ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 94822
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Caesalpinia sappan L.
Family name

ชื่อวงศ์

Fabaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Chusie, K. Srithi PK 166
Collected date

วันที่เก็บ

20 Jun 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

43    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 106 Caesalpinia sappan L. W. Nanakorn et al. 106
2. 6967 Caesalpinia sappan L. W. Nanakorn et al. 6967
3. 25212 Caesalpinia sappan L. K. Kertsawang 520
4. 27325 Caesalpinia sappan L. P. Kumphet s.n.
5. 28962 Caesalpinia sappan L. W. Nanakorn et al. 28962
6. 28963 Caesalpinia sappan L. W. Nanakorn et al. 28963
7. 30395 Caesalpinia sappan L. W. Pongamornkul 1903
8. 31607 Caesalpinia sappan L. W. Pongamornkul 1930
9. 33128 Caesalpinia sappan L. Warintorn K. 07 112
10. 33310 Caesalpinia sappan L. Jatupol K. 07 91
11. 33877 Caesalpinia sappan L. J.F. Maxwell 07 645
12. 40522 Caesalpinia sappan L. J.F. Maxwell 08 150
13. 51162 Caesalpinia sappan L. W. Pongamornkul 2768
14. 57649 Caesalpinia sappan L. C. Maknoi 4066
15. 62007 Caesalpinia sappan L. Ling Shein Mang 87528
16. 62610 Caesalpinia sappan L. W. Pongamornkul 2863
17. 65125 Caesalpinia sappan L. K. Srithi 16
18. 67361 Caesalpinia sappan L. M. Norsaengsri, R. Insea 8184
19. 68262 Caesalpinia sappan L. C. Maknoi 4367
20. 68289 Caesalpinia sappan L. C. Maknoi 4393
21. 69041 Caesalpinia sappan L. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 663
22. 69696 Caesalpinia sappan L. V. Nguanchoo 568
23. 71468 Caesalpinia sappan L. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 1005
24. 72317 Caesalpinia sappan L. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 95492
25. 72321 Caesalpinia sappan L. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 95485
26. 73976 Caesalpinia sappan L. K. Khwan 51
27. 76863 Caesalpinia sappan L. W. Tanming 637
28. 86295 Caesalpinia sappan L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 299
29. 86671 Caesalpinia sappan L. W. Tanming 894
30. 86846 Caesalpinia sappan L. NULL
31. 87144 Caesalpinia sappan L. Wararat Booncharoen 4
32. 92957 Caesalpinia sappan L. D. Argyriou 6
33. 94717 Caesalpinia sappan L. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 5062
34. 100747 Caesalpinia sappan L. P. Phaosrichai 554
35. 108646 Caesalpinia sappan L. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5250
36. 109743 Caesalpinia sappan L. Kanokpan Nhoodang 20
37. 110245 Caesalpinia sappan L. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5362
38. 112064 Caesalpinia sappan L. Henrik Balslev, Sakuntala Ninkaew, Pananun Somjaiai, Akharasit Bunsongtae 9066
39. 112318 Caesalpinia sappan L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk 1095
40. 122278 Caesalpinia sappan L. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9303
41. 131907 Caesalpinia sappan L. W. Pongamornkul, P. Kumphet MED 96
42. 135916 Caesalpinia sappan L. W. Pongamornkul 7172
43. 136270 Caesalpinia sappan L. Pichanaree Aimseedaeng 6

ปิด

QR code