maknoi 920
48. 28187 Hedyotis sp. S. Watthana & S. Pumicong 2079
49. 28288 Hedyotis sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210804-15
50. 28450 Hedyotis sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220805-10
51. 28992 Hedyotis sp. S. Suddee et al. 2548
52. 29066 Hedyotis sp. S. Suddee et al. 2644
53. 30309 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1264
54. 31187 Hedyotis sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2862
55. 31272 Hedyotis sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2947
56. 31705 Hedyotis sp. C. Maknoi 1663
57. 31507 Hedyotis sp. C. Maknoi 1629
58. 31761 Hedyotis sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1168
59. 31771 Hedyotis sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1178
60. 31826 Hedyotis sp. C. Maknoi 1543
61. 31963 Hedyotis sp. C. Maknoi 1125
62. 31968 Hedyotis sp. C. Maknoi 1130
63. 34110 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 2035
64. 34410 Hedyotis sp. Warintorn K. 08-240
65. 35194 Hedyotis sp. C. Maknoi 2422
66. 35527 Hedyotis sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8352
67. 35456 Hedyotis sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8277
68. 35601 Hedyotis sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8435
69. 36315 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 2262
70. 36377 Hedyotis sp. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3020
71. 36496 Hedyotis sp. C. Maknoi 1816
72. 36873 Hedyotis sp. P. Wessumritt 21
73. 37096 Hedyotis sp. P. Suksathan 4659
74. 38193 Hedyotis sp. P. Wessumritt 119
75. 38800 Hedyotis sp. C. Maknoi 2470
76. 38906 Hedyotis sp. C. Maknoi 2576
77. 40274 Hedyotis sp. C. Maknoi 2636
78. 41215 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5604
79. 41816 Hedyotis sp. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 92
80. 41825 Hedyotis sp. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 106
81. 42637 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6120
82. 42675 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6159
83. 43451 Hedyotis sp. K. Kertsawang 1272
84. 46443 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 2518
85. 45974 Hedyotis sp. C. Maknoi 3886
86. 46108 Hedyotis sp. C. Maknoi 3803
87. 46290 Hedyotis sp. S. Sawangsawat 13
88. 46327 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 3322
89. 46494 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 2569
90. 46579 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 3550
91. 46658 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5632
92. 47003 Hedyotis sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 224
93. 47036 Hedyotis sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 257
94. 47864 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 7032
95. 47918 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 7086
96. 47950 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 7118
97. 48146 Hedyotis sp. W. Boonprakop 0119
98. 48500 Hedyotis sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38724
99. 48440 Hedyotis sp. K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-4477
100. 49997 Hedyotis sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38407
101. 50460 Hedyotis sp. Li-Jianwu Cx00013
102. 50474 Hedyotis sp. Li-Jianwu Cx00030
103. 50772 Hedyotis sp. S. Watthana 3501
104. 51220 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 2635
105. 53552 Hedyotis sp. Yin-Jiantao 1252
106. 53877 Hedyotis sp. C. Maknoi 3159
107. 53892 Hedyotis sp. C. Maknoi 3174
108. 53917 Hedyotis sp. C. Maknoi 3199
109. 55824 Hedyotis sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
110. 55825 Hedyotis sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
111. 55826 Hedyotis sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
112. 55833 Hedyotis sp. Sawai 1038
113. 55835 Hedyotis sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
114. 55842 Hedyotis sp. S. Mattapha 672
115. 55843 Hedyotis sp. S. Bunwong 307
116. 55844 Hedyotis sp. S. Bunwong et al. 172
117. 55895 Hedyotis sp. P. Chantaranothai et al. 122/2003
118. 55994 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8609
119. 56005 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8620
120. 56075 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8854
121. 56880 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & S. Mattapha 9190
122. 57279 Hedyotis sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0105
123. 58236 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8768
124. 58563 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9598
125. 58595 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9630
126. 59269 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9806
127. 62204 Hedyotis sp. W. Boonprakop 0465
128. 62848 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 10060
129. 62888 Hedyotis sp. C. Lakoet 224
130. 63849 Hedyotis sp. P. Thongson 34
131. 64040 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6948
132. 64067 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6999
133. 64489 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 3038
134. 65034 Hedyotis sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida; Kittisak Phoutthavong; Somdy Oudomsack OS 6296
135. 66299 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 3337
136. 66756 Hedyotis sp. C. Maknoi 4250
137. 67492 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 2070
138. 67636 Hedyotis sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 903
139. 67801 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 10481
140. 67885 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 10565
141. 68254 Hedyotis sp. C. Maknoi 4359
142. 70373 Hedyotis sp. C. Maknoi 3240
143. 70375 Hedyotis sp. C. Maknoi 3242
144. 70399 Hedyotis sp. C. Maknoi 3266
145. 70406 Hedyotis sp. C. Maknoi 3273
146. 70407 Hedyotis sp. C. Maknoi 3274
147. 71189 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 2851
148. 72681 Hedyotis sp. C. Maknoi 4916
149. 72846 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 10959
150. 73337 Hedyotis sp. C. Lakoet 0495
151. 73264 Hedyotis sp. C. Lakoet 0422
152. 74809 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 04283
153. 75079 Hedyotis sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2517
154. 75382 Hedyotis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095481
155. 75468 Hedyotis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095138
156. 75928 Hedyotis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094681A
157. 75674 Hedyotis sp. W. Tanming 562
158. 75975 Hedyotis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094320
159. 76003 Hedyotis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095359
160. 76249 Hedyotis sp. C. Maknoi 7099
161. 76569 Hedyotis sp. C. Maknoi 7138
162. 77640 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 11564
163. 79983 Hedyotis sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097754
164. 80775 Hedyotis sp. K. Phoutthavong et al. 534
165. 80862 Hedyotis sp. K. Phoutthavong et al. 438
166. 81476 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11721
167. 81688 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11728
168. 82950 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 12334
169. 84694 Hedyotis sp. K. Kertsawang 3475
170. 85571 Hedyotis sp. C. Maknoi 8270
171. 85578 Hedyotis sp. C. Maknoi 8277
172. 85489 Hedyotis sp. C. Maknoi 8188
173. 86159 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-163
174. 86311 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-315
175. 86514 Hedyotis sp. W. Tanming 966
176. 86865 Hedyotis sp. C. Glamwaewwong 158/58
177. 87561 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-401
178. 88461 Hedyotis sp. N. Muangyen 313
179. 89333 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 5433
180. 89411 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 5511
181. 89626 Hedyotis sp. C. Maknoi 6379
182. 91031 Hedyotis sp. N. Muangyen 1041
183. 91288 Hedyotis sp. S. Sawangsawat 489
184. 92485 Hedyotis sp. L. Kamkom s.n.
185. 92607 Hedyotis sp. P. Phaosrichai 325
186. 93456 Hedyotis sp. S. Daoh 18
187. 93747 Hedyotis sp. K. Kertsawang 3666
188. 94240 Hedyotis sp. N. Muangyen 1368
189. 94843 Hedyotis sp. S. Bunma 109
190. 94844 Hedyotis sp. S. Bunma 109.1
191. 94845 Hedyotis sp. S. Bunma 108
192. 95116 Hedyotis sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-155
193. 96038 Hedyotis sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4221
194. 97078 Hedyotis sp. P. Phaosrichai 462
195. 97104 Hedyotis sp. P. Phaosrichai 488
196. 98277 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-157
197. 98447 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-327
198. 98448 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-328
199. 98712 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-189
200. 98844 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-321
201. 98875 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-352
202. 100793 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-396
203. 100800 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-403
204. 100833 Hedyotis sp. P. Phaosrichai 560
205. 104235 Hedyotis sp. S. Kamonnate 702
206. 104250 Hedyotis sp. S. Kamonnate 814
207. 104624 Hedyotis sp. C. Maknoi 5768
208. 104481 Hedyotis sp. T. Khambai 504
209. 104577 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 6354
210. 104751 Hedyotis sp. C. Maknoi 5627
211. 104953 Hedyotis sp. C. Maknoi 6110
212. 104958 Hedyotis sp. C. Maknoi 6115
213. 105237 Hedyotis sp. C. Maknoi 6473
214. 106463 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 918
215. 106764 Hedyotis sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 484
216. 106251 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 707
217. 106887 Hedyotis sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 598
218. 107452 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-224
219. 107501 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-279
220. 111009 Hedyotis sp. K. Kertsawang 4578
221. 111172 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-120
222. 111305 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-253
223. 111316 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-264
224. 111340 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-288
225. 111415 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-363
226. 111456 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-404
227. 111457 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-405
228. 111474 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-422
229. 111501 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-024
230. 111548 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-071
231. 111553 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-076
232. 111563 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-086
233. 111612 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-135
234. 111674 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-197
235. 111724 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-244
236. 111744 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-264
237. 111762 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-282
238. 111778 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-298
239. 112490 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1267
240. 113174 Hedyotis sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6777
241. 113201 Hedyotis sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3895
242. 113420 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-121
243. 113627 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-328
244. 113666 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-367
245. 113688 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-389
246. 113698 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-399
247. 113770 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-020
248. 113817 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-067
249. 113820 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-070
250. 113866 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-116
251. 113876 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-126
252. 113958 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-208
253. 114003 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-253
254. 114027 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-277
255. 114114 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-364
256. 114135 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-385
257. 114177 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-427
258. 116069 Hedyotis sp. K. Wangwasit 180913-3
259. 116937 Hedyotis sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-129
260. 117448 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1540
261. 117601 Hedyotis sp. P. Phaosrichai & M. Wongnak 1693
262. 117937 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-307
263. 117954 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-324
264. 117852 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-222
265. 117872 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-242
266. 117878 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-248
267. 118284 Hedyotis sp. K. Inthamma 172
268. 118547 Hedyotis sp. K. Kertsawang 3853
269. 118583 Hedyotis sp. K. Kertsawang 3889
270. 121427 Hedyotis sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1047
271. 120943 Hedyotis sp. N. Muangyen 2925

ปิด

QR code