ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 95502
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Staurochilus ramosus (Lindl.) Seidenf.
Family name

ชื่อวงศ์

ORCHIDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

T. Pingyot, W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 101
Collected date

วันที่เก็บ

19 Apr 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Epiphytic orchid flowering at QSBG. nursery. (see or-2015-222/3, 00-2474C)
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

4    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 17579 Staurochilus ramosus (Lindl.) Seidenf. C. Chueachan s.n.
2. 28801 Staurochilus ramosus (Lindl.) Seidenf. S. Pumicong 213
3. 35216 Staurochilus ramosus (Lindl.) Seidenf. S. Intamusik 141
4. 85119 Staurochilus ramosus (Lindl.) Seidenf. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3355

ปิด

QR code