ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 95738
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 6022
Collected date

วันที่เก็บ

26 Apr 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Perennial herb in dry evergreen forest. Flower yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

14    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 21183 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia P. Srisanga & C. Maknoi 2057
2. 21388 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia S. Watthana 1395
3. 31124 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2799
4. 32259 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia J.F. Maxwell 06-513
5. 32825 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia N. Muangyen 141
6. 34872 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia J.F. Maxwell 08-101
7. 38502 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia C. Maknoi & P. Srisanga 2274
8. 78297 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia V. Nguanchoo 582
9. 84183 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia W. Pongamornkul 4969
10. 85681 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia W. Pongamornkul 5022
11. 91025 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia N. Muangyen 1035
12. 92565 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia W. Pongamornkul 5368
13. 112241 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia P. Panyadee 168
14. 129265 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia Akharasit Bunsongthae 101

ปิด

QR code