ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 95092
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lindernia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LINDERNIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-131
Collected date

วันที่เก็บ

7 Jul 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb. Flower purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

76    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7337 Lindernia sp. W. Nanakorn et al. 7337
2. 16297 Lindernia sp. P. Srisanga 1154
3. 21208 Lindernia sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2082
4. 23287 Lindernia sp. C. Glamwaewwong 306
5. 46232 Lindernia sp. M. Norsaengsri 3235
6. 47041 Lindernia sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 262
7. 48773 Lindernia sp. Shunsuke Tsugaru T-61736
8. 51285 Lindernia sp. M. Norsaengsri 2733
9. 51286 Lindernia sp. M. Norsaengsri 2734
10. 55796 Lindernia sp. M. Norsaengsri 5509
11. 55968 Lindernia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8583
12. 70420 Lindernia sp. C. Maknoi 3287
13. 70887 Lindernia sp. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 109
14. 73100 Lindernia sp. M. Norsaengsri 11268
15. 75458 Lindernia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095117
16. 76902 Lindernia sp. W. Tanming 676
17. 76903 Lindernia sp. W. Tanming 677
18. 76905 Lindernia sp. W. Tanming 679
19. 76924 Lindernia sp. W. Tanming 698
20. 78985 Lindernia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-181
21. 79188 Lindernia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-383
22. 81689 Lindernia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11729
23. 83289 Lindernia sp. C. Maknoi 7806
24. 83290 Lindernia sp. C. Maknoi 7807
25. 84529 Lindernia sp. K. Kertsawang 3382
26. 84679 Lindernia sp. K. Kertsawang 3460
27. 85754 Lindernia sp. W. Pongamornkul et al. 5094
28. 86956 Lindernia sp. C. Glamwaewwong 249/58
29. 87488 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-330
30. 87606 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-446
31. 89286 Lindernia sp. C. Maknoi 8134
32. 90118 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-41
33. 90132 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-55
34. 92657 Lindernia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-048
35. 93446 Lindernia sp. S. Daoh 8
36. 94566 Lindernia sp. N. Muangyen 1692
37. 95089 Lindernia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-128
38. 95117 Lindernia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-156
39. 95780 Lindernia sp. W. Pongamornkul 6064
40. 98642 Lindernia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-119
41. 98894 Lindernia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-371
42. 100715 Lindernia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-318
43. 100786 Lindernia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-389
44. 100836 Lindernia sp. P. Phaosrichai 563
45. 104144 Lindernia sp. S. Kamonnate 791
46. 104894 Lindernia sp. C. Maknoi 6050
47. 105153 Lindernia sp. C. Maknoi 6344
48. 108485 Lindernia sp. T. Choopan et al. 2018-70
49. 110971 Lindernia sp. K. Kertsawang 4540
50. 111072 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-021
51. 111074 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-023
52. 111291 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-239
53. 111297 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-245
54. 111333 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-281
55. 111499 Lindernia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-022
56. 111580 Lindernia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-103
57. 113490 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-191
58. 113679 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-380
59. 113681 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-382
60. 114647 Lindernia sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4995
61. 115014 Lindernia sp. T. Choopan s.n.
62. 122755 Lindernia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-225
63. 122914 Lindernia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-384
64. 122916 Lindernia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-386
65. 122917 Lindernia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-387
66. 123698 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-235
67. 123702 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-239
68. 123732 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-269
69. 123802 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-339
70. 123844 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-381
71. 126770 Lindernia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4011
72. 135827 Lindernia sp. W. Pongamornkul 7795
73. 136171 Lindernia sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 85
74. 137003 Lindernia sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Phyu Phyu Hnin, Aung San 103701
75. 137004 Lindernia sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Prachaya Srisanga, Phyu Phyu Hnin, Yo El 103518
76. 138413 Lindernia sp. K. Inthamma 1689

ปิด

QR code